państwo i społeczeństwo

 0    69 flashcards    Droglot
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
demokracja
start learning
democracy
siedziba główna
start learning
Headquarters
system wielopartyjny
start learning
multi-party system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władz
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
członek parlamentu, poseł/posłanka
start learning
Member of Parliament
parlament
start learning
parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
senat
start learning
the senate
kongres stanów zjednoczonych
start learning
United States Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
Cabinet/government
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać organizacje
start learning
form organisations
wstępować do organizacji
start learning
join organisations
występować z organizacji
start learning
leave organisations
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszenia się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne/religijne
start learning
hold moral/religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia (ze względu na rasę/pozycję społeczną /majątek)
start learning
restrictions (based on race / social status/ wealth)
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
karta praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
przekupić, łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle

You must sign in to write a comment