Państwo i społeczeństwo

 0    169 flashcards    agaciesek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
approve a/the budget
start learning
zatwierdzić budżet
bill
start learning
projekt ustawy
constitution
start learning
konstytucja
Congress(USA)
start learning
Kongres USA
dissolution(of the parliament)
start learning
rozwiązanie parlamentu
left/right wing
start learning
lewicowy/prawicowy
legislative
start learning
ustawodawczy
Member of Parliament
start learning
członek parlamentu
National Assembly
start learning
Zgromadzenie Narodowe
pass/adopt a law
start learning
uchwalić/przyjąć ustawę
senate
start learning
senat
town councillor
start learning
radny/radna miasta
administer the country
start learning
rządzić krajem
executive
start learning
wykonawczy
implement legislation
start learning
wdrażać ustawy
mayor
start learning
burmistrz
Prime Minister(PM)
start learning
premier
president
start learning
prezydent
represent the country abroad
start learning
reprezentować kraj za granicą
the Cabinet
start learning
rząd, rada ministrów
town/city council
start learning
rada miejska
vice-president
start learning
wiceprezydent
court
start learning
sąd
court of appeal
start learning
sąd apelacyjny
interpret/apply the law
start learning
interpretować/stosować prawo
judiciary
start learning
sądowniczy
resolve disputes
start learning
rozstrzygać spory
Supreme Court
start learning
Sąd Najwyższy
be a witness against yourself
start learning
zeznawać przeciwko sobie
be judged by your peers
start learning
być sądzonym przez równych sobie
burden of proof
start learning
ciężar dowodu
censorship
start learning
cenzura
civil liberties
start learning
swobody obywatelskie
counsel
start learning
adwokat
deliver a verdict
start learning
wydać wyrok
due process of law
start learning
właściwa procedura prawna, droga sądowa
freedom of assembly
start learning
wolnośc zgromadzen
freedom of association
start learning
wolnosc zrzeszania się
freedom of conscience
start learning
wolnosc sumienia
freedom of speach
start learning
wolnosć słowa
human rights
start learning
prawa człowieka
presume sb innocent
start learning
uznac kogoś za niewinnego
pursuit of happiness
start learning
dążenie do szczęścia
reasonable doubt
start learning
uzasadnione wątpliwości
the rule of law
start learning
praworządność
unalienable rights
start learning
niezbywalne prawa
closely fought contest
start learning
zacięta walka
come to power
start learning
dojsc do władzy
corruption scandal
start learning
skandal korupcyjny
general election
start learning
wybory powszechne
internal politics
start learning
polityka wewnętrzna
landslide election victory
start learning
przytłaczające zwycięstwo
leader of the governing party
start learning
lider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliament
start learning
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major parties
start learning
główne partie (największe)
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
opposition leader
start learning
lider opozycji
political events
start learning
wydarzenia polityczne
resign
start learning
złożyć rezygnację
the forthcoming elections
start learning
nadchodzące wybory
(business) venture
start learning
przedsięwzięcie
demand
start learning
popyt
domestic trade
start learning
handel wewnętrzny
economic
start learning
ekonomiczny, gospodarczy
economic boom
start learning
boom ekonomiczny
economic crisis
start learning
kryzys gospodarczy
economic downturn/recession
start learning
recesja
economical
start learning
oszczędny
economise
start learning
oszczędzać
entreoreneur
start learning
przedsiębiorca
expenditure
start learning
wydatki
foreign trade
start learning
handel zagraniczny
found (a bank)
start learning
załozyć (bank)
funding
start learning
finansowanie
gross domestic product
start learning
produkt krajowy brutto
import
start learning
import
income
start learning
dochód
investor
start learning
inwestor
loss
start learning
strata
merchant
start learning
kupiec, handlowiec
private/public sector
start learning
sektor prywatny/publiczny
profit
start learning
zysk
proprietor/owner
start learning
właściciel firmy
raise money/funds
start learning
zdobyc pieniądze/środki finansowe
settler
start learning
osadnik
supply
start learning
podaż
trader
start learning
handlowiec
worldwide crisis
start learning
kryzys ogolnoświatowy
World Trade Organisation(WTO)
start learning
Światowa Organizacja Handlu
(Eastern) Orthodox
start learning
prawosławny
a cycle of rebirth
start learning
reinkarnacja
Buddhist
start learning
buddysta, buddyjski
Catholic
start learning
katolik, katolicki
Christian
start learning
chrześcianin, chrześciański
Gospel
start learning
Ewangelia
go to church
start learning
chodzić do kościoła
Hebrew
start learning
hebrajski
Jew
start learning
Żyd
mosque
start learning
meczet
Muslim
start learning
muzłumanin
pilgrimage
start learning
pilegrzymka
pray
start learning
modlić się
synagogue
start learning
synagoga
temple
start learning
świątynia
Torah
start learning
Tora
abolish
start learning
znieść/obalić
capital punishment
start learning
kara śmierci
criminal trial
start learning
proces karny
eligible for parole
start learning
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie
exile
start learning
wygnać
guilt
start learning
wina
imprison
start learning
uwięzić
jury
start learning
ława przysięgłych
the law of the land
start learning
prawo obowiązujące w danym kraju
lawful
start learning
zgodny z prawem
lenient sentence
start learning
łagodny wyrok
life imprisonment
start learning
kara dożywocia
outlaw
start learning
zakazywać
prosecution
start learning
oskarżenie
sense of injustice
start learning
poczucie sprawiedliwości
(ten years) imprisonment
start learning
(10lat) pozbawienia wolności
armed robbery
start learning
napad z bronią w ręku
arson
start learning
podpalenie
attempt
start learning
usiłować
blackmail
start learning
szantazowac
break into
start learning
włamać się do
bribe
start learning
łapówka
bribery
start learning
łapownictwo
burglary
start learning
włamanie
commit a crime
start learning
popełnić przestępstwo
demand ransom
start learning
zażądać okupu
extort
start learning
wymusić
hijacking
start learning
porwanie (np samolotu)
hostage
start learning
zakładnik
manslaughter
start learning
nieumyślne spowodowanie śmierci
mugging
start learning
rozbój, napasc uliczna
reveal confidential information
start learning
ujawnić poufne informacje
riots
start learning
zamieszki
rob a gunpoint
start learning
obrabować kogoś grożąc pistoletem
set fire to sth
start learning
podpalić cos
teenage delinquent
start learning
nieletni przestępca
thief
start learning
złodziej
treason
start learning
zdrada
unauthorised possession of firearms
start learning
posiadanie broni bez zezwolenia
accuse sb of sth
start learning
oskarżyć kogoś o cos
arrest sb for sth
start learning
aresztowac kogoś za cos
find sb guilty of
start learning
uznac kogoś za winnego
charge sb with sth
start learning
oskarżyć kogoś o cos
disqualify from (driving)
start learning
odebrać komuś prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych
sentence to... for...
start learning
skazać na (karę) za (przestępstwo)
suspect sb of sth
start learning
podejrzewać kogoś o cos
aid
start learning
pomoc humanitarna
bring an end to violence
start learning
położyc kres przemocy
ceasefire
start learning
zawieszenie broni
developing countries
start learning
kraje rozwijające się
independence
start learning
niepodległość
justified use of force
start learning
usprawiedliwione użycie siły
Middle East peace talks
start learning
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
outline a plan
start learning
nakreslić plan
peace talks/process/treaty
start learning
rozmowy pokojowe/proces/traktat pokojowy
reach a long-lasting agreement
start learning
osiągnąć trwałe porozumienie
surrender (to sb)
start learning
poddać się (komuś)
weapons of mass destruction (WMD)
start learning
BROŃ MASOWEGO RAŻENIA
discriminate against sb
start learning
dyskryminować kogoś
discrimination
start learning
dyskryminacja
homelessness
start learning
bezdomność
immigrant
start learning
imigrant
poverty
start learning
bieda
social inequality
start learning
nierówności społeczne

You must sign in to write a comment