Next words in the for & against essay

 0    30 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za
start learning
for
przeciw
start learning
against
korzyści
start learning
benefits
zagrożenia
start learning
dangers
błogosławieństwo
start learning
blessing
przekleństwo
start learning
curse
szkodliwe
start learning
harmful
korzystne
start learning
beneficial
mit
start learning
myth
fakt
start learning
reality
niewolnicy
start learning
slaves
panowie
start learning
masters
zwolennicy
start learning
supporters
przeciwnicy
start learning
opponents
Główną zaletą
start learning
The main advantage of
Pierwszą zaletą
start learning
The First advantage of
Najważniejszą zaletą
start learning
The most important advantage of
Jednym argumentem na poparcie
start learning
One argument in favour of
Kolejna zaleta
start learning
Another advantage
lUDZIE popierający twierdzą że
start learning
Some people in favour of claim that
Ludzie są przekonani że
start learning
Some people are convinced that
Główną korzyścią jest
start learning
The main benefit of course is
Zwolennicy twierdzą że
start learning
The supporters claim that
zalety są niezaprzeczalne
start learning
The advantage of are undeniable
Ludzie przeciwni twierdzą że
start learning
Some people against claim that
Głównym problemem jest
start learning
The main problem of course is
Argumentem przeciw
start learning
One argument against
Ludzie biorą przeciwną strone i twierdza że
start learning
Other people take the opposite view and claim that
Kwestia jest daleka od rozstrzygnięcia
start learning
The issue is far from being solved
To zależy od osobistych doświadczeń i okoliczności
start learning
It depends on one's experience & individual circumstances

You must sign in to write a comment