Pani Małgosia 001, 7.10.2012r

 0    140 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Twardy
start learning
taugh
Dziedzictwo
start learning
heritage
Obrzeże
start learning
outskirt
Zaległy
start learning
outstanding
Kwestia
start learning
issue
Komunalny
start learning
municipal
rozrywka
start learning
amusement
łaczyć
start learning
match connect join
Ogromny
start learning
enormous
Gigantyczny
start learning
giant
Gospodarka
start learning
economy
Ekonomiczny
start learning
economical
Ekonomia
start learning
economics
Polityka
start learning
politics
Polityka firmy
start learning
policy of a company
Głód
start learning
famine
Głodny
start learning
famisched
Odległa przyszłość
start learning
distant future
Odczucie wrażenie
start learning
impression
Zrobić wrażenie
start learning
impress
Cera
start learning
complexion
Opalać się
start learning
tan
popierać
start learning
support
cel
start learning
aim
cel
start learning
goal
cel
start learning
purpose
cel
start learning
objective
wspólnie
start learning
joinly
zarejestrować
start learning
register
czytelny
start learning
readable
podpis
start learning
signature
dostępny
start learning
accessible
pozwolenie
start learning
permission
mieć makijaż
start learning
to wear a make-up
malować paznokcie
start learning
do nails
czesać włosy
start learning
do hair
malować się
start learning
do make-up
rozproszyć
start learning
distract
rozpraszać
start learning
get distracted
wspólnie opracowany
start learning
Collaborative
zadanie
start learning
Task
cechy
start learning
Qualities
wyróżniający
start learning
Distinguishing
uzupełnić
start learning
complete
pacnąć
start learning
smack
wręczyć
start learning
hand in
ulga
start learning
relief
zapis artykuł
start learning
entry
oceniać
start learning
mark
odpowiadać usatysfakcjonować
start learning
satisfy
zawartość
start learning
content
zastosować
start learning
follow
różnorodność
start learning
variety
szeroki zakres
start learning
wide range
organizacja
start learning
organization
spójność
start learning
cohesion
styl
start learning
style
odpowiednio
start learning
suitably
format
start learning
format
wystarczająco
start learning
sufficiently
zrozumienie
start learning
comprehension
odbiorca docelowy
start learning
target reader
Prośba
start learning
request
Nie dotrzymać słowa
start learning
break one's word
Trzymać fason
start learning
keep up appearances
Udawać
start learning
pretend
Ruchliwy niespokojny
start learning
fidgety
Rozbiegany
start learning
restless
Kojący
start learning
restfull
Wypoczęty
start learning
rested
Nie móc usiedzieć na miejscu
start learning
have ants in one's pants
Asłabienie
start learning
weekness
Ząbek czosnku
start learning
clove of garlic
Cechy
start learning
qualities
Cechy szczególne
start learning
distinguishing features
Chociaż
start learning
although
Chociaż
start learning
however
Zadrapać
start learning
scratch
rzeczownik
start learning
noun
przymiotnik
start learning
adjective
tolerować
start learning
tolerate
tolerancja
start learning
tolerance
tolerancyjny
start learning
tolerant
nietolerancyjny
start learning
intolerant
tolerancyjnie
start learning
tolerantly
nietolerancyjnie
start learning
intolerantly
ignorować
start learning
ignore
ignorancja
start learning
ignorance
ignorancyjny
start learning
ignorant
znaczyć
start learning
signify
znaczenie
start learning
significance
znaczący
start learning
significant
znacząco
start learning
significantly
zależeć
start learning
depend
zależność
start learning
dependance
zależny
start learning
dependent
zależnie
start learning
dependently
niezależny
start learning
independent
pojawić się
start learning
appear
pojawienie się
start learning
appearance
oczywisty widoczny
start learning
apparent
widocznie oczywiście
start learning
apparently
zwierzać się
start learning
confide
zwerzenie
start learning
confidence
ufny zaufany
start learning
confident
z pełnym zaufaniem
start learning
confidently
słuchać kogoś
start learning
obey
posłuszeństwo
start learning
obedience
posłuszny
start learning
obedient
posłusznie
start learning
obediently
różnić się
start learning
differ
różnica
start learning
difference
różny inny
start learning
different
inaczej
start learning
differently
sprawiać przyjemność
start learning
please
rób jak sobie chcesz
start learning
do as you please
bądź łaskaw wyobraź sobie
start learning
if you please
trudno wszystkich zadowolić
start learning
it is difficult to please everybody
przyjemność
start learning
pleasure
znajdować przyjemność w czymś
start learning
take pleasure in something
według życzenia
start learning
at your pleasure
stwierdzenie
start learning
statement
rozpoczynanie rozmowy
start learning
starting the conversation
od czego powinniśmy zacząć
start learning
which one shall we start with
zobaczmy od czego powinniśmy zacząć
start learning
lets see. where shall we begin
porozmawiajmy najpierw o energii
start learning
let's talk about energy first
myślę, że powinniśmy zacząć od
start learning
i think we should start with
przejście do nowego punktu
start learning
moving to a new point
co teraz?
start learning
which one now?
czy możemy przejść do?
start learning
shall we move on?
więc to mógłby być jeden z naszych trzech
start learning
so, that could be one of our three
spójrzmy na następny
start learning
let's have a look at the next oe
kończenie dyskusji
start learning
finishing the discussion
więc, co zdecydowaliśmy?
start learning
so, what have we decided?
więc na które się zgadzamy?
start learning
which ones do we agree on then?
musimy się zgodzić
start learning
we'll have to agree
musimy się niezgodzić
start learning
we'll have to disagree
wydaje się, że oboje zgadzamy się na
start learning
we both seem to agree on
cechy
start learning
qualities
namacalny
start learning
tangible

You must sign in to write a comment