Państwo i społeczeństwo 12

 0    246 flashcards    dwanascie12
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

gałęzie wladzy
start learning
branches of government

monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy

demokracja
start learning
democracy

siedziba główna
start learning
Headquarters

system wielopartyjny
start learning
multi-party system

oficjalna rezydencja
start learning
official residence

podział władz
start learning
separation of powers

nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb

poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution

kontrolować budżet
start learning
control the budget

władza ustawodawcza
start learning
legislative power / legislature

członek parlamentu
start learning
Member of Parliament

parliament

uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws

ratyfikować
start learning
ratify

the Senate

kongres stanów zjednoczonych
start learning
United States Congress

rządzić krajem
start learning
administer the country

administracja
start learning
administration

cabinet/government

władza wykonawcza
start learning
executive power

wdrażać ustawy
start learning
implement laws

monarch

president

Prime Minister

sekretarz stanu
start learning
Secretary of State

stosować prawo
start learning
apply the law

court of law

interpretować prawo
start learning
interpret the law

władza sądownicza
start learning
judiciary power

punishment

karać przestępców
start learning
punish offenders

rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes

censorship

citizen

swobody obywatelskie
start learning
civil liberties

głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions

właściwa procedura prawna
start learning
due process of law

sprawiedliwy proces
start learning
fair trial

zakładać organizację
start learning
form organisations

wstępów do organizacji
start learning
join organisations

występować z organizacji
start learning
leave organisations

wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association

wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly

wolność sumienia
start learning
freedom of conscience

wolność religii
start learning
freedom of religion

wolność slowa
start learning
freedom of speech and expression

zbierać się
start learning
gather

mieć poglądy moralne / religijne
start learning
hold moral / religious views

uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent

udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty

reprezentować
start learning
represent

ograniczenia (ze względu na rasę / pozycję / majątek)
start learning
restrictions (based on race / social status / wealth)

prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms

prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused

karta praw
start learning
the Bill of Rights

powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage

naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights

pomoc humanitarna
start learning
aid

przekupić, łapówka
start learning
bribe

łapówkarstwo
start learning
bribery

korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt

corruption

skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal

nędza, ubóstwo
start learning
destitution

dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb

dyskryminacja
start learning
discrimination

defraudacja
start learning
embezzlement

zdefraudować
start learning
embezzle

równouprawnienie, równe szanse
start learning
equal opportunities

uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice

wyeksmitować
start learning
evict

kumoterstwo
start learning
favouritism

homeless

bezdomność
start learning
homelessness

analfabetyzm
start learning
illiteracy

bezkarność
start learning
impunity

brak przejrzystości
start learning
lack of transparency


poverty


racism

schronisko
start learning
shelter

spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough

świadczenia socjalne
start learning
social benefits

nierówności społeczne
start learning
social inequality

opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security

starvation

bezrobotny
start learning
unemployed

bezrobocie
start learning
unemployment

asystent, asystentka (np. polityka)
start learning
aide

confidential

conspiracy/plot

zatuszować coś
start learning
cover sth up

nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections

zbieranie funduszy
start learning
fundraising

wybory powszechne
start learning
general election

wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence

zdrada stanu
start learning
high treason

postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach

postawianie w stan oskarżenia
start learning
impeachment

polityka wewnętrzna
start learning
internal politics

przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory

badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll

lider opozycji
start learning
opposition leader

wybrać ponownie
start learning
re-elect

re-election

złożyc rezygnację
start learning
resign

prowadzić kampanię
start learning
run a campaign

boom gospodarczy
start learning
boom

przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise

zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence

sektor korporacyjny
start learning
corporate sector

spaść, zmiejszyć się (o 50%)
start learning
decrease/drop/go down/fall (by 50%)

decrease/fall

demand

handel wewnętrzny
start learning
domestic trade

spadek, schyłek koniunktury
start learning
downturn

kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis

wzrost gospodarczy
start learning
economic growth

uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery

oszczędny
start learning
economical

economics

oszczędzać, oszczędnie gospodarować
start learning
economise

ekonomista
start learning
economist

expenditure

export

handel zagraniczny
start learning
foreign trade

finansowanie
start learning
funding

PKB (produkt krajowy brutto)
start learning
GDP (gross domestic product)

zbankrutować
start learning
go bankrupt

import

income

increase/rise

wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
start learning
increase/grow/go up/rise(by 50%)

zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing

poziom oprocentowania
start learning
interest rate


sektor prywatny / publiczny
start learning
private / public sector


dług publiczny
start learning
public debt

wydatki publiczne
start learning
public / government spending

recession

krach na giełdzie
start learning
stock market crash

podaż i popyt
start learning
supply and demand


wielki kryzys
start learning
Great Depression

związek zawodowy
start learning
trade union

konflikt zbrojny
start learning
armed conflict

assassination

dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb

casualty

wojna domowa
start learning
civil war

civilian

defense

wybuch wojny
start learning
outbreak of war

traktat pokojowy
start learning
peace treaty

napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery

podpalenie
start learning
arson

assault

próba zabójstwa / włamania
start learning
attempted murder / burglary

blackmail

zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace

prześladowanie
start learning
bullying

prześladować; prześladowca
start learning
bully

burglary

popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime

prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying

zażądać okupu
start learning
demand ransom

sfałszować
start learning
falsify

wyważyć okno / drzwi
start learning
force a window / a door

fałszerstwo
start learning
forgery

forge

oszustwo; oszust
start learning
fraud

porwanie (np. samolotu)
start learning
hijacking

porwać (np. samolot)
start learning
hijack

przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold someone hostage

kradzież tożsamości
start learning
identity theft

nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter

misdeed

rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging

przestępca/przestępczyni
start learning
offender

podpalić coś
start learning
set fire to something

nielegalnie wprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money

młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent

terrorysta; terrorystyczny
start learning
terrorist

terrorism

zdewastować
start learning
vandalise

vandal

vandalism

oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something


odwołać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)

aresztować
start learning
arrest

oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge someone with something

prace społeczne
start learning
community service

teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory

convict

skazać kogoś za coś
start learning
convict someone of something

proces karny
start learning
criminal trial

wycofać zarzuty
start learning
drop the charges

uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole

evidence

uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty / innocent of something

przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody

identity parade

imprison

uwięzienie
start learning
imprisonment

wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses

ława przysięgłych
start learning
jury

rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry

przyznać/nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/not guilty/innocent

pełnomocnictwo
start learning
power of attorney

kara pozbawienia wolności
start learning
prison term

zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail

przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
start learning
search (a house /a flat /a person)

kamera monitoringu
start learning
security camera

skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to... for...

odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence

stanąć przed sądem
start learning
stand trial

podejrzany
start learning
suspect

podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect someone of something

sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try

organizacja charytatywna
start learning
charity organisation

Unia Europejska
start learning
EU (The European Union)

foundation

NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
NATO (North Atlantic Treaty Organization)

organizacja pozarządowa
start learning
NGO (non-governmental organisation)

organizacja non-profit
start learning
non-profit organization

ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
start learning
UN (the United Nations)

UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
start learning
UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
start learning
UNICEF (United Nations Children's Fund)

WHO, Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
WHO (World Health Organization)

zerwać (rozmowy/negocjacje)
start learning
break off (talks / negotiations)

spowodować
start learning
bring about

wyjść z kryzysu
start learning
come out of (recession, crisis)

poddać się, ustąpić
start learning
give in

inwestować w
start learning
invest in

spłacić (długi)
start learning
pay off (debts)

założyć (firmę)
start learning
set up (a firm)

złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down

wejść w życie
start learning
come into force

osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head

wyjść na jaw
start learning
come to light

zbankrutować
start learning
go bust

zabrać głos
start learning
take the floor


You must sign in to write a comment