Państwo i społeczeństwo

 0    244 flashcards    izus94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
system rządzenia
start learning
system of government
monarchia (Great Britain, Sweden)
start learning
monarchy
republika (Poland, Germany)
start learning
republic
republika federalna (US)
start learning
federal republic
wspólnota (państwo demokratyczne)
start learning
commonwealth
unia, zjednoczenie
start learning
union
federacja
start learning
federation
państwo
start learning
state
kraj
start learning
country
naród
start learning
nation
ojczyzna
start learning
fatherland/native country
gałąź ustawodawcza
start learning
The legislative branch
gałąź wykonawcza
start learning
The executive branch
gałąź sądownicza
start learning
The judicial branch
demokracja
start learning
democracy
kapitalizm
start learning
capitalism
socjalizm
start learning
socialism
komunizm
start learning
communism
faszyzm
start learning
fascism
nationalizm
start learning
nationalism
imperializm
start learning
imperialism
głowa państwa
start learning
head of the state
język ojczysty
start learning
mother tongue
narodowość
start learning
nationality
obywatel
start learning
citizen
religia
start learning
religion
prawo, władza
start learning
power
polityka
start learning
politics
polityka (tzn. strategia np. finansowa)
start learning
policy
parlament
start learning
parliament
poseł
start learning
member of parliament
rząd
start learning
government
prezydent
start learning
president
premier
start learning
Prime minister
burmistrz
start learning
mayor
rzecznik prasowy
start learning
spokesperson
przywódca
start learning
leader
kandydat
start learning
candidate
ustanawianie prawa
start learning
legislation
partia
start learning
party
lewica
start learning
left-wing
prawica
start learning
right-wing
prawo i porządek
start learning
law and order
sprawiedliwość
start learning
justice
niepodległość
start learning
independence
wolność prasy
start learning
freedom of press
być u władzy (o partii)
start learning
to be in power
mieć prawo aby...
start learning
to have the power to...
pozwac kogoś do sądu
start learning
to take someone to court/ to sue someone
być nielegalnym (o działaniu)
start learning
to be illegal
szanować prawo
start learning
to respect the law
być surowo wzbronionym (np. swimming)
start learning
to be strictly prohibited
przestępstwo, zbrodnia
start learning
crime
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
wykroczenie, obraza, potocznie przestępstwo
start learning
offence
naruszenie prawa
start learning
infrimgement
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kradzież
start learning
theft
drobna kradzież
start learning
petty theft
okradanie
start learning
stealing
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
włamanie
start learning
burglary
podpalenie
start learning
arson
niszczenie własnosci społecznej lub prywatnej
start learning
vandalism
kłusownictwo
start learning
poaching
napad ulczny, pobicie
start learning
mugging
czynna napaść
start learning
assault and battery
napad na bank
start learning
bank robbery
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
szantaż
start learning
blackmail
defraudacja pieniędzy (przywłaszczenie)
start learning
fraud
zamach
start learning
assassination
uprowadzenie, porwanie
start learning
abduction
porwanie (człowieka)
start learning
kidnapping
uprowadzenie (samolotu)
start learning
hijacking
przemyt
start learning
smuggling
piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD)
start learning
piracy
handel narkotykami
start learning
drug traffic
nieumyślne zabójstwo
start learning
manslaughter
morderstwo
start learning
murder
napad na tle seksualnym
start learning
sexual assault
gwałt
start learning
rape
deprawacja nieletnich
start learning
corrupting a minor
fałszerstwo
start learning
forgery
prowadzenie samochodu pod wpływem alkocholu
start learning
driving under the influence of alkohol
brudny interes
start learning
dirty business
działalność przestępcza/nielegalna
start learning
criminal/illegal activity
oszustwo
start learning
deceit, swindel
łapówkarstwo
start learning
bribery
uchylanie się od płacenia podatków
start learning
tax evasion
wypadek
start learning
accident
wykroczenie drogowe
start learning
traffic offence
ucieczka z miejsca wypadku
start learning
hit and run
zdarzenie
start learning
occurence/happening
zbieg okoliczności
start learning
coincidence
dyskryminacja płciowa
start learning
gender discrimination
dyskryminacja rasowa
start learning
racial discrimination
problemy społeczne
start learning
social problems
bezdomność
start learning
homelessness
bezrobocie
start learning
unemployment
chuligaństwo
start learning
hooliganism
otyłość
start learning
obesity
aborcja
start learning
abortion
uzależnienie narkotykowe
start learning
drug addiction
rasizm
start learning
racism
przestepca
start learning
criminal, offender
zatwardziały przestępca
start learning
hardened criminal
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
złodziej kieszonkowy
start learning
pickpocket
złodziej (generalnie, albo na większą skalę)
start learning
thief
włamywacz
start learning
burglar
podpalacz
start learning
arsonist
wandal
start learning
vandal
chuligan
start learning
hooligan
kłusownik
start learning
poacher
bandyta uliczny
start learning
mugger
szajka chuliganów
start learning
gang of muggers
rabus, złodziej bankowy
start learning
bank robber
szantażysta
start learning
blackmailer
defraudator
start learning
fraud
zabójca, zamachowiec
start learning
assassin
porywacz
start learning
kidnapper
porywacz samolotu
start learning
hijacker
przemytnik
start learning
smuggler
pirat dystrybutor CD, DVD
start learning
pirat
morderca
start learning
murderer/killer
płatny zabójca
start learning
professional killer
gwałciciel
start learning
rapist
fałszerz
start learning
forger
recydywista (ktoś z wielokrotnymi odsiadkami)
start learning
recidivist
oszust
start learning
crook
prostytutka
start learning
prostitute
bandyta
start learning
bandit
zbir
start learning
thug
gangster
start learning
gangster
wyjety spod prawa
start learning
outlaw
ciemny typ
start learning
shady character
sąd
start learning
court
Sąd najwyższy
start learning
Supreme Court
sala sądowa
start learning
courtroom
rozprawa sądowa
start learning
trial
przesłuchanie
start learning
hearing
sędzia
start learning
judge
oskarżyciel
start learning
prosecutor
obrońca
start learning
barrister
oskarżony
start learning
the accused
pozwany
start learning
defendant
świadek
start learning
witness
świadek naoczny
start learning
eyewitness
prawo cywilne
start learning
civil law
prawo karne
start learning
criminal law
policja
start learning
police
pościg
start learning
chase/pursuit
kajdanki
start learning
handcuffs
aresztowanie
start learning
arrest
nakaz aresztowania
start learning
warrant
list gończy
start learning
search warrant
śledztwo
start learning
investigation
przesluchanie
start learning
examination
oświadczenie
start learning
declaration
rewizja
start learning
search
winowajca
start learning
culprit
kozioł ofiarny
start learning
scapegoat
więzień
start learning
prisoner
oskarżenie
start learning
accusation/charge
rozprawa
start learning
trial
ława oskarżonych
start learning
dock
ława przysięgłych
start learning
jury
przysięga
start learning
swearing
krzywoprzysiestwo
start learning
perjury
obraza sądu
start learning
contempt of court
oświadczenie pozwanego
start learning
plea
dowód
start learning
evidence
werdykt
start learning
verdict
wyrok
start learning
sentence
uwięzienie
start learning
detention
wyrok śmierci
start learning
death warrant
areszt
start learning
custody
cela śmierci
start learning
death row
kara cielesna
start learning
corporal punishment
kara ciężkiej pracy
start learning
hard labour sentence
kara śmierci
start learning
death penalty
nadzór kuratora
start learning
probation
kaucja
start learning
bail
skazaniec
start learning
convict
odroczenie, zawieszenie kary
start learning
respite
wiezienie
start learning
jail/gaol
niewinny
start learning
innocent
winny
start learning
guilty
samotność
start learning
solitude
odosobnienie
start learning
seclusion
dobro
start learning
good
zło
start learning
evil
uczciwość
start learning
honesty
nieuczciwość
start learning
dishonesty
zboczenie
start learning
deviation
zaburzenie umysłowe
start learning
mental aberation
liczba zbrodni
start learning
crime rate
komora gazowa
start learning
gas chamber
krzesło elektryczne
start learning
electric chair
wpaść w kłopoty ponieważ
start learning
to get into trouble because...
być wmieszanym w przestępstwo
start learning
to be involved in a crime
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
popełnić samobójstwo
start learning
to commit a suicide
brać łapówki
start learning
to take bribes
dać komuś w łapę
start learning
to grease someone's palms
brać zakładników
start learning
to take hostages
żądać okupu
start learning
to demand ransom
popełnić wykroczenie
start learning
to commit an offence
łamac prawo
start learning
to break the law
notorycznie łamać prawo
start learning
to be a regular law-breaker
być na wolności (o przestępcy)
start learning
to be at large
być poszukiwanym przez policję
start learning
to be wannted by police
być poszukiwanym listem gończym
start learning
to have a price on one's head
być złapanym na gorącym uczynku
start learning
to be caught red-handed
prowadzić śledztwo w sprawie
start learning
to investigate the case
być karanym sądownie za
start learning
to be prosecuted for
podejrzewać kogoś o kradzież/zamordowanie
start learning
to suspect someone of stealing/murdering...
niesłusznie kogos podejrzewać
start learning
to suspect someone wrongly of...
oskarżyć kogoś o
start learning
to charge someone with
uznać kogoś za winnego popełnienia zbrodni
start learning
to be found guilty of a crime
dostać dwa lata w zawieszeniu
start learning
to get two years suspended sentence
zostać skazanym na 14 lat więzienia
start learning
to be sentenced to 14 years of imprisonment
trafić do więzienia na 2 lata
start learning
to be sent into prison for 2 years
odsiadywać wyrok za
start learning
to serve one's sentence for
skonczyć w wiezieniu
start learning
to end up in jail
otrzymać dożywocie
start learning
to receive a life sentence
dokonać na kimś egzekucji
start learning
to execute someone
otrzymać nadzór kuratora
start learning
to be put on probation
uniewinnić kogoś
start learning
to acquit someone
wyciągnąć kogos za kaucją
start learning
to bail someone out
zapłacić grzywnę/mandat (złe parkowanie, przekroczenie prędkości)
start learning
to pay a fine
spędzić noc w izbie wytrzeźwień
start learning
to spend a night in a cooler
zostać uznanym za niwwinnego/winnego
start learning
to be found innocent/guilty
nie przyznać się do winy
start learning
to plead not guilty
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
zostać pociągniętym do odpowiedzialności
start learning
to be liable
byc w potrzebie
start learning
to be in need
być na zasiłku
start learning
to be on the dole
wieść uczciwe życie
start learning
to live an honest life
otrzymać szansę na prowadzenie uczciwego życia
start learning
to be given a chahce to live an honest life
darować komuś winę
start learning
to let someone off
przestępstwo nie popłaca
start learning
Crime doesn't pay

You must sign in to write a comment