PAŃSTWO I SPOŁECZENSTWO 1

 0    91 flashcards    chmurkakomorka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
władza
start learning
authority
dyktatura
start learning
dictatorship
monarchia
start learning
monarchy
oligarchia
start learning
oligarchy
socjalistyczny
start learning
socialistic
kapitalistyczny
start learning
capitalistic
totalitaryzm
start learning
totalitarianism
cesarstwo
start learning
empire
władze państwowe
start learning
national authority
głowa państwa
start learning
Head of State
rząd
start learning
government
rządzić
start learning
to rule
władza ustawodawcza
start learning
legislative authority
władza wykonawcza
start learning
executive authority
premier
start learning
prime minister
rada ministrów
start learning
cabinet
okręg wyborczy
start learning
constituency
powszechne wybory
start learning
general election
tajne wybory
start learning
secret election
bezpośrednie wybory
start learning
direct election
wybory prezydenckie
start learning
presidential election
wolne wybory
start learning
free election
wybory uzupełniające
start learning
by-election
niska / wysoka frekwencja wyborcza
start learning
low / high election turnout
lokal wyborczy
start learning
polling station
urna
start learning
ballot box
karta głosowania
start learning
voting paper
kandydowac do parlamentu
start learning
to stand for Parliament
być wybranym do parlamentu
start learning
to be elected to Parliament
tworzyć rząd
start learning
to form a government
mianować ministrów
start learning
to nominate ministers
rozwiązać parlament
start learning
to dissolve Parliament
ministerstwa
start learning
ministries
ministerstwo rolnictwa
start learning
Ministry of Agriculture
Obrony
start learning
Defence
gospodarki
start learning
the Economy
Sprawiedliwości
start learning
justice
Pracy
start learning
Labour
Opieki spolecznej
start learning
Social security
Skarbu
start learning
Treasury
Spraw wewnetrznych
start learning
Internal Affairs
Spraw zagranicznych
start learning
Foreign Affairs
Rada ministrów
start learning
The Council of ministers
ustawa
start learning
act
projekt ustawy
start learning
bill
wniosek
start learning
motion
nowelizacja
start learning
amendment
wchodzić w życie
start learning
to come into force
ustawodastwo
start learning
legislation
uchwalic ustawy
start learning
to pass acts
odrzucać stawy
start learning
to reject acts
dyskutować
start learning
to discuss
krytykować
start learning
to critisise
głosować
start learning
to vote
wstrzymywać się od głosowania
start learning
to abstain
większość
start learning
majoraty
mniejszość
start learning
minority
burmistrz
start learning
mayor
rada miejska
start learning
town council
radi
start learning
councillors
wybrani przedstawiciele
start learning
elected representattives
posiedzenie rady miejskiej
start learning
council meeting
ratusz
start learning
town hall
sprzeciwiać się
start learning
to be against
wyglosić mowę
start learning
to make a speech
obywatelstwo
start learning
citizenship
ojczyzna
start learning
homeland, fatherland
urzad pracy
start learning
job department
urząd finansowy
start learning
finance department
urząd zdrowia
start learning
health department
urząd opieki społecznej
start learning
welfare department
sprawować urząd
start learning
to hold office
wypełnić
start learning
to fill in
przyjąć
start learning
to accept
odrzucić
start learning
to reject
wystawić zaświadczenie
start learning
to issue a certificate
zezwolenie
start learning
permission
złożyc podanie o zezwolenie
start learning
to apply for a permission
odmowić
start learning
to decline
cofnąć
start learning
to cancel
urząd stanu cywilnego
start learning
registry ffice
metryka urodzenia
start learning
birth certificate
partia
start learning
party
założyc partię
start learning
to establish a party
wstapić do partii
start learning
to join a party
przywódca partii
start learning
party leader
kariera polityczna
start learning
political career
cel polityczny
start learning
political aim
polityka gospodarcza
start learning
economic policy
polityka regionalna
start learning
local policy
napięte stosunki
start learning
tense relations

You must sign in to write a comment