On screen Upper-inter, Language Knowledge progress check

 0    54 flashcards    ussanna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
as much/ soon/ quickly as possible
start learning
tak wiele/ szybko jak to będzie możliwe
achieve/ fulfil/ realise my potential
start learning
osiągnąć / spełnić / zrealizować swój potencjał
remaining passengers
start learning
pozostali pasażerowie
spare time/ batteries/ parts
start learning
czas wolny / zapasowe baterie / części
detect a change
start learning
wykryć zmianę
do/ conduct research
start learning
przeprowadzić badania
search for sb/sth
start learning
poszukiwać kogoś / czegoś
locate sb/sth
start learning
zlokalizować odnaleźć sb / sth
intensive course
start learning
intensywny kurs
extensive collection
start learning
obszerna kolekcja
exhaustive
start learning
gruntowny, kompletny
all-inclusive holiday
start learning
wakacyjny wyjazd zawierający w cenie wszystkie opłaty
share sb's views/ beliefs
start learning
podzielać poglądy
break the law/ an agreement
start learning
złamać prawo / umowę
distribute sth among sb
start learning
roznosić
split the workload
start learning
podzielić pracę
insure against theft/damage
start learning
Ubezpieczyć się przed kradzieżą / szkodą
ensure that
start learning
zapewniać
assure sb that
start learning
zapewnić
securesth against sb/ sth
start learning
zabezpieczyć coś przed czymś/ kimś
owe sb money
start learning
być winnym pieniędzy
collect sth
start learning
kolekcjonować, zbierać
possess sth
start learning
posiadać
own sth
start learning
być właścicielem (posiadać na własność)
expect that
start learning
spodziewać się, oczekiwać
wait for sb/sth to do sth
start learning
wait for sb/sth to do sth in English
czekać na
calculate how much sth costs
start learning
wyliczyć, obliczyć
anticipate changes / problems
start learning
przewidzieć zmiany / problemy
seek refuge/ asylum/ revenge
start learning
szukać schronienia / azyl / zemsty
investigate a crime
start learning
prowadzić śledztwo w sprawie
important/ crucial/ desisive factor
start learning
ważny / decydujący / rozstrzygający czynnik
with a view to doing sth
start learning
w celu wykonania czegoś
aspect
start learning
aspekt
distinguishing feature
start learning
Cechą wyróżniającą
unless
start learning
chyba że, jeśli nie
or else
start learning
lub w przeciwnym razie
although
start learning
mimo że / chociaż
otherwise
start learning
inaczej, w innym razie
make adjustments to sth
start learning
wprowadzić poprawki/ usprawnienia
make arrangements
start learning
zaplanować, dokonać ustaleń
do revision for an exam
start learning
zrobić powtórkę przed egzaminem
amendment
start learning
poprawka, ulepszenie
get the blame for sth
start learning
przyjąć winę na siebie
be at fault
start learning
być winnym
charge sbfor sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
mistake sb for sb else
start learning
omyłkowo wziąć kogoś za kogoś innego
fiercely
start learning
dziko, gwałtownie
disruption
start learning
zamęt, nieporządek, wstrząs
adverse
start learning
niekorzystny, szkodliwy
re-ignite
start learning
ponownie uruchomić silnik
airborne
start learning
uniesiony w powietrzu, znajdujący się w powietrzu
sobering, poważny
start learning
trzeźwość, poważny
global
start learning
światowy (problem)
scietific
start learning
scietific

You must sign in to write a comment