państwo i społeczeństwo

 0    65 flashcards    exito_pl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niepełnosprawność
start learning
disability
traktat
start learning
treaty
naoczny świadek
start learning
eyewitness
uchodźca
start learning
a refugee
szantaż
start learning
blackmail
zbankrutować
start learning
to go to the wall
zastraszać
start learning
browbeat - browbeat - browbeaten / browbeat
łapówka
start learning
a bribe
oskarżenie
start learning
a charge
nie nadążac za kimś
Zwolnij! Nie nadążam za tobą.
start learning
fall behind with
Slow down! I can't keep up.
pożyczka
start learning
a loan
konflikt
start learning
conflict
kadencja
Zmierzyłem długość pokoju.
start learning
term
I measured the length of the room.
zakładnik
start learning
hostage
organizacja
start learning
organisation (BrE) / organization (AmE)
zakaz
start learning
ban
przestępca
start learning
a criminal; offender
społeczny
start learning
social
śledztwo
start learning
inquiry
wewnętrzny
start learning
domestic
wnieść
start learning
bring
włam
start learning
hack
przestępstwo
start learning
criminal offence
kara
start learning
1. penalty 2. punishment
podejrzewać
start learning
to suspect
władze lokalne
start learning
local authorities
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
rada miasta
start learning
the city council
tożsamość narodowa
start learning
national identity
głosować na
start learning
vote for
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
wojna domowa
start learning
civil war
pokój na świecie
start learning
world peace
rabunek
start learning
robbery
oskarżyć o
start learning
accuse of
podejrzewać o
start learning
suspect of
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
wnieść oskarżenie
start learning
prosecute
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
prace społeczne
start learning
community service
NATO
start learning
North Atlantic Treaty Ogranization
WHO
start learning
World Health Organization
IMF
start learning
International Monetary Fund
startować w wyborach
start learning
stand for election
popaść w długi
start learning
get into debt
dochód
start learning
income
uprawniony do głosowania
start learning
eligible to vote
siły zbrojne
start learning
armed forces
najechac
start learning
invade
bunt
start learning
rebellion
zamieszki
start learning
riot
gwałt
start learning
a rape
proces sądowy
start learning
trial
ława przysięgłych
start learning
a jury
ukarać grzywną
start learning
fine
postawić zarzuty
start learning
charge
równość
start learning
equality
nadrobić stratę
start learning
catch up
spadać
start learning
fall/drop
odbyć się bez luksusów
start learning
go without luxuries
spłacić
start learning
repay
żyć skromnie
start learning
live on a budget

You must sign in to write a comment