państwo i społeczeństwo

 0    121 flashcards    oxidizers
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władza
start learning
authorities
granica
start learning
border, frontier
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
a capital
obywatel
start learning
a citizen
rada miasta
start learning
the city council
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
a constitution
dyskutować o problemie
start learning
debate an issue
demokracja
start learning
democracy
wybory lokalne
start learning
local elections
wybory powszechne
start learning
general election
uprawnionych do głosowania
start learning
eligible to vote
ambasada
start learning
an embassy
startować w wyborach
start learning
stand for election
flaga
start learning
a national flag
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rząd
start learning
rząd in English
1. the Cabinet 2. the government
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
tożsamość narodowa
start learning
national identity
niepodległy
start learning
independent
królestwo
start learning
a kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
większość
start learning
a majority
mniejszość
start learning
a minority
manifest
start learning
manifesto
poseł
start learning
MP
partia centralna
start learning
party central
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
członek partii
start learning
a party member
lokal wyborczy
start learning
polling station
kadencja
start learning
term
premier
start learning
prime minister
państwo
start learning
a state
głosować na
start learning
vote for
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
przeprowadzić reformę
start learning
carry out reform
spełnić obietnicę
start learning
honour a promise
kandydować na urząd
start learning
run for office
odbywać kadencję
start learning
serve an office
dostać złą prasę
start learning
get a bad press
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
wywodzić się z
start learning
has origins in
główna siedziba
start learning
headquarters
siły zbrojne
start learning
armed forces
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
konflikty wewnętrzne
start learning
domestic conflicts
walki
start learning
fight
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
najechać
start learning
invade
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
zamieszki
start learning
riot
poddać się
start learning
surrender
agresywny
start learning
violent
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
wycofać oddziały wojskowe
start learning
withdraw troops
powstanie
start learning
uprising
podpisać traktat
start learning
sign treaty
podpalacz
start learning
an arsonist
szantażować
start learning
to blackmail
łapówkarstwo
start learning
bribery
zakładnik
start learning
hostage
ofiara
start learning
a victim
okup
start learning
ransom
zabójstwo
start learning
manslaughter
okradanie na ulicy
start learning
mugging
oskarżony o
start learning
accused of
aresztowania
start learning
arrest for
zakazac czegoś
start learning
ban from
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
grzywny za
start learning
fine for
więzienie
start learning
sentence to
Podejrzany o
start learning
suspect of
zeznawać
start learning
to testify
ubóstwo
start learning
poverty
sondaż
start learning
survey
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
problem społeczny
start learning
social issue
żyje poniżej minimum egzystencji
start learning
live below the breadline
redystrybucji bogactwa
start learning
redistribution of wealth
zalega z
start learning
fall behind with
popaść w długi
start learning
get into debts
spłacić długi
start learning
pay off debts
uznać kogoś za winnego
start learning
find someone guilty
niewinny
start learning
innocent
przestępca
start learning
a criminal; offender
prokurator
start learning
prosecutor
wnieść oskarżenie
start learning
prosecute
wydać wyrok
start learning
give a verdict
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
równość
start learning
equality
uchodźca
start learning
a refugee
bezrobotny
start learning
unemployed
fundusz
start learning
fund
obyć się bez luksusów
start learning
go without luxuries
dług publiczny
start learning
sovereign debt / public debt
podatek
start learning
tax
krach
start learning
crash
waluty
start learning
currency
tracić na wartości
start learning
drop in value
kurs wymian
start learning
exchange rate
znaleźć się w recesji
start learning
go into a recession
dobrobyt
start learning
prosperity
chciwy
start learning
greedy
znosić coś
start learning
put up with
sterta
start learning
pile
odnieść wrażenie
start learning
be under the impression
wpaść na pomysł
start learning
come up with idea
palący problem
start learning
burning issue
nie mają pojęcia,
start learning
have no clue
uprawiać zawód
start learning
pursue a career
przeglądać książki
start learning
browse books
środek odstraszający
start learning
deterrent
zaszczepić wartości w
start learning
instill value in
trzymać się tradycji
start learning
stick to tradition
wykorzystać kogoś potrzebę
start learning
tap into someone's needs

You must sign in to write a comment