państwo i społeczeństwo

 0    95 flashcards    marta31225
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
socjalistyczny
start learning
socialist
biurokracja
Lokalny samorząd próbuje ograniczyć biurokrację.
start learning
bureaucracy
The local government is trying to cut back the bureaucracy.
demokratyczny
start learning
democratic
ambasador
start learning
ambassador
gabinet
start learning
cabinet
instytucja
start learning
institution
królestwo
start learning
kingdom
granica
start learning
border
inteligencja
start learning
intelligence
społeczny
start learning
social
władza / autorytet
start learning
authority
semestr
start learning
term
obsługa w restauracji
start learning
service
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
start learning
country
There are twenty-eight independent states in the European Union.
w lewo
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
start learning
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
ludzie
Ilu ludzi na co dzień korzysta z komputerów?
start learning
people
How many people use computers on a daily basis?
przed rzeczownikami, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
start learning
the
zagraniczny
start learning
foreign
polityka społeczna
start learning
social policy
organizacja działająca na rzecz praw człowieka
start learning
Amnesty International
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
rząd
start learning
the government
rząd mniejszosciowy
start learning
a minority government
system polityczny
start learning
a political system
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
izba gmin
start learning
House of Commons
izba lordow
start learning
House of Lords
izba reprezentantów
start learning
House of Representatives
prawa człowieka
start learning
human rights
imigrant
start learning
immigrant
imigracja
start learning
immigration
niepodległość
start learning
independence
polityczny
start learning
political
przywódca polityczny
start learning
political leader
scena polityczna
start learning
political scene
system polityczny
start learning
a political system
polityk
start learning
a politician
polityka
start learning
politics
ludność
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
prowincja
start learning
a province
królowa
start learning
queen
reforma
start learning
a reform
uchodźca
start learning
a refugee
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
a republic
prawicowy
start learning
right-wing
rodzina Królewska
start learning
Royal family
służby specjalne
start learning
special services
senat
start learning
senate
unia Europejska
start learning
European Union
międzynarodowy fundusz walutowy
start learning
International Monetary Fund
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
pakt północnoatlantycki
start learning
North Atlantic Treaty Organisation
organizacja narodów Zjednoczonych
start learning
United Nations
światowa organizacja zdrowia
start learning
World Health Organization
budżet
start learning
a budget
moneta
start learning
a coin
handel
start learning
commerce
kredyt
start learning
credit
karta kredytowa
start learning
a credit card
waluta
start learning
currency
wspólna waluta
start learning
common currency
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
fundusz
start learning
fund
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
handel międzynarodowy
start learning
international trade
inwestycja
start learning
investment
rynek
start learning
market
czarny rynek
start learning
a black market
wolny rynek
start learning
free market
banknot
start learning
a note
drobne przedsiębiorstwo
start learning
small business
podatek
start learning
tax
związek zawodowy
start learning
a trade union
inwestowac
start learning
Invest
spadać
start learning
go down
urosnąć o cztery procent
start learning
to grow by four per cent
tworzyć nowe miejsca pracy
start learning
provide new jobs
obniżyć podatki
start learning
reduce taxes
cywil
start learning
civilian
konflikt
start learning
conflict
karabin maszynowy
start learning
machine gun
konferencja pokojowa
start learning
peace Conference
gaz trujący
start learning
poison gas

You must sign in to write a comment