OXF podstawy A

 0    30 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absent
Love was totally absent from his childhood. To be absent from work
start learning
nieobecny, brakujący
Miłość była totalnie nieobecna w jego dzieciństwie, Być nieobecnym w pracy
absolutely
You're absolutely right.
start learning
absolutnie
Masz absolutną rację
ablolutely
He made it absolutely clear.
start learning
absolutnie
On wyjaśnił to absolutnie
She did absolutely no work.
start learning
Nie zrobiła absolutnie nic
używane do podkreślenia czegoś negatywnego
There's absolutely nothing more the doctors can do.
start learning
Lekarze nie mogą zrobić absolutnie nic więcej
absorb
It's a lot of information to absorb all at once.
start learning
absorbować, pochłaniać, przyswoić
To jest dużo informacji do przyswojenia wszystkiego na raz.
abuse
She abused her position as principal by giving jobs to her friends.
start learning
nadużywać
Ona nadużyła swojej pozycji jako szef dając pracę swoim przyjaciołom
acceptable
The food was acceptable, but no more.
start learning
do przyjęcia, zadowalający
accommodation
The building plans include much needed new office accommodation.
start learning
zakwaterowanie, nocleg, pomieszczenie
Plany budynku zawierają bardzo potrzebne nowe pomieszczenia biurowe
accidental, by chance
I didn't think our meeting was accidental—he must have known I would be there.
start learning
przypadkiem, przypadkowo
accompany
His wife accompanied him on the trip.
start learning
towarzyszyć, odprowadzać
Jego żona towarzyszyła mu w podróży
accurate
My watch is not very accurate.
start learning
dokładny, trafny
acquire
She has acquired a good knowledge of English.
start learning
nabyć, zdobyć, zyskać
act
The girl's life was saved because the doctors acted so promptly.
start learning
działać, postępować
Życie dziewczyny było uratowane ponieważ doktorzy działali natychmiast.
activity
The streets were noisy and full of activity.
start learning
działalność, aktywność, ruch
adapt
These styles can be adapted to suit individual tastes.
start learning
dostosować, przystosować, dostroić, dopasować
Te style mogą być dopasowane do indywidualnych gustów
admiration
I have great admiration for her as a writer.
start learning
podziw, zachwyt
actual
The actual cost was higher than we expected.
start learning
rzeczywisty, prawdziwy
advance
The troops were finally given the order to advance.
start learning
posunąć naprzód, postępować, nacierać na kogoś
advance >retreat
Our knowledge of the disease has advanced considerably over recent years.
start learning
posunąć naprzód, postępować, nacierać na kogoś, rozwijać się
advantage > disadvantage
Each of these systems has its advantages and disadvantages.
start learning
zaleta, przewaga, plus
addition
children learning addition and subtraction
start learning
dodanie, dodawanie, dodatek
affair
How I spend my money is my affair.
start learning
sprawa, romans, afera, interes
Jak wydam moje pieniądze to moja sprawa
affair
I looked after my father's financial affairs
start learning
sprawa, romans, afera, interes
Opiekowałem się interesami mojego ojca
afterwards
Shortly afterwards he met her again.
start learning
później, potem
krótko później on spotkał ją ponownie
afterwards
Afterwards she was sorry for what she'd said.
start learning
później, potem
Później przepraszała za to co mogła powiedzieć
alongside
Much of the land alongside the river is below sea level.
start learning
wzdłuż, przy
większość lądu wzdłuż rzeki jest poniżej poziomu morza
aloud
‘What am I going to do?’ she wondered aloud.
start learning
głośno
alter
Nothing can alter the fact that we are to blame.
start learning
zmienić, odmienić, modyfikować
Nic nie moze zmienić faktu że jesteśmy winni
amaze
What amazes me is how long she managed to hide it from us.
start learning
zadziwiać, zdumieć
Zadziwia mnie jak długo udawało jej się ukrywać to przed nami

You must sign in to write a comment