PAŃSTWO I SPOŁECZENSTWO 4

 0    43 flashcards    chmurkakomorka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubóstwo
start learning
poverty
żyć w ubóstwie
start learning
to live in poverty
poniżej poziomu życia
start learning
below living standard
zubożeć
start learning
to get poor
w potrzebie
start learning
in need
popaśc w kłopoty finansowe
start learning
to fall into financial trouble
popaść w długi
start learning
to fall into debts
mieć prawo do opieki socjalnej
start learning
to have right to welfare
otrzymywać pomoc socjalną
start learning
to receive welfare aid
żyć z pomocy socjalnej
start learning
to live from welfare
minimum socjalne
start learning
minimum wage
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid
wsparcie finansowe
start learning
financial support
pobierać zasiłek
start learning
to receive a benefit
organizacja charytatywna
start learning
charity
darowizna
start learning
donation
biedni
start learning
the poor
społecznie upośledzeni
start learning
the underprivileged
bezdomność
start learning
homelessness
bezdomny
start learning
homeless
bez stałego miejsca zamieszkania
start learning
no permanent place of living
schronisko dla bezdomnych
start learning
hotel for the homeless
zajmować pustostojące domy
start learning
to squat
być w rozpaczliwej sytuacji
start learning
to be in desperate situation
niepewność
start learning
uncertainty
bezradność
start learning
helplessness
beznadziejny
start learning
hopeless
żebrać
start learning
to beg
żebrak
start learning
beggar
bezrobocie
start learning
unemployment
rynek pracy
start learning
job market
bezrobotny
start learning
unemployed
wskaźnik bezrobocia
start learning
unemployment rate
wzrastający
start learning
increasing
malejący
start learning
decreasing
podanie o pracę
start learning
job application
stracić pracę
start learning
to lose a job
zwolnić kogoś
start learning
to dismiss, to fire sb
wypowiedzieć pracę
start learning
to give sb notice
zwolnić kogoś z pracy
start learning
to make sb redundant
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
zasilek dla bezrobotnych potocznie
start learning
dole
starac się o zasiłek
start learning
to apply for a dole

You must sign in to write a comment