Our planet (Module 5)

 0    136 flashcards    nacianacia
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution

sprzątać plaże
start learning
clean up beaches

zanikający
start learning
disappearing


odpady pochodzące z gospodarstw domowych
start learning
household waste

wysypisko śmieci
start learning
landfill

wytwarzać kompost we własnym zakresie
start learning
make your own compost

zanieczyszczony
start learning
polluted

chronić zagrożone gatunki
start learning
protect endangered species

przetwarzać
start learning
recycle

rubbish


wyłączać światła
start learning
turn off the lights

marnować energię
start learning
waste energy

wpływać na coś
start learning
affect something

bielik amerykański
start learning
bald eagle

be able

become liquid

powodować, przyczyniać się (do czegoś)
start learning
cause (to something)

changes

cheetah

destroy

disease

wyschnąć
start learning
dry up

słoń morski
start learning
elephant seal

zagrożony
start learning
endangered


powiększać się, rozprzestrzeniać się,
start learning
expand

extinct

żywić się (czymś)
start learning
feed on (something)

wyspy Galapagos
start learning
Galapagos

habitat

ogrzewać się
start learning
heat up

hunger

hunt

składać jaja
start learning
lay eggs

leopard

poważny, znaczny
start learning
major

sprawić, że coś się stanie
start learning
make something happen

melt

on their way

spontaniczna decyzja
start learning
on-the-spot decision

people

pigeon

przewidywanie
start learning
prediction

remain alive

podnosić się
start learning
rise

wzrastający poziom mórz
start learning
rising sea levels

fauna i flora mórz i oceanów
start learning
sealife

źródła energii
start learning
sources of energy

species

prędkość, tempo
start learning
speed

zatrzymać
start learning
stop

przetrwać
start learning
survive

okropny, straszny
start learning
terrible

zagrażać
start learning
threaten

bagna, obszary podmokłe
start learning
wetlands

fauna i flora
start learning
wildlife

active

ash

zablokować
start learning
block out

dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide

wydobywać się
start learning
come out

ścinać (drzewa)
start learning
cut down (trees)

zniszczenia, szkody
start learning
damage

zniszczenie
start learning
destruction

drop


środowisko naturalne
start learning
environment

wybuchnąć
start learning
erupt

explosion

schować, ukryć
start learning
hide

injured

zostawiać
start learning
leave

zmienić coś
start learning
make difference

trzęsienie ziemi
start learning
earthquake

ponownie przetwarzać
start learning
recycle

centrum recyklingu
start learning
recycling centre

zredukować
start learning
reduce

respect


zabłąkany
start learning
stray


types

waste

zmieść z powierzchni ziemi
start learning
wipe out

worldwide

amount


szkodzić, ranić
start learning
harm

poprawić się
start learning
improve

peelings

poison

zanieczyszczać
start learning
pollute

zmniejszyć się
start learning
reduce

wyczerpać
start learning
run out of

smell

smells bad


przestrzeń kosmiczna
start learning
space

throw away

występować
start learning
appear

ban

świecące oczy
start learning
bright eyes

substancja chemiczna
start learning
chemical

koloniści
start learning
colonists

zboża, uprawy
start learning
crops

zmienić coś
start learning
make a difference

wyginięcie
start learning
extinction

zakrzywiony dziób
start learning
hooked beak

hunting

na wolności
start learning
in the wild

wings

powód, przyczyna
start learning
reason

ostre pazury
start learning
sharp claws

rozpryskiwać
start learning
spray

prawdziwa historia
start learning
true story


akcja sprzątania
start learning
clean-up campaign

pójść samemu
start learning
go by myself

local

organizować
start learning
organize

dostarczyć
start learning
provide

refreshments

brać udział
start learning
take part

zgłosić się na ochotnika
start learning
volunteer

rozkładać się
start learning
decay

zbiornik, opakowanie
start learning
container


pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something

torby plastikowe
start learning
plastic bags

poster

power

produkować, wytwarzać
start learning
produce

oszczędzać
start learning
save

od pięciuset lat
start learning
up to 500 years


You must sign in to write a comment