Ordinary Day/Everyday Life/Future plans

 0    106 flashcards    Tatarek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budzić się
start learning
to wake up
zwyjątkiem weekendó
start learning
exept at the weekends
wstawać
start learning
to get up
ścielić łóżko
start learning
to make the bed
myć zeby
start learning
brush your teeth
myć
start learning
to wash
ubierać si
start learning
to get dressed
czesać wlosy
start learning
to comb one's hair
śpieszyć się
start learning
to be in a hurry
opuszczać
start learning
to leave sb/sth out
pędzić
start learning
to rush
odpoczywać
start learning
to have a rest
zmywać
start learning
to wash up
odkurzać
start learning
to hoover
wyrzucić śmieci
start learning
to empty the bin
nie nadąrzać z wykonaniem prac domowych
start learning
to get behind with housework
podwieczorek
start learning
afternoon snack
odrabiać lekcje
start learning
to do one's homework
słuchać muzyki
start learning
to listen to music
iść na zakupy
start learning
to go shopping
odwiedzić przyjaciela
start learning
to visit a friend
pogawędzić
start learning
to chat
kolacja
start learning
supper
ogla
start learning
to Watch television
wiadomości
start learning
news
nudny
start learning
boring
czytać ksiązki
start learning
read the book
wziąć prysznic
start learning
to take a shower
szykować sie do spania
start learning
to get ready for bed
zasypiać
start learning
to fall asleep
ustalona skostniała rutyna
start learning
established routine
wstać z łóżka
start learning
to get out of bed
przemyć twarz
start learning
to rinse one's face
malować się
start learning
to put on make up
golić się
start learning
to shave
gimnastykować sie
start learning
to do exercises
iść pobiegać
start learning
to go jogging
czekać na autobus/pociąg
start learning
wait for a bus / train
dotrzeć do szkoły pracy
start learning
to get to school /work
jechać o pracy samochodem
start learning
to drive to work
skończyć zajęcia w szkole
start learning
to finish school
gotować obiad
start learning
cook dinner
jeść lunch/ obiad
start learning
to have lunch / dinner
wykonać prace domowe
start learning
to do the housework
ścierać kurze
start learning
to dust
podlewać kwiaty
start learning
to water the flowers
słuchać radia
start learning
to listen to the radio
iść na spacer
start learning
to go for a walk
wyprowadzić psa
start learning
to walk the dog
przyjmować przyjacół
start learning
to have friends in
iśc do łóżka
start learning
to go to bed
wpadać w rutynę
start learning
to fall into a routine
codziennie
start learning
every day
czesto
start learning
often
zazwyczaj
start learning
usually
czasami
start learning
sometimes
rzadko
start learning
rarely
okazjonalnie
start learning
occasionally
nigdy
start learning
never
później
start learning
later
potem
start learning
then
pokolenie
start learning
a generation
pod jednym dachem
start learning
under the same roof
pojawiać sie, występować
start learning
to occur
konflikt
start learning
conflict
brak
start learning
shortage
prace domowe
start learning
housework
dbać, troszczyć
start learning
take care for
przyzwyczaic się do czegoś
start learning
get used to something
liczyć na
start learning
to count on
kłócić
start learning
to quarrel
rozwiązywać problemy
start learning
to solve problems
przestrzegać reguł
start learning
to obey the rules/ follow the rules
ustalić
start learning
to lay down
wychowywanie dzieci
start learning
raising children
prowadzenie domu
start learning
house keeping
zdecydo
start learning
strong-minded/ decided
narzucający swoja wole
start learning
bossy
sprzeciwiać sie czemuś
start learning
to object to something
kłócić się
start learning
to argue
dzielić z kim kuchnię
start learning
to share the kitchen
pomagać w domu
start learning
help around the house
wydawać pieni
start learning
to spend money
polegać na kimś, liczyć na kogoś
start learning
to rely on someone
rada
start learning
adwice
szkoła średnia
start learning
secondary school
czwarta klasa
start learning
the fourth form
zdać egzamin
start learning
to pass an examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
the secound -school certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
start learning
to take the entrance examination
dobre opanowanie języka
start learning
a good command of the language
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
to be awarded a scholarship
napisać prace dyplomową
start learning
write a thesis
stopień naukowy magistra
start learning
master's degree
robić studia podyplomowe
start learning
to do postgraduate studies
doktorat
start learning
doctorate
satysfakcjonująca praca
start learning
satisfying job
zarabiać
start learning
to earn
sensowny
start learning
sensible
przyjemny, sprawaijący radość
start learning
enjoyable
plany na przyszłość
start learning
future plans
kariera zawodowa
start learning
professional career

You must sign in to write a comment