Państwo i spoleczeństwo - vocabulary bank

 0    155 flashcards    magdalenaandrzejewska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżenie
start learning
accusation
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
występować w sądzie
start learning
appear in court
aresztować kogoś
start learning
arrest somebody
adwokat
start learning
barrister
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
być oskarżony o popełnienie przestępstwa
start learning
be charged with a crime
złamać prawo
start learning
break the law
popełniać przestępstwo
start learning
commit a crime
sąd
start learning
court
sala sądowa
start learning
courtroom
przestępca
start learning
a criminal
bronić kogoś w sądzie
start learning
defend somebody in court
zeznawać
start learning
give evidence
winny
start learning
guilty (of a crime)
nielegalny, bezprawny
start learning
illegal
niewinny
start learning
innocent
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate a crime
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
prawo
start learning
law
ścigać kogoś sadownie za coś
start learning
prosecute somebody for something
oskarżony
start learning
accused
kodeks drogowy
start learning
the rules of the road
miejsce zbrodni
start learning
the scene of a crime
proces
start learning
trial
świadek
start learning
witness
kara śmierci
start learning
capital punishment/death penalty
praca społeczna
start learning
community service
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
dostać wyrok w zawieszeniu
start learning
get a suspended sentence
zapłacić grzywne
start learning
pay a fine
karać kogoś za coś
start learning
punish somebody for something
kara
start learning
punishment
skazać kogoś na więzienie
start learning
sentence somebody to prison
zaatakować kogoś
start learning
attack somobody
bandyta (napadający na banki)
start learning
bank robber
napad na bank
start learning
bank robbery
włamywacz
start learning
burglar
włamanie
start learning
burglary
włamywać się
start learning
burgle
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
oszustwo
start learning
fraud
porywać
start learning
kidnap
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie
start learning
kidnapping
napadać na kogoś
start learning
mug somebody
bandyta uliczny
start learning
mugger
napad uliczny
start learning
mugging
mordować, morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
kieszonkowiec
start learning
pick pocket
kradzież kieszonkowa
start learning
pick pocketing
obrabować bank
start learning
rob a bank
zgwałcić
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
kraść w sklepie
start learning
shoplift
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
przemycać
start learning
smuggle
przemytnik
start learning
smuggler
przemyt
start learning
smuggling
kraść
start learning
steal
terrorysta
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
przemoc
start learning
violence
granica
start learning
border
obywatel
start learning
citizen
obywatelstwo
start learning
citizenship
ojczyzna
start learning
homeland
naród
start learning
a nation
narodowość
start learning
nationality
hymn narodowy
start learning
national anthem
flaga narodowa
start learning
National Flag
ludność
start learning
population
religia
start learning
religion
państwo
start learning
state
karta do głosowania
start learning
ballot paper
kampania
start learning
campaign
kandydat
start learning
a candidate
powszechne wybory
start learning
general election
lokalne wybory
start learning
local election
organizować wybory
start learning
hold the election
przegrać wybory
start learning
lose the election
wygrać wybory
start learning
win the elections
przemówienie
start learning
speech
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
głosować na kogoś
start learning
vote for somebody
wyborca
start learning
voter
ambasador
start learning
ambassador
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
demonstrować
start learning
demonstrate
dyplomata
start learning
diplomat
ambasada
start learning
embassy
głowa państwa
start learning
head of state
rząd
start learning
government
siedziba
start learning
headquarters
lewicowy
start learning
left-wing
liberalny
start learning
liberal
samorząd
start learning
local government
poseł
start learning
MP(Member of Parliament)
sojusz wojskowy
start learning
military alliance
monarcha
start learning
monarchy
opozycja
start learning
opposition
lider partii
start learning
party leader
członek partii
start learning
party member
polityka dotycząca czegoś
start learning
policy on something
polityczny
start learning
political
polityk
start learning
a politician
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
rodzina królewska
start learning
royal family
reforma
start learning
a reform
prawicowy
start learning
right-wing
rada miejska
start learning
city council
radny
start learning
town councillor
Unia europejska
start learning
European Union
Pakt północnoatlantycki
start learning
North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
The United Nations
Światowa Organizacja zdrowia
start learning
World Health Organisation
społeczność
start learning
community
dyskryminacja
start learning
discrimination
różnorodność
start learning
diversity
emigrować
start learning
emigrate
mniejszość etniczna
start learning
ethnic minority
obcy, z innego kraju
start learning
foreign
obcokrajowiec
start learning
foreigner
imigrant
start learning
immigrant
wielokulturowość
start learning
multiculturalism
wielokulturowy
start learning
multicultural
uchodźca
start learning
refugee
społeczeństwo
start learning
society
pomoc
start learning
aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
pracować jako wolontariusz
start learning
do voluntary work
oddawać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
donate money to charity
pomagać ubogim
start learning
help people in poverty
pomagać ludzią z problemami
start learning
help people in trouble
opiekować się chorymi
start learning
look after the sick
organizacja
start learning
organisation
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
raise money for charity
pracownik pomocy
start learning
relief worker
wolontariusz
start learning
volunteer
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
start learning
Greenpeace
międzynarodowa organizacja humanitarna pomagająca krajom rozwijającym się
start learning
Oxfam
Polska Akcja Humanitarna
start learning
Polish Humanitarian Organisation
Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy
start learning
Great Orchestra of Christmas Charity
Czerwony krzyż
start learning
The Red Cross/ the red Crescent
WWF
start learning
World Wildlife Fund

You must sign in to write a comment