OXF podstawy A2

 0    22 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ancient > modern
ancient Greece
start learning
starodawny, starożytny, antyczny
anger
the growing anger and frustration of young unemployed people
start learning
gniew, wkurzenie
another
Would you like another drink?
start learning
jeszcze jeden, dalszy, inny
anxiety
Waiting for exam results is a time of great anxiety.
start learning
lęk, niepokój, obawa
Czekanie na wyniki egzaminu to czas wielkich obaw
anticipate
We don't anticipate any major problems.
start learning
oczekiwać, przewidywać
apart
Their birthdays are only three days apart.
start learning
oddalone od siebie, osobno, od siebie
apart
We're living apart now.
start learning
osobno, oddalone od siebie
apart from
I've finished apart from the last question.
start learning
oprócz, abstrahując od
apart from, as well as
You've got to help. Apart from anything else you're my brother.
start learning
jak również, niezależnie od
Musisz pomóc, Niezależnie od wszystkiego jesteś moim bratem
apparent
Their devotion was apparent.
start learning
widoczny, oczywisty
Ich oddanie było widoczne
appearance
The dog was similar in general appearance to a spaniel.
start learning
wygląd, pojawienie się
Pies generalnie wyglądał na spaniela
appeal
The design has to appeal to all ages and social groups.
start learning
apelować, przyciągać uwagę, przemawiać
Projekt musi przemawiać do wszystkich grup wiekowych i społecznych
appeal
I am appealing on behalf of the famine victims.
start learning
apelować, przyciągać uwagę, przemawiać
Apeluję w imieniu głodujących ofiar
appoint
She has recently been appointed to the committee.
start learning
powołać, wyznaczyć
Ona była ostatnio powołana do komisji
approval
Do the plans meet with your approval?
start learning
aprobata, zatwierdzenie
arrange
The party was arranged quickly.
start learning
zorganizować, zaaranżować
arrange
Can I arrange an appointment for Monday?
start learning
zorganizować, zaaranżować
arrangement
There are special arrangements for people working overseas.
start learning
układ, rozmieszczenie, umowa, porzadek
Są specjalne umowy dla ludzi pracujących za granicą
awfully
That name sounds awfully familiar.
start learning
strasznie, okropnie (bardzo)
available
Tickets are available free of charge from the school.
start learning
dostępny, osiągalny
ably
They were ably supported by the Communist Party.
start learning
umiejętnie; zręcznie; z wprawą; dobrze, sprawnie
regarding
She has said nothing regarding your request.
start learning
odnośnie, w sprawie

You must sign in to write a comment