państwo i społeczeństwo angielski

 0    275 flashcards    piotrpietruszka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
system of government
start learning
system rządzenia
monarchy
start learning
monarchia (Great Britain, Sweden)
republic
start learning
republika (Poland, Germany)
federal republic
start learning
republika federalna (US)
commonwealth
start learning
wspólnota (państwo demokratyczne)
union
start learning
unia, zjednoczenie
federation
start learning
federacja
state
start learning
państwo
country
start learning
kraj
nation
start learning
naród
fatherland/native country
start learning
ojczyzna
The legislative branch
start learning
gałąź ustawodawcza
The executive branch
start learning
gałąź wykonawcza
The judicial branch
start learning
gałąź sądownicza
democracy
start learning
demokracja
capitalism
start learning
kapitalizm
socialism
start learning
socjalizm
communism
start learning
komunizm
fascism
start learning
faszyzm
nationalism
start learning
nationalizm
imperialism
start learning
imperializm
head of the state
start learning
głowa państwa
mother tongue
start learning
język ojczysty
nationality
start learning
narodowość
citizen
start learning
obywatel
religion
start learning
religia
power
start learning
prawo, władza
politics
start learning
polityka
policy
start learning
polityka (tzn. strategia np. finansowa)
parliament
start learning
parlament
member of parliament
start learning
poseł
government
start learning
rząd
president
start learning
prezydent
Prime minister
start learning
premier
mayor
start learning
burmistrz
spokesperson
start learning
rzecznik prasowy
leader
start learning
przywódca
candidate
start learning
kandydat
act od Parliament
start learning
ustawa Parlamentu
legislation
start learning
ustanawianie prawa
party
start learning
partia
left-wing
start learning
lewica
right-wing
start learning
prawica
law and order
start learning
prawo i porządek
justice
start learning
sprawiedliwość
independence
start learning
niepodległość
freedom of press
start learning
wolność prasy
to be in power
start learning
być u władzy (o partii)
to have the power to...
start learning
mieć prawo aby...
to take someone to court/ to sue someone
start learning
pozwac kogoś do sądu
to be illegal
start learning
być nielegalnym (o działaniu)
to respect the law
start learning
szanować prawo
to be strictly prohibited
start learning
być surowo wzbronionym (np. swimming)
AA
start learning
(GB) Automobile Association - Związek Automobilowy
AA
start learning
(GB) Alcoholics Anonymous - Anonimowi Alkoholicy
AI
start learning
Amnesty International - organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych
BR
start learning
(GB) British Rail - Koleje Brytyjskie
BT
start learning
(GB) British Telecom - Brytyjski System Telekomunikacyjny
C of E
start learning
Church of England - Kościół Anglikański
CIA
start learning
(US) Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza
CND
start learning
(GB) Campaign for Nuclear Disarmement - ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego
EU
start learning
European Union - Unia Europejska
FBI
start learning
(US) Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze
IOC
start learning
International Olimpic Committee - Międzynarodowy Komitet Olimpijski
IRA
start learning
Irish Republican Army - Irlandzka Armia Republikańska
NASA
start learning
(US) National Aeronautics and Space Administration - Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
NATO
start learning
North Atlantic Treaty Organization - Pakt Północno-Atlantycki
NHS
start learning
(GB) National Health Service - Państwowa Służba Zdrowia
OPEC
start learning
Organization of Petroleum Exporting Countries - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
PTA
start learning
parent-teacher association - związek nauczycieli i rodziców
RAF
start learning
(GB) Royal Air Force - Królewskie Lotnictwo Brytyjskie
TUC
start learning
(GB) Trades Union Congress - Kongres Związków Zawodowych
UN
start learning
United Nations - Narody Zjednoczone
UNESCO
start learning
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - organizacja narodów zjednoczonych promujaca wspólny rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy
UNICEF
start learning
United Nations Children's Fund - fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata
WHO
start learning
World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu
WTO
start learning
World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia
YHA
start learning
Youth Hostels Association - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
YMCA
start learning
Young Men's Christian Association - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej
crime
start learning
przestępstwo, zbrodnia
petty crime
start learning
drobne przestępstwo
offence
start learning
wykroczenie, obraza, potocznie przestępstwo
infrimgement
start learning
naruszenie prawa
shoplifting
start learning
kradzież sklepowa
pickpocketing
start learning
kradzież kieszonkowa
theft
start learning
kradzież
petty theft
start learning
drobna kradzież
stealing
start learning
okradanie
speeding
start learning
przekroczenie dozwolonej prędkości
burglary
start learning
włamanie
arson
start learning
podpalenie
vandalism
start learning
niszczenie własnosci społecznej lub prywatnej
poaching
start learning
kłusownictwo
mugging
start learning
napad ulczny, pobicie
assault and battery
start learning
czynna napaść
bank robbery
start learning
napad na bank
armed robbery
start learning
napad z bronią w ręku
blackmail
start learning
szantaż
fraud
start learning
defraudacja pieniędzy (przywłaszczenie)
assassination
start learning
zamach
abduction
start learning
uprowadzenie, porwanie
kidnapping
start learning
porwanie (człowieka)
hijacking
start learning
uprowadzenie (samolotu)
smuggling
start learning
przemyt
piracy
start learning
piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD)
drug traffic
start learning
handel narkotykami
manslaughter
start learning
nieumyślne zabójstwo
murder
start learning
morderstwo
sexual assault
start learning
napad na tle seksualnym
rape
start learning
gwałt
corrupting a minor
start learning
deprawacja nieletnich
forgery
start learning
fałszerstwo
driving under the influence of alkohol
start learning
prowadzenie samochodu pod wpływem alkocholu
dirty business
start learning
brudny interes
criminal/illegal activity
start learning
działalność przestępcza/nielegalna
deceit, swindel
start learning
oszustwo
bribery
start learning
łapówkarstwo
espionage
start learning
szpiegostwo
tax evasion
start learning
uchylanie się od płacenia podatków
accident
start learning
wypadek
traffic offence
start learning
wykroczenie drogowe
hit and run
start learning
ucieczka z miejsca wypadku
occurence/happening
start learning
zdarzenie
coincidence
start learning
zbieg okoliczności
gender discrimination
start learning
dyskryminacja płciowa
racial discrimination
start learning
dyskryminacja rasowa
social problems
start learning
problemy społeczne
homelessness
start learning
bezdomność
unemployment
start learning
bezrobocie
hooliganism
start learning
chuligaństwo
obesity
start learning
otyłość
abortion
start learning
aborcja
drug addiction
start learning
uzależnienie narkotykowe
racism
start learning
rasizm
criminal, offender
start learning
przestepca
hardened criminal
start learning
zatwardziały przestępca
juvenile deliquent
start learning
przestępca młodociany
shoplifter
start learning
złodziej sklepowy
pickpocket
start learning
złodziej kieszonkowy
thief
start learning
złodziej (generalnie, albo na większą skalę)
Monday driver
start learning
kierowca niedzielny
burglar
start learning
włamywacz
arsonist
start learning
podpalacz
vandal
start learning
wandal
hooligan
start learning
chuligan
poacher
start learning
kłusownik
mugger
start learning
bandyta uliczny
gang of muggers
start learning
szajka chuliganów
bank robber
start learning
rabus, złodziej bankowy
blackmailer
start learning
szantażysta
fraud
start learning
defraudator
assassin
start learning
zabójca, zamachowiec
kidnapper
start learning
porywacz
hijacker
start learning
porywacz samolotu
smuggler
start learning
przemytnik
pirat
start learning
pirat dystrybutor CD, DVD
murderer/killer
start learning
morderca
professional killer
start learning
płatny zabójca
rapist
start learning
gwałciciel
forger
start learning
fałszerz
recidivist
start learning
recydywista (ktoś z wielokrotnymi odsiadkami)
crook
start learning
oszust
prostitute
start learning
prostytutka
bandit
start learning
bandyta
thug
start learning
zbir
gangster
start learning
gangster
outlaw
start learning
wyjety spod prawa
shady character
start learning
ciemny typ
court
start learning
sąd
Supreme Court
start learning
Sąd najwyższy
courtroom
start learning
sala sądowa
trial
start learning
rozprawa sądowa
hearing
start learning
przesłuchanie
judge
start learning
sędzia
prosecutor
start learning
oskarżyciel
barrister
start learning
obrońca
the accused
start learning
oskarżony
defendant
start learning
pozwany
witness
start learning
świadek
eyewitness
start learning
świadek naoczny
civil law
start learning
prawo cywilne
criminal law
start learning
prawo karne
police
start learning
policja
chase/pursuit
start learning
pościg
handcuffs
start learning
kajdanki
arrest
start learning
aresztowanie
warrant
start learning
nakaz aresztowania
search warrant
start learning
list gończy
investigation
start learning
śledztwo
examination
start learning
przesluchanie
declaration
start learning
oświadczenie
search
start learning
rewizja
culprit
start learning
winowajca
scapegoat
start learning
kozioł ofiarny
prisoner
start learning
więzień
accusation/charge
start learning
oskarżenie
trial
start learning
rozprawa
dock
start learning
ława oskarżonych
jury
start learning
ława przysięgłych
swearing
start learning
przysięga
perjury
start learning
krzywoprzysiestwo
contempt of court
start learning
obraza sądu
plea
start learning
oświadczenie pozwanego
evidence
start learning
dowód
verdict
start learning
werdykt
sentence
start learning
wyrok
detention
start learning
uwięzienie
death warrant
start learning
wyrok śmierci
custody
start learning
areszt
death row
start learning
cela śmierci
corporal punishment
start learning
kara cielesna
hard labour sentence
start learning
kara ciężkiej pracy
death penalty
start learning
kara śmierci
probation
start learning
nadzór kuratora
bail
start learning
kaucja
convict
start learning
skazaniec
respite
start learning
odroczenie, zawieszenie kary
jail/gaol
start learning
wiezienie
innocent
start learning
niewinny
guilty
start learning
winny
solitude
start learning
samotność
seclusion
start learning
odosobnienie
good
start learning
dobro
evil
start learning
zło
honesty
start learning
uczciwość
dishonesty
start learning
nieuczciwość
deviation
start learning
zboczenie
mental aberation
start learning
zaburzenie umysłowe
crime rate
start learning
liczba zbrodni
gas chamber
start learning
komora gazowa
electric chair
start learning
krzesło elektryczne
gallows
start learning
szubienica
to get into trouble because...
start learning
wpaść w kłopoty ponieważ
to be involved in a crime
start learning
być wmieszanym w przestępstwo
to commit a crime
start learning
popełnić przestępstwo
to commit a suicide
start learning
popełnić samobójstwo
to take bribes
start learning
brać łapówki
to grease someone's palms
start learning
dać komuś w łapę
to take hostages
start learning
brać zakładników
to demand ransom
start learning
żądać okupu
to commit an offence
start learning
popełnić wykroczenie
to break the law
start learning
łamac prawo
to be a regular law-breaker
start learning
notorycznie łamać prawo
to be at large
start learning
być na wolności (o przestępcy)
to be wannted by police
start learning
być poszukiwanym przez policję
to have a price on one's head
start learning
być poszukiwanym listem gończym
to be caught red-handed
start learning
być złapanym na gorącym uczynku
to investigate the case
start learning
prowadzić śledztwo w sprawie
to be prosecuted for
start learning
być karanym sądownie za
to suspect someone of stealing/murdering...
start learning
podejrzewać kogoś o kradzież/zamordowanie
to suspect someone wrongly of...
start learning
niesłusznie kogos podejrzewać
to charge someone with
start learning
oskarżyć kogoś o
to be found guilty of a crime
start learning
uznać kogoś za winnego popełnienia zbrodni
to get two years suspended sentence
start learning
dostać dwa lata w zawieszeniu
to be sentenced to 14 years of imprisonment
start learning
zostać skazanym na 14 lat więzienia
to be sent into prison for 2 years
start learning
trafić do więzienia na 2 lata
to serve one's sentence for
start learning
odsiadywać wyrok za
to end up in jail
start learning
skonczyć w wiezieniu
to receive a life sentence
start learning
otrzymać dożywocie
to execute someone
start learning
dokonać na kimś egzekucji
to be put on probation
start learning
otrzymać nadzór kuratora
to acquit someone
start learning
uniewinnić kogoś
to bail someone out
start learning
wyciągnąć kogos za kaucją
to pay a fine
start learning
zapłacić grzywnę/mandat (złe parkowanie, przekroczenie prędkości)
to spend a night in a cooler
start learning
spędzić noc w izbie wytrzeźwień
to be found innocent/guilty
start learning
zostać uznanym za niwwinnego/winnego
to plead not guilty
start learning
nie przyznać się do winy
to plead guilty
start learning
przyznać się do winy
to be liable
start learning
zostać pociągniętym do odpowiedzialności
to be in need
start learning
byc w potrzebie
to be on the dole
start learning
być na zasiłku
to live an honest life
start learning
wieść uczciwe życie
to be given a chahce to live an honest life
start learning
otrzymać szansę na prowadzenie uczciwego życia
to let someone off
start learning
darować komuś winę
Crime doesn't pay
start learning
przestępstwo nie popłaca

You must sign in to write a comment