new vocabulary;)

 0    52 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czas wolny
start learning
leisure time
popisywać się
start learning
show off
nie znoszę popisywania się
start learning
I hate showing off
warkocz
start learning
plait
zazdrosny
start learning
jealous
porządek
start learning
order
zamawiać
start learning
order
mam to gdzieś
start learning
I don't care
zachowanie
start learning
behaviour
panierka schaboszczaka
start learning
pork chop' breading
okrutny
start learning
cruel
reklama
start learning
advertisement
obrażać,
start learning
offend
nie będę obrażony
start learning
I will not be offended
nie mogę tego znieść
start learning
I can't stand it!
Prawie byłem na koncercie DJ Antoine
start learning
I was almost AT the concert DJ Antoine
nie mogłem tego znieść
start learning
I couldn't stand that!
marzyć o
Marzę o dziewczynie 9/10
start learning
dream of
I dream of a girl 9/10
śnić o
Pani Ewelina śniła o byciu ładną
start learning
dream about
Mrs Ewelina dreamed about being pretty
irytujące zachowanie
start learning
annoying behavior
zwolnienie lekarskie
start learning
medical leave
ulotka
start learning
a leaflet
myśl
start learning
thought
dawać do myślenia
start learning
give food for thought
czy kiedykolwiek...?
Czy kiedykolwiek słyszałeś Dj Antoine na żywo?
start learning
have you ever...?
Have you ever heard Dj Antoine live?
pozwól mi np. pójść
start learning
let me go
bezrobotny
start learning
unemployed
przewidywalny/nieprzewidywalny
start learning
predictable / unpredictable
dostarczać listy
start learning
deliver letters
poczta
start learning
Post Office
sprawa sądowa
start learning
lawsuit / court case
przypomnij mi
start learning
remind me
obsługiwać klientów
start learning
serve customers/ clients
dostać podwyżkę
start learning
get a raise / rise
weterynarz
start learning
a vet
właśnie
start learning
just, already
rachunek (taki w restaurant)
start learning
bill
rachunek (taki w banku albo w matmie)
start learning
account
wyobraźnia
start learning
imagination
unikać
Ona unika spotykania się ze swoim byłym chłopakiem
start learning
avoid
She avoids meeting her exboyfriend
rozważać
Pani Ewelina rozważa pójście do fryzjera i ścięcie włosów na Adele.
start learning
consider
Mrs Ewelina considers going to hairdresser and cutting her hair in Adele's style.
sugerować
Sugeruję Ci wizytę u dentysty.
start learning
suggest
I suggest you visiting your dentist.
żałować
start learning
regret
poziom rozszerzony
start learning
extended level = advanced level
ukrywać
start learning
hide - hid - hidden
dom dziecka
start learning
children's home
poprawczak
start learning
reform school
świat wariuje
start learning
the world goes crazy / the world is going crazy
tęsknić
start learning
miss
(Jaki jest gerund od czasownika być?)
start learning
BEING:)
nie przejmować się czymś
start learning
don't mind
mieć ochotę
Masz ochotę na pójście ze mną do kina?
start learning
fancy
Do you fancy going to the cinema with me?

You must sign in to write a comment