nie pal papieroskuf z polem

 0    123 flashcards    boran
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
historia sztuki
start learning
Art History
obowiązkowy
start learning
compulsory
zakres przedmiotów
start learning
range of subjects
końcowy egzamin podstawowy
start learning
O-Level
końcowy egzamin rozszerzony
start learning
A-Level
zadanie
start learning
assignment
wypracowanie
start learning
essay
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
próbny egzamin
start learning
mock exam
egzamin przez komputer
start learning
computer-based exam
pisemny egzamin
start learning
paper-based exam
powtarzać egzamin
start learning
resit an exam
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
egzamin ustny
start learning
spoken exam
egzaminator (z zewnątrz)
start learning
(external) examiner
powtarzać materiał
start learning
revise
ocena
start learning
mark
klasa szkolna, ocena
start learning
grade
egzamin na koniec szkoły średniej
start learning
GCSE
być nieobecnym
start learning
be absent
zbierać, gromadzić(się)
start learning
assemble
apel, zbiórka
start learning
assembly
tablica szkolna
start learning
blackboard
biała tablica szkolna
start learning
Whiteboard
mazak do tablicy
start learning
board pen
gąbka do tablicy
start learning
board rubber
kończyć nauke
start learning
break up
znęcać się nad kimś
start learning
to bully someone
znęcanie się nad słabszymi
start learning
bullying
cyberprzemoc
start learning
cyberbullying
uroczystość
start learning
ceremony
kreda
start learning
chalk
oszukiwać
start learning
to cheat
oszukiwanie
start learning
cheating
klasa, sala szkolna
start learning
Classroom
praca wykonywana podczas całego kursu/semestru
start learning
coursework
wkuwać
start learning
cram
rzucić kurs/szkołe
start learning
drop out of course / school
niezdawaka
start learning
dropout
być wydalonym
start learning
be excluded
być zawieszonym
start learning
be suspended
zeszyt
start learning
a notebook
być wydalonym ze szkoły
start learning
be expelled from school
eksperyment
start learning
experiment
wydalenie
start learning
expulsion
wada/słabość
start learning
failing
zostać w tyle
start learning
fall behind
oddawać
start learning
hand in
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
szafka
start learning
locker
wysilać umysł
start learning
jog one's memory
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart/rote
zapamiętywać
start learning
to memorize
pamięć krótko/długotrwała
start learning
memory short- / long-term
na końcu języka
start learning
on the tip of one's tongue
chodzić na wagary
start learning
play turant
nic trudnego, pestka
start learning
piece of cake
być obecnym
start learning
to be present
dyrektor
start learning
principal
otrzymać
start learning
receive
podnosić rękę
start learning
put up one's hand
mówić coś, brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headteacher
dużo się uczyć
start learning
study hard
wagary
start learning
truancy
korepetytor
start learning
tutor
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
poprawić swoją technikę
start learning
improve (one's) technique
nauczyć się rzemiosła
start learning
learn a craft
lekcje baletu
start learning
ballet lessons
robić kurs żeglarski
start learning
do sailing course
klub teatralny
start learning
drama club
uczyć się gra na instrumencie
start learning
learn an instrument
spotkanie towarzyskie
start learning
social event
obóz letni
start learning
summer camp
organizować imprezy charytatywne
start learning
organize charity events
koedukacyjny
start learning
mixed/co-eudactional
szkołą wyższa
start learning
College
ogólnokształcący
start learning
comprehensive
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
a curriculum
podstawa programowa
start learning
national Curriculum
minimum programowe
start learning
core curriculum
etap edukacyjny
start learning
educational stage
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
fundować
start learning
fund
rząd
start learning
the government
edukacja domowa
start learning
homeschooling
szkoła podstawowa 1-3
start learning
lower primary
gimnazjum
start learning
lower secondary
nieobowiązkowy, dodatkowy
start learning
optional
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
szkoła średnia ogólnokształcąca
start learning
grammar school
szkoła państwowa
start learning
a state school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
szkoła wyłacznie męska/żeńska
start learning
school single-sex
pomaturalny/uniwersytecki
start learning
tertiary
szkoła podstawowa 4-6
start learning
upper-primary
szkoła ponad gimnazjalna
start learning
upper-secondary
chodzić(na wykłady)
start learning
attend(lectures)
licencjat
start learning
Bachelor's degree
stopień magistra
start learning
Master's degree
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
magister
start learning
MA (Master of Arts)
wykładowca
start learning
lecturer
absolwent studiów wyższych
start learning
graduate
rozpocząć studia z opóźnieniem
start learning
defer
praca (np. magisterska)
start learning
disseration
doktor (stopien naukowy)
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
magister filozofii
start learning
Mphill (Master of Philosophy)
opuszcząć, darować sobie
start learning
skip
student/ka
start learning
undergraduate
praca dyplomowa/magisterska/doktorska
start learning
thesis
złożyć/bronić/pisać pracę
start learning
submit / defend / write a thesis
student/ka
start learning
university student
bufet/stołówka
start learning
cafeteria/ canteen
boisko/dziedziniec
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sport field
sala komputerowa
start learning
computer lab
gabinet dyrektora
start learning
head teacher's office

You must sign in to write a comment