OSTATNIO UŻYWANE

 0    33 flashcards    kkuba1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prawo i sprawiedliwość
start learning
law and justice
platforma obywatelska
start learning
civic platform
nabywać
Czy pragnie pan nabyć ten wspaniały, nowy produkt?
start learning
to purchase
Would you like to purchase this wonderful new product, sir?
wyposażenie bojowe
start learning
combat gear
przestarzały
Ten program jest zupełnie przestarzały.
start learning
obsolete
This programme is completely obsolete.
zaangażowany
start learning
involved
nieuchronny
start learning
inevitable
podważanie
start learning
undermining
Wyniki
start learning
Results
mocniejszy nadzór
start learning
stronger supervision
niewątpliwie
start learning
definitely
pewnie
start learning
surely
gwałtownie
start learning
rapidly
istotny
start learning
important
nagrodzony
start learning
rewarded
ostatni
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
start learning
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
nieco więcej
start learning
slightly more
rozpiętość
start learning
span
wnioski
start learning
conclusions
zwiększenie
start learning
increase
asystować
start learning
assist
wypełnić
Proszę wypełnić ten formularz.
start learning
to fill in
Please, fill in this form.
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
start learning
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
żądanie
start learning
request
wyraźny
start learning
clear
gotowy
start learning
ready
pełna gotowość bojowa
start learning
full combat readiness
zarys
start learning
an outline
ulepszyć
start learning
improve
TAKIE JAK
start learning
SUCH AS
w sprawie
start learning
regarding
niekaralności
start learning
unpunishability
stosownie
start learning
according

You must sign in to write a comment