Państwo i społeczeństwo cz. 2

 0    111 flashcards    dawid00520
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arrest (for)
start learning
aresztować (na)
ban (from)
start learning
zakazać (czegoś)
be against the law
start learning
być niezgodne z prawem
charge (with)
start learning
ładowania postawić zarzuty (czegoś) / oficjalnie oskarzyć (o)
community service
start learning
prace społeczne
court
start learning
sąd
crime rate
start learning
wskaźnik przestępczości
defence / defend
start learning
obrona / bronić
detective
start learning
detektyw
eyewitness
start learning
naoczny świadek
find someone guilty / innocent (of)
start learning
znaleźć kogoś winnego / niewinnego (czegoś)
fine (for)
start learning
ukarać grzywną lub mandatem (za)
go to court
start learning
pójść do sądu
illegal
start learning
nielegalny
imprisonment
start learning
kara więzienia
investigate / investigation
start learning
prowadzić śledztwo / śledztwo
judge
start learning
sędzia
jury
start learning
ława przysięgłych
lawyer
start learning
prawnik
offender
start learning
przestępca
prosecutor / prosecution / prosecute
start learning
prokurator / prokuratura / oskarżyć
report a crime
start learning
zgłosić przestępstwo
sentence (to)
start learning
skazać (na)
suspect
start learning
podejrzany
suspect (of)
start learning
być podejrzanym (o)
trial
start learning
proces sądowy
death penalty
start learning
kara śmierci
evidence
start learning
materiał dowodowy
goal / jail
start learning
więzienie
give a verdict
start learning
wydać wyrok
in the dock
start learning
w celi
keep in custody
start learning
trzymać w areszcie
life sentence
start learning
kara dożywotniego więzienia
testify
start learning
zeznawać
charity
start learning
charytatywny / organizacja charytatywna
disability
start learning
niepełnosprawność
discriminate / discrimination
start learning
dyskryminować / dyskryminacja
emigrate / emigration
start learning
emigrować / emigracja
equality
start learning
równość
homeless / homelessness
start learning
bezdomny / bezdomność
human rights
start learning
prawa człowieka
immigrants / immigrant / immigration
start learning
imigrant / imigrować / imigracja
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
poverty
start learning
bieda
racism
start learning
rasizm
refugee
start learning
uchodźca
religion
start learning
religia
social issue
start learning
problem społeczny
survey
start learning
sondaż
unemployed / unemployment
start learning
bezrobotny / bezrobocie
freedom of speech
start learning
wolność słowa
live below the breadline
start learning
żyć poniżej minimum egzystencji
redistribution of wealth
start learning
redystrybucja bogactwa
sheltered accommodation
start learning
mieszkania chronione dla osób starszych
catch up
start learning
nadrobić stratę
economics
start learning
ekonomia
economy
start learning
gospodarka
fall behind with
start learning
nie nadążać z
fall / drop
start learning
spadać
finance / financial
start learning
finanse / finansowy
free market
start learning
wolny rynek
fund
start learning
fundusz
get into / pay off debt
start learning
popaść w / spłacić długi
go bankrupt / bankruptcy
start learning
zbankrutować / bankructwo
go without luxuries
start learning
obyć się bez luksusów
income
start learning
dochód
live on the budget
start learning
żyć skromnie
national debt
start learning
dług publiczny
repay
start learning
spłacić
rise / increase sharply
start learning
gwałtownie wzrosnąć
take out a loan
start learning
wziąć pożyczkę
tax
start learning
podatek
crash
start learning
załamanie (na giełdzie)
currency
start learning
waluta
downturn
start learning
spadek, tendencja zniżkowa
drop in value
start learning
spadek wartości
exchange rate
start learning
kurs wymiany
financial markets
start learning
rynki finansowe
go into / come out of recession
start learning
znaleźć się w/ wyjść z recesji
inflation
start learning
inflacja
interest rates
start learning
stopy procentowe
long-term investment
start learning
inwestycja długoterminowa
outlook
start learning
perspektywy
plummet
start learning
gwałtownie spadać
prosperity
start learning
dobrobyt
shares
start learning
akcje
the stock market
start learning
giełda papierów wartościowych
be a real pain
start learning
być nie do wytrzymania
be eager to do something
start learning
bardzo chcieć coś zrobić
concern
start learning
troska
give someone a hand
start learning
pomóc komuś
global/ globalization
start learning
globalny / globalizacja
greedy
start learning
chciwy
pile
start learning
stos
put up with something
start learning
tolerować coś, znosić coś
race
start learning
pędzić
set up (an organisation)
start learning
założyć (organizacje)
tiny
start learning
drobny
at an alarming rate
start learning
w zastraszającym tempie
be under the impression
start learning
odnieść wrażenie
browse through books
start learning
przeglądać książki
burning issue
start learning
palący problem
come up with an idea
start learning
wpaść na pomysł
deterrent
start learning
środek odkażający
have no clue
start learning
nie mieć pojęcia
in the long term
start learning
na dłuższą metę
instill values in
start learning
wpajać wartości
pursue a career
start learning
uprawiać zawód
stick to (traditions)
start learning
przestrzegać (tradycji)
tap into someone's need
start learning
wykorzystać czyjąś potrzebę
would-be pop star
start learning
aspirująca gwiazda popu

You must sign in to write a comment