nie znane 18,03 4020

 0    9 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
silk
start learning
jedwab
civic
CIVIL
Over the years he involved himself in many civic projects.
start learning
przymiotnik, obywatelski
CIVIL
Przez wiele lat zaangażował się w wiele obywatelskich projektów.
magnitude
IMPORTANCE, MEANING, SIGNIFICANCE
start learning
rzeczownik, wielkość, znaczenie
IMPORTANCE, MEANING, SIGNIFICANCE
steep
t's dangerous to ski down these steep slopes
start learning
przymiotnik, stromy
To niebezpieczne jeździć na nartach na tych stromych stokach
alien
The immigrants brought a lot of alien customs with themselves
start learning
rzeczownik, cudzoziemiec, cudziozziemski
Imigranci przywieźli ze sobą wiele cudzoziemskich zwyczajów.
equation
She's very good at solving mathematical equations
start learning
rzeczownik, równanie
Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.
rage
MADNESS
start learning
rzeczownik, wściekłość, wściekać się
MADNESS
precious
VALUABLE
start learning
przymiotnik, cenny
VALUABLE
prohibit
start learning
czasownik, zakazać, zabraniać

You must sign in to write a comment