Państwo i społeczeństwo

 0    178 flashcards    asdfdasasd21e2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
a capital
Obywatel
start learning
Citizen
rada miasta
start learning
the city council
kongres
start learning
congress
konserwaty
start learning
conservatives
konstytucja
start learning
a constitution
dyskutować o problemie
start learning
discuss the problem
demokracja, demokratyczny
start learning
democracy, democratic
wybory lokalne / powszechne
start learning
Local general/election
uprawniony do głosowania
start learning
eligible to vote
ambasada
start learning
an embassy
startować w wyborach
start learning
stand for election
flaga
start learning
a national flag
zorganizować konferęcje prasową
start learning
give a press Conference
rząd/rządzić
start learning
Government / govern
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland/home country
tożsamość
start learning
identity
niepodległy
start learning
independent
królestwo
start learning
a kingdom
lewicowy/prawicowy
start learning
left-wing / right-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
a majority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
the Mayor
poseł / posłanka
start learning
Member of parlament
minister
start learning
minister, secretary
mniejszości
start learning
Minority
monarchia
start learning
a monarchy
naród/narodowy
start learning
nation / national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
partia centrowa
start learning
centrist party
członek parti
start learning
member of the parti
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka
start learning
politics
partia polityczna
start learning
a political party
polityk/politics
start learning
policy / politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
populacja
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
królowa
start learning
queen
ponownie wybrać (w wyborach)
start learning
re-select
reforma
start learning
a reform
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
a republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term of office
izba gmin
start learning
House of Commons
izba lordów
start learning
House of Lords
izba reprezentantów
start learning
House of Representatives
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an elections
sił zbrojne
start learning
armed forces
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
demonstrować/demonstracja
start learning
demonstrate / demonstration
konflikt wewnętrzn
start learning
domestic conflict
wybuchnąć
start learning
explode
walki zamieszki
start learning
fighthing
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
międzynarodowy
start learning
international
najechać/inwazja
start learning
invade / invasion
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
zamieszki rozruchy
start learning
riots
poddać się
start learning
surrender
terrorysta/terroryzm
start learning
terrorist / terrorism
agresywny, brutalny/przemoc
start learning
violent/ violence
wojna
start learning
a war
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pokój na świecie
start learning
peace in the world
włamać się do
start learning
break into
złamać prawo
start learning
to break the law
włamanie
start learning
burglary
włamywacz
start learning
a burglar
włamać się
start learning
to burgle
przestępca
start learning
a criminal
handel narkotykami
start learning
drug dealing
hakerstwo / haker
start learning
hacking / hacker
porwanie
start learning
kindnapping
porywacz
start learning
kidnapper
porwać
start learning
kidnap
zabić/zabójca
start learning
kill / killer
rozbój
start learning
mugging
morderstwo
start learning
a murder
morderca
start learning
a murderer
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
gwałt/gwałciciel
start learning
rape / rapist
rabunek/rabuś
start learning
robbery / robber
kradzież w sklepach/złodziej sklepowy
start learning
shopligtinh / shoplifter
kradzież, dokonywanie kradzieży
start learning
stealing
kradzież/złodziej
start learning
theft / thief
vandalizm/vandal
start learning
vandalism / vandal
oskarżyć o
start learning
accuse of
alibi
start learning
an alibi
aresztować
start learning
to arrest
zakazać
start learning
ban
być niezgodny z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty
start learning
charges with
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
wskaznik przestepczosci
start learning
crime rate
obrona
start learning
defense
detektyw
start learning
a detective
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find someone quilty
mandat
start learning
fine
pójść do sądu
start learning
go to court
nielegalny
start learning
illegal
uwięzienie
start learning
incarceration
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
sędzia
start learning
a judge
ławka przysiegłych
start learning
jury
przestępca
start learning
offender
prokurator
start learning
prosecutor
oskarżenie
start learning
prosecution
oskarżyć
start learning
prosecute
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać na
start learning
sentence to
podejrzany
start learning
a suspect
podejrzewać o
start learning
suspect of
proces sądowy
start learning
trial
charytatywny
start learning
charity
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminować
start learning
discriminate
emigrować
start learning
to emigrate
równouprawnienie
start learning
equality
bezdomny
start learning
homeless
prawa człowieka
start learning
human rights
imgrant
start learning
imgrant
badanie opini
start learning
opinion poll
ubóstwo
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
uchodźca
start learning
a refugee
problem społeczny
start learning
social problem
sondaż
start learning
sounding
bezrobotny
start learning
unemployed
nadrobić stratę
start learning
catch up
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
nie nadążać z
start learning
fall behind with
spadać
start learning
fall/drop
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
wolny rynek
start learning
free market
fundusz
start learning
fund
popaść w długi
start learning
run into/pay of debt
zbankrutować
start learning
to go bankrupt
obyć się bez luksusów
start learning
do without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
public debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąc
start learning
rise
wziąć pożyczke
start learning
take out a loan
podatek
start learning
tax
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to do sth
troska
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
globalny/globalizacja
start learning
global / globalisation
chciwy
start learning
greedy
sterta
start learning
pile
tolerować coś, znosić coś
start learning
put up with sth
pędzić
start learning
race
założyć organizacje
start learning
set up an organization
maleńki
start learning
tiny

You must sign in to write a comment