Państwo i społeczeństwo

 0    113 flashcards    Chimek
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zatwierdzać budżet
start learning
approve the budget

konstytucja
start learning
constitution

projekt ustawy
start learning
bill

kongres stanów zjednoczonych
start learning
Congress

rozwiązanie parlamentu
start learning
dissolution (of the parliament)

right wing

ustawodawczą
start learning
legislative

członek parlamentu
start learning
Member of Parliament

zgromadzenie narodowe
start learning
National Assembly

przyjąć ustawę
start learning
adopt a law

senate

rada miasta
start learning
Town councillor

rządzić krajem
start learning
administer the country

wykonawczy
start learning
executive

wdrażać ustawy
start learning
implement legislation

mayor

Prime Minister

president

reprezentować kraj zagranicą
start learning
represent the country abroad

rząd, rada ministrów
start learning
the Cabinet

rada miejska
start learning
city ​​council

wiceprezydent
start learning
vice-president


sąd apelacyjny
start learning
court of appeal

interpretować / stosować prawo
start learning
interpret / apply the law

sądowniczy
start learning
Judicial

ława przysięgłych
start learning
jury

rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes

sąd najwyższy
start learning
Supreme Court

zeznawać przeciwko sobie
start learning
be a witness against yourself

być sądzonym przez równych sobie
start learning
be judged by your peers

ciężar dowodu
start learning
burden of proof

censorship

swobody obywatelskie
start learning
civil liberties

counsel

wydać wyrok
start learning
deliver a verdict

droga sądowa
start learning
due proces of law

wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly

wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association

wolność sumienia
start learning
freedom of conscience

wolność słowa
start learning
freedom of speech

prawa człowieka
start learning
human rights

uznać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent

dążenie do szczęścia
start learning
pursuit of happiness

praworządność
start learning
rule of law

niezbywalne prawa
start learning
unalienable rights

zacięta walka
start learning
closely fought contest

dojść do władzy
start learning
come to power

skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal

wybory powszechne
start learning
general election

polityka wewnętrzna
start learning
internal policy

przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory

lider partii rządzącej
start learning
leader of the governing party

główne partie
start learning
major parties

badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll

lider opozycji
start learning
opposition leader

wydarzenie polityczne
start learning
political events

złożyć rezygnację
start learning
resign

nadchodzące wybory
start learning
the forthcoming elections

przedsięwzięcie
start learning
venture

demand

handel wewnętrzny
start learning
domestic trade

ekonomiczny
start learning
economic

kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis

boom gospodarczy
start learning
economic boom

economic recession

oszczędny
start learning
economical

economyics

ekonomista
start learning
economist

oszczędnie gospodarować
start learning
economise

przedsiębiorca
start learning
entrepreneur

expenditure

export

handel zagraniczny
start learning
foreign trade

założyć (bank)
start learning
found (a bank)

finansowanie
start learning
funding

produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product

import

income

investor


merchant

sektor publiczny
start learning
public sector


właściciel firmy
start learning
owner

zdobyć pieniądze / środki finansowe
start learning
raise money / funds

settler

supply

handlowiec
start learning
trader

kryzys ogólnoświatowy
start learning
worldwide crisis

światowa organizacja handlu
start learning
World Trade Organization

prawosławny
start learning
orthodox

reinkarnacja
start learning
A cycle of rebirth

Buddhist

Catholic

chrześcijanin
start learning
Christian

gospel

chodzi do kościoła
start learning
go to church

Hebrew


mosque

muzułmanin
start learning
Muslim

pielgrzymka
start learning
pilgrimage

modlić się
start learning
pray

synagogue

świątynia
start learning
temple


abolish

kara śmierci
start learning
capital punishment

proces karny
start learning
criminal trial

exile


imprison


You must sign in to write a comment