Państwo i społeczeństwo 3

 0    67 flashcards    czarussss
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

councilor

rada miejska
start learning
city ​​council

głosować na kogoś
start learning
vote for gb

prowadzić kampanie na rzecz praw człowieka
start learning
campaign for human rights

organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
do fundarsing

dawać zwrot pieniędzy na cele dobroczynne
start learning
donate money to charity

wystosować apel
start learning
lunch an appel

promować edukacje
start learning
promote education

zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for sth

rozwiązywać konflikty
start learning
resolve conflicts

wolontariusz
start learning
volunteer

zgłośić się jako wolontariusz do czegoś
start learning
volunteere to do sth

szlachetny cel
start learning
worthy cause

odnieść sukces
start learning
be successful

czarny rynek
start learning
black market

budget

drobne pieniądze
start learning
change

depression

spadek gospodarczy
start learning
economic decline

wzrost gospodarczy
start learning
economic growth

finance

dostać kredyt
start learning
get a credit

zbankrutować
start learning
go bankroput

rosnąca słabnąca gospodarka
start learning
growning/slowing economy

mieć długi
start learning
have a debets

income

industry

inflation

inwestować w coś
start learning
invest in sth

zrobić interes
start learning
make a deal

ponieść straty
start learning
incur losses

przynieść zysk
start learning
make profit

market

płacić podatki
start learning
pay taxes

płatność
start learning
payment

stopa inflacji
start learning
inflation rate

recession

zakładać firme
start learning
set up company

deficyt handlowy
start learning
trade deficit

tracić pieniądze
start learning
waste money

siła robocza
start learning
workforce

the bible

bishop

cathedral

Catholic

chrześcijanin
start learning
christian

church

convent
zakon męski
start learning
monastery

monk

mosque

muzułmanin
start learning
Muslim

nun

prawosławny
start learning
orthodox

pope

modlić sie
start learning
pray

priest

synagogue

siły zbrojne
start learning
armed forces

zostać jeńcem wojennym
start learning
become a prisioner of war

popełnić ludobójstwo
start learning
commit genocide

zapewnić bezpieczeństwo narodowe
start learning
ensure national security

wystrzelić z pistoletu maszynowego
start learning
fire the machine gun

siły partyzanckie
start learning
guerrilla forces


You must sign in to write a comment