Nieregularne A2

 0    69 flashcards    kamilzmyslony4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be/was, were/been
stawać się, zostawać kimś/czymś
start learning
become/became/become
zaczynać
start learning
begin/began/begun
łamać, pękać, rozbić, tłuc
start learning
break/broke/broken
przynosić, przyporwadzić
start learning
bring/brought/brought
budować
start learning
build/built/built
kupować
start learning
buy/bought/bought
łapać
start learning
catch/caught/caught
wybierać
start learning
choose/chose/chosen
przyjść, przyjechać
start learning
come/came/come
kosztować
start learning
cost/cost/cost
ciąć, kroić, skaleczyć
start learning
cut/cut/cut
robić
start learning
do/did/done
rysować
start learning
draw/drew/drawn
śnić, marzyć
start learning
dream/dreamed-t/dreamed-t
pić
start learning
drink/drank/drunk
prowadzić
start learning
drive/drove/driven
jeść
start learning
eat/ate/eaten
padać, upadać
start learning
fall/fell/fallen
czuć
start learning
feel/felt/felt
znaleść
start learning
find/found/found
latać
start learning
fly/flew/flown
dostawać
start learning
get/got/got
dawać
start learning
give/gave/given
iść
start learning
go/went/gone
rosnąć
start learning
grow/grew/grown
mieć
start learning
have/had/had
słyszeć
start learning
hear/heard/heard
uderzać
start learning
hit / hit / hit
trzymać, utrzymywać, posiadać
start learning
hold / held /held
ranić, boleć
start learning
hurt / hurt / hurt
trzymać
start learning
keep / kept / kept
znać, wiedzieć
start learning
know / knew / known
uczyć się
start learning
learn / learnt-ed / learnt-ed
opuszczać, wyjeżdzać
start learning
leave / left / left
pożyczać
start learning
lend / lent / lent
tracić, zgubić
start learning
lose / lost / lost
robić, wykonywać
start learning
make / made / made
znaczyć
start learning
mean / meant / meant
spotykać
start learning
meet / met / met
płacić
start learning
pay / paid / paid
kłaść
start learning
put / put / put
czytać
start learning
read / read / read
jeździć
start learning
ride / rode / ridden
dzwonić
start learning
ring / rang / rung
biec
start learning
run / ran / run
mówić
start learning
say / said / said
widzieć
start learning
see / saw / seen
sprzedawać
start learning
sell / sold / sold
wysyłać
start learning
send / sent / sent
pokazywać
start learning
show / showed / shown
zamykać
start learning
shut / shut / shut
śpiewać
start learning
sing / sang / sung
siedzieć
start learning
sit / sat / sat
mówić, rozmawiać
start learning
speak / spoke / spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend / spent / spent
stać
start learning
stand / stood / stood
kraść
start learning
steal / stole / stolen
pływać
start learning
swin / swam / swum
brać
start learning
take / took / taken
uczyć
start learning
teach / taught / taught
powiedzieć
start learning
tell / told / told
myśleć, sądzić, uważać
start learning
think / thought / thought
rzucać
start learning
throw / threw / thrown
budzić
start learning
wake / woke / woken
nosić, zakładać
start learning
wear / wore / worn
rozumieć
start learning
understand / understood / understood
wygrywać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write / wrote / written

You must sign in to write a comment