panstwo i spoleczenstwo

 0    73 flashcards    jablkabanany
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
demokracja
start learning
democracy
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
siedziba główna
start learning
headquarters
system wielopartyjny
start learning
multi-party system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władz
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
Legislature (legislative power)
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament MP
parlament
start learning
parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
senat
start learning
the Senate
kongres stanów zjednoczonych
start learning
United States Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
cabinet/goverment
władza wykonawcza
start learning
executive power/ the executive
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
premier
start learning
premier PM
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
władza sądownicza
start learning
the judiciary/ judiciary power
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać/wstępować/występować organizację
start learning
form / join / leave organization
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
Freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy religijne/moralne
start learning
have religious / moral views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś wine
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
Karta Praw
start learning
Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate someone's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówka
start learning
bribe
ubóstwo
start learning
destitution
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
kumoterstwo
start learning
favoritism
bezkarność
start learning
impunity
schronisko
start learning
shelter
spać pod golym niebem
start learning
sleep rough
asystent
start learning
aide
zatuszować coś
start learning
cover up something
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w w stan oskarżenia
start learning
impeach
przytlaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
sondaż
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade

You must sign in to write a comment