Państwo i społeczeństwo

 0    117 flashcards    earlobe6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica
start learning
border
obywatelstwo
start learning
citizenship
krajowy
start learning
domestic
wygnanie
start learning
exile
ojczyzna
start learning
homeland
polityka imigracyjna
start learning
immigration policy
niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
inhabitant
monarcha
start learning
monarch
hymn
start learning
national anthem
tożsamość narodowa
start learning
national identity
kraj
start learning
nation
narodowość
start learning
nationality
prowincja
start learning
province
uchodźca
start learning
refugee
władze
start learning
authorities
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutionalmonarchy
ambasada
start learning
embassy
rządzić
start learning
rule, govern
lewicowy, prawicowy
start learning
left wing, right wing
rząd mniejszościowy
start learning
government minority
większość
start learning
majority
burmistrz
start learning
Mayor
mniejszość
start learning
minority
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
członek artii
start learning
part member
polityka
start learning
politics
przywódca polityczny
start learning
political leader
premier rządu
start learning
prime minister
kadencja
start learning
term
rząd
start learning
The Cabinet
służby specjalne
start learning
the secret service
służby wywiadowcze
start learning
the intelligence service
Rada Miejska
start learning
City council
radny miasta
start learning
town councillor
ratusz
start learning
city hall
Kongres USA
start learning
Congress USA
wybory powszechne/lokalne
start learning
general/local elections
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Izba Lordów
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
House of Representatives
Członek parlamentu
start learning
member of Parliament
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
International Monetary Fund
Org. Paktu Północnoatlantyckiego
start learning
North Atlantic Treaty Organisation
ONZ
start learning
United Stations
Światowa Org. Zdrowia
start learning
World Health Organisation
przestępczość
start learning
crime
handel
start learning
commerce
reszta
start learning
change
waluta
start learning
currency
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
finanse, finansowy
start learning
finance, financial
fundusz
start learning
fund
prod. krajowy brutto
start learning
gross domestic product
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inwestować, inwestycja
start learning
invest, investment
banknot
start learning
note
związek zawodowy
start learning
trade union
zostać aresztowanym
start learning
be under arrest
złapać kogoś
start learning
capture sb
rozprawa sądowa
start learning
murder case
odciski palców
start learning
fingerprints
zakładnik
start learning
hostage
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
dochodzenie
start learning
investigation
rozwiązać zagadkę
start learning
solve a mystery
broń
start learning
weapon
postawa antyspołeczna
start learning
anti-social behaviour
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napaść
start learning
assault, mug
szantażować
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
włamywacz
start learning
burglar
włamywać się
start learning
burgle
włamanie
start learning
burglary
porwanie
start learning
kidnapping
okup
start learning
ransom
bandyta uliczny
start learning
mugger
kraść z kieszeni
start learning
pick sb's pocket
przemycać
start learning
smuggle
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
ogłosić werdykt
start learning
announce the verdict
sąd
start learning
court
oskarżony
start learning
defendant
obrona
start learning
defence
zaprzeczać
start learning
deny
niewinny
start learning
innocent
dożywotnie więzienie
start learning
life inprisonment
drobne/poważne przestępstwo
start learning
minor/serious offence
kara pozbawienia wolności
start learning
prison sentence
oskarżenie
start learning
prosecution
karać, kara
start learning
punish, punishment for sth
zwolnić
start learning
release
podejrzany
start learning
suspect
zeznawać
start learning
testify
rozprawa
start learning
trial
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
wybuchnąć
start learning
break out
włamać się do...
start learning
break into...
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
utworzyć rząd
start learning
form a cabinet
opuścić więzienie
start learning
get out of jail
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
zapisać się do partii/związku zawodowego
start learning
join a political party/a trade union
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
skazać kogoś na...
start learning
sentence sb to...
uzyskać niepodległość
start learning
win/gain independence
przestępcy
start learning
deliquents
przemoc w szkole
start learning
bulling at school
rzemoc domowa
start learning
domestic violence
niechęć do kogoś
start learning
prejudice
przestępstwa nieletnich
start learning
juvenile crimes

You must sign in to write a comment