państwo i społeczeństwo

 0    266 flashcards    blazysk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aresztować
start learning
arrest
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napad
start learning
assault
zaatakować kogoś nożem
start learning
attack sb with knife
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
złamać prawo
start learning
break the law
włamywać się
start learning
burgle
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamywacz
start learning
burglar
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
handel narkotykami
start learning
drug dealing
handlarz narkotyków
start learning
drug dealer
pijany kierowca
start learning
drunk driver
dowody
start learning
evidence
pseudokibic
start learning
football hooligan
fałszować
start learning
forge
fałszerstwo
start learning
forgery
fałszerz
start learning
forger
oszustwo
start learning
fraud
oszust
start learning
fraudster
mieć alibi
start learning
have an alibi
porwać samolot
start learning
hijack
porywacz samolotu
start learning
hijacker
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
dochodzenie
start learning
investigation
trzymać kogoś w areszcie
start learning
keep sb in custody
porywać
start learning
kidnap
porwanie
start learning
kidnapping
porywacz
start learning
kidnaper
mniejsze wykroczenie
start learning
minor offence
poważne wykroczenie
start learning
serious offence
napaść i obrabować
start learning
mug
napad uliczny
start learning
mugging
bandyta uliczny
start learning
mugger
mordować, morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
drobne wykroczenie
start learning
petty crime
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
posterunek policji
start learning
police station
zgwałcić
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
ukraść coś komuś
start learning
rob sb of sth
napad
start learning
robbery
złodziej
start learning
robber, thief
kraść w sklepie
start learning
shoplift
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
przemycać
start learning
smuggle
przemyt
start learning
smuggling
przemytnik
start learning
smuggler
kraść
start learning
steal
podejrzany
start learning
suspect
brać łapówkę
start learning
take a bribe
terroryzm
start learning
terrorism
terrorysta
start learning
terrorist
kradzież
start learning
theft
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
świadek
start learning
witness
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
zostać oskarżonym o coś
start learning
be charged with sth
kara śmierci
start learning
capital punishment // death penalty
praca społeczna
start learning
community service
przyznawać się do czegoś
start learning
confess to sth
uznawać kogoś winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa
start learning
convict sb of a crime
kara cielesna
start learning
corporal punishment
sprawa w sądzie
start learning
court case
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find sb guilty of
dostać grzywnę, mandat
start learning
get a fine
płacić grzywnę, mandat
start learning
pay a fine
uniknąć np. kary /ujść na sucho/
start learning
get away with sth
surowa kara
start learning
harsh punishment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
śmiertelny zastrzyk
start learning
lethal injection
kara dożywocia
start learning
life imprisonment
kara więzienia
start learning
prison sentence
ukarać
start learning
punish
kara
start learning
punishment
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś za coś
start learning
sentence sb to sth
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
podać kogoś do śądu
start learning
take sb to court
mandat
start learning
traffic ticket
proces
start learning
trial
mieć proces
start learning
go on trial
granica państwowa
start learning
border, frontier
granica wewnątrz państwa
start learning
boundary
obywatel
start learning
citicen
obywatelstwo
start learning
citizenship
dyktatura
start learning
dictatorship
dyktator
start learning
dictator
emigrować
start learning
emigrate
emigracja
start learning
emigration
obcokrajowiec
start learning
foreigner
ojczyzna
start learning
homeland, home country
imigracja
start learning
immigration
polityka imigracyjna
start learning
immigration policy
niezależność, niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
inhabitant
królestwo
start learning
kingdom
monarchia
start learning
monarchy
naród
start learning
nation
narodowość
start learning
nationality
hymn narodowy
start learning
national anthem
flaga narodowa
start learning
national flag
naród
start learning
the people
azyl polityczny
start learning
political asylum
liczba ludności
start learning
population
uchodźca
start learning
refugee
region
start learning
region
regionalny
start learning
regional
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
państwo, stan
start learning
state
aktywista
start learning
activist
ambasador
start learning
ambassador
ustawa
start learning
bill
wprowadzać ustawę
start learning
bring in / introduce a law
pracownik służb publicznych
start learning
civil servant
konserwatywny
start learning
conservative
okręg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
constitution
debata
start learning
debate
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
demokrata
start learning
democrat
demonstrować
start learning
demonstrate
demonstracja
start learning
demonstration
dyplomata
start learning
diplomat
ambasada
start learning
embassy
tworzyć rząd
start learning
form the government
wybory powszechne
start learning
general election
wybory lokalne
start learning
local election
głowa państwa
start learning
head of state
izba gmin
start learning
House of Commons
Izba Lordów
start learning
House of Lords
król
start learning
king
królowa
start learning
queen
lewicowy
start learning
left-wing
ustawodawstwo
start learning
legislation
liberalny
start learning
liberal
samorząd
start learning
local government
niższa izba
start learning
lower house
wyższa izba
start learning
upper house
Ministerstwo Obrony Narodowej
start learning
Ministry of Defence
Ministerstwo Finansów
start learning
Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
start learning
Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
start learning
Ministry of Home Affairs
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
polityka dotycząca czegoś
start learning
policy on sth
lider polityczny
start learning
political leader
partia polityczna
start learning
political party
system polityczny
start learning
political system
polityka
start learning
politics
prezydent
start learning
president
premier
start learning
Prime Minister
referendum
start learning
referendum
reforma
start learning
reform
zrezygnować ze stanowiska
start learning
resign from post
prawicowy
start learning
right-wing
rządzić krajem
start learning
rule the country
wywiad
start learning
the secret service // the intelligence service
kadencja
start learning
term
radny
start learning
town councillor
rada miejska
start learning
town / city council
ratusz
start learning
town hall
głosować na kogoś
start learning
vote for sb
prowadzić kampanię na rzecz praw człowieka
start learning
campaign for human rights
organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
do fundraising
dawać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
donate money to charity
wystosować apel
start learning
launch an appeal
promować edukację
start learning
promote education
zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for sth
rozwiązywać konflikty
start learning
resolve conflict
wolontariusz
start learning
volunteeer to do sth
szlachetny cel
start learning
worthy cause
odnieść sukces
start learning
be successful
czarny rynek
start learning
black market
budżet
start learning
budget
drobne pieniądze
start learning
change
kryzys
start learning
depression
spadek gospodarczy
start learning
economic decline
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
finanse
start learning
finance
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
fundusz
start learning
fund
dostać kredyt
start learning
get credit
zbankrutować
start learning
go bankrupt // go out of business
rosnąca gospodarka
start learning
growing economy
słabnąca gospodarka
start learning
slowing economy
mieć długi
start learning
have debts
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
inwestować w coś
start learning
invest in sth
inwestycja
start learning
investment
zrobić interes, dojść do porozumienia
start learning
make a deal
ponieść straty
start learning
make a loss
przynieść zysk
start learning
make a profit
rynek
start learning
market
płacić podatki
start learning
pay taxes
płatność
start learning
payment
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
recesja
start learning
recession
zakładać firmę
start learning
set up a company
deficyt handlowy
start learning
trade deficit
tracić pieniądze
start learning
waste money
siła robocza
start learning
workforce
Biblia
start learning
the Bible
biskup
start learning
bishop
katedra
start learning
cathedral
katolik, katolicki
start learning
Catholic
chrześcijanin, chrześcijański
start learning
Christian
kościół
start learning
church
zakon żeński
start learning
convent
wiara
start learning
faith
żyd
start learning
Jew
żydowski
start learning
Jewish
Koran
start learning
The Koran
zakon męski
start learning
monastery
zakonnik
start learning
monk
meczet
start learning
mosque
muzułmanin, muzułmański
start learning
Muslim
zakonnica
start learning
nun
prawosławny
start learning
orthodox
papież
start learning
pope
modlić się
start learning
pray
modlitwa
start learning
prayer
ksiądz
start learning
priest, vicar
synagoga
start learning
synagogue
siły zbrojne
start learning
the armed forces
zostać jeńcem wojennym
start learning
become a prisoner of war
popełnić ludobójstwo
start learning
commit genocide
zapewniać bezpieczeństwo narodowe
start learning
ensure national security
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
wystrzelić z pistoletu maszynowego
start learning
fire the machine gun
siły partyzanckie
start learning
the guerilla forces
wprowadzić godzinę policyjną
start learning
impose a curfew
najechać
start learning
invade
inwazja, najazd
start learning
invasion
przeprowadzać ataki terrorystyczne
start learning
launch terrorist attacks
złożyć broń
start learning
lay down one's arms
nie trafić w cel
start learning
miss the target
ponieść duże straty
start learning
suffer heavy losses
zamachowiec samobójca
start learning
suicide bomber
nieuzbrojeni cywile
start learning
unarmed civilians
obniżyć się, spaść
start learning
decrease // fall // go down
spaść
start learning
drop
tendencja gospodarcza
start learning
economic trend
wzrastać
start learning
do up // increase // rise
produkcja
start learning
production
pozostać na tym samym poziomie
start learning
remain stable
nieznacznie
start learning
slightly
gwałtownie spadać
start learning
slump / plunge
poszybować w górę
start learning
soar / rocket
stopniowo, równomiernie
start learning
steadily
gwałtownie
start learning
suddenly / sharply
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate

You must sign in to write a comment