panstwo i spoleczenstwo cz 2

 0    98 flashcards    ziarnas
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of

oskarżony
start learning
accused

przyznać się
start learning
admit

analizować próbki (krwi)
start learning
analyse (blood) samples

barrister

miejsce przestępstwa
start learning
crime scene

materiał dowodowy
start learning
evidence

(naoczny) świadek
start learning
(Eye) witness

odciski palców
start learning
fingerprints

medycyna sądowa/ specjalista medycyna sądowej
start learning
forensic medicine / specialist forensic medicine

Handcuffs

informator
start learning
informant

przesłuchiwać kogoś
start learning
interrogate sb/ question sb

investigation

prowadzić dochodzenie
start learning
investigate

adwokat, prawnik
start learning
lawyer

chase sb/ pursue

więzienie
start learning
prison/ jail

więzień/ więźniarka
start learning
prisoner

zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime

pies policyjny
start learning
sniffer dog

donosić na kogoś
start learning
snitch on sb

jednostka policji do zadań specjalnych
start learning
special response unit

podejrzewać
start learning
suspect

mandat (za złe parkowanie)
start learning
(parking) ticket

traces

ogłosić wyrok
start learning
announce a verdict

kara śmierci
start learning
capital punishment

prace społeczne zasądzone przez sąd
start learning
community service

skazywać, skazany/a
start learning
convict

defence

fine

kara więzienia
start learning
imprisonment

innocent

judge

ława przysięgłych
start learning
jury

dożywocie
start learning
life sentence

uznać winnym/ niewinnym
start learning
plead guilty / not guilty

oskarżenie
start learning
prosecution

prokurator
start learning
prosecutor

proof

udowodnić
start learning
prove


wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence

(kamizelka) kuloodporna
start learning
bulletproof (vest)

kurs samoobrony
start learning
self-defense course

pies stróżujący
start learning
guard dog

ochrona osobista
start learning
bodyguard

agencja ochrony
start learning
security agency

alarm przeciwwłamaniowy
start learning
burglar alarm

gaz łzawiący
start learning
tear gas

świadomość równości
start learning
awareness of equality

impreza dobroczynna
start learning
charity event

zbierać datki
start learning
collect donations

być wolontariuszem
start learning
do some voluntary work

dawać datek, darowiznę
start learning
donate

popierać, sprzyjać
start learning
foster

założyć organizację
start learning
form/set up an organization

homeless

łamać prawa człowieka
start learning
infringe human rights

brak wolności sumienia/wyznania/słowa
start learning
lack of freedom of conscience / religion / speech

zaniedbywać (dzieci)
start learning
neglect (children)

przeludnienie
start learning
overpopulation

poverty

chronić ludzką godność
start learning
protect human dignity

zapewnić pomoc/miejsca pracy
start learning
provide help / jobs

uprzedzenie rasowe
start learning
racial prejudice

zbierać pieniądze
start learning
raise money

refugee

ankietowany/a
start learning
respondent / survey participant

uciekinier
start learning
runaway

niewolnictwo
start learning
slavery

(nie) tolerancja
start learning
(In) tolerance

związek zawodowy
start learning
trade union

bezrobocie
start learning
vulnerable

pośrednik, makler
start learning
broker

wspomagać
start learning
contribute to

crisis

demand

rozwój gospodarczy
start learning
economic development

zatrudnienie
start learning
employment

przedsiębiorca
start learning
entrepreneur

założyć przedsiębiorstwo
start learning
establish/start a business

kurs wymiany(walut)
start learning
(currency) exchange rate

wolny rynek
start learning
free market

zbankrutować
start learning
go bankrupt

stopa procentowa
start learning
interest rate

spółka akcyjna
start learning
joint-stock company

sp. z o.o.
start learning
limited companydobrobyt, dobra koniunktura
start learning
prosperity

udziałowiec
start learning
shareholder

(kupić/sprzedać) udziały
start learning
(Buy / sell) shares

przedsiębiorstwo państwowe
start learning
state-owned company

giełda papierów wartościowych
start learning
stock exchange

dotacja z unii europejskiej
start learning
subsidy from the EU

supply


You must sign in to write a comment