Niezbędne do matury 1

 0    96 flashcards    madzia1526
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przepraszam za problem
start learning
I'm sorry for the problem
przepraszam za kłopot
start learning
I'm sorry for the trouble
Przepraszam, że zgubiłem twoją książkę
start learning
I'm sorry for losing your book
Chciałbym zaprosić Cię na moje przyjęcie w weekend
start learning
I would like to invite you to my party at the weekend
Powinieneś pójść do lekarza
start learning
You should go to the doctor
nie powinieneś wychodzić
start learning
you shouldn't go out
Dziękuję, za prezent
start learning
Thank you for the present
dziękuję, że mnie odwiedziłeś
start learning
Thank you for visiting me
Dziękuję z góry za waszą pomoc
start learning
Thank you in advantace for your assistance
Ile kosztuje ta książka
start learning
How much is this book?
Ile kosztuje wasz kurs?
start learning
How much is your course?
Gratulacje z okazji twojego awansu
start learning
Congratulations on your promotion
Gratulacje z okazji zdania egzaminu z angielskiego
start learning
Congratulations on passing your English exam
Mam nadzieję, że ty zdasz ten egzamin
start learning
I hope you will pass the exam
odbywać się/mieć miejsce
start learning
take place, be held
brać udział w
start learning
take part in / participate in
Chciałbym pójść do domu
start learning
I would like to go home
Chce pójść do domu
start learning
I want to go home
Chciałbym abyś zrobił zakupy dzisiaj
start learning
I would like you to do the shopping today
Chciałbym aby on pozmywał naczynia
start learning
I would like him to wash the dishes
Planuję zwiedzić Warszawę w lecie
start learning
I'm planning to visit Warsaw in summer
Zamierzam kupić nowy samochód
start learning
I'm going to buy a new car
Zamierzam wybudować dom w następnym roku
start learning
I intend to build a house next year
Jak się masz?
start learning
How are you?
Jak tam twój pies?
start learning
How is your dog?
Co słychać?
start learning
How are things?
Jak mijają Ci wakacje?
start learning
How is your holiday?
Jak było na wakacjach?
start learning
How was your holiday?
Jak było na koncercie/przyjęciu?
start learning
How was the concert/party?
na sprzedaż
start learning
For sale
do wynajęcia
start learning
For rent
znaleziono
start learning
found
zgubiono
start learning
Lost
poszukuję
start learning
Wanted
ogłoszenie/zawiadomienie
start learning
Announcement
zaproszenie
start learning
Invitation
musieć
start learning
Must
nie musieć
start learning
needn't
móc/umieć/potrafić
start learning
can
mogłem
start learning
could
musiałem
start learning
had to
nie wolno
start learning
mustn't
Interesuję się fotografią, literaturą i sportem
start learning
I am interested in photography, literature and sports
jakie masz hobby?
start learning
What is your hobby?
Jakie są twoje zainteresowania?
start learning
What are your interests?
w poniedziałek
start learning
on monday
w lecie
start learning
in summer
w wakacje/na wakacjach
start learning
on holiday
w kwietniu
start learning
on April
o 5 godzinie
start learning
at 5 o'clock
w weekend
start learning
at the weekend
na przyjęciu
start learning
at the party
w restauracji
start learning
at the restaurant
na stacji
start learning
at the station
na lotnisku
start learning
at the airport
w domu
start learning
at home
w pracy
start learning
at work
w szkole
start learning
at school
na uniwersytecie
start learning
at university
na przystanku
start learning
at the bus-stop
na ulicy Oxford
start learning
in Oxford Street
na ulicy Oxford nr domu 10
start learning
at 10 Oxford Street
wyjeżdżać/zostawiać/opuszczać
start learning
Leave
mieszkać żyć
start learning
Live
stypendium
start learning
scholarship
zakwaterowanie
start learning
accommodation
współlokator
start learning
flatmate
opiekunka do dzieci
start learning
au pair
notatki
start learning
notes
wynajmować mieszkanie
start learning
rent a flat
rezerwować stolik/pokój
start learning
book a table/room
płacić czynsz
start learning
pay the rent
zatrzymać się w hotelu
start learning
stay at a hotel
zatrzymać się u angielskiej rodziny
start learning
stay with an English family
odebrać kogoś z lotniska
start learning
collect somebody from the airport
chodzić na kurs
start learning
attend a course
zapisać się do siłowni
start learning
join a gym
grać w piłkę
start learning
play football
grać na pianinie
start learning
play the piano
w następnym tygodniu
start learning
next week
za 2 dni
start learning
in 2 days
od/przez 2 dni
start learning
for 2 days
w zeszłym tygodniu
start learning
last week
w tej chwili
start learning
at the moment
za chwilę
start learning
in a moment
w wolnym czasie
start learning
in my free time
od czasu do czasu
start learning
from time to time
od 8 rano do 5 popołudniu
start learning
from 8am until 5 pm
dostać się na studia
start learning
get into university
skończyć szkołę
start learning
finish school
na obozie
start learning
at a camp
na średniozaawansowanym poziomie
start learning
at intermediate level
odbędzie się
start learning
will be held/will take place
szukać
start learning
look for
opiekować się
start learning
look after
200 funtów na miesiąc
start learning
Ł 200 per month

You must sign in to write a comment