new vocabulary

 0    37 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pod koniec tygodnia/miesiąca/roku
start learning
at the end of the week / month / year
podobny do
start learning
similar to
wiele różnic pomiędzy
start learning
many differences between
oddany, wierny
Mój szef jest bardzo oddany swojej pracy
start learning
devoted.
My boss is totally devoted to his job
wejście
start learning
entrance
metro
start learning
underground/ tube
poważny
start learning
serious
portfel
start learning
wallet
jestem cały dzień w biegu
byłam cały dzień w biegu
start learning
I am in a rush all day!
I was in a rush all day!
zaspać (do pracy)
W piątek zaspałam do pracy
start learning
oversleep (to work)
On Friday, I oveslept to work
zgoda na coś/ pozwolenie na coś
Nie dostałam zgody na dzień wolny
start learning
permission for something
I didn't get the permission for a day off at work
dzień wolny w pracy
start learning
day off at work
dzielić obowiązki
start learning
share the chores/duties
to twój obowiązek
start learning
it is your duty
jestem zainteresowana tym mieszkaniem.
start learning
I am interested in this apartment.
czytałam interesującą książkę
start learning
I read an interesting book
masz rację!
start learning
you're right!
masz prawo to zrobić
start learning
you have the right to do this
podjąć decyzję o zrobieniu czegoś
Podjęłam decyzję a propos moich wakacji
start learning
take the decision...
I took decision about my vaccation
podaj mi powód
start learning
give me a reason
Czy możesz zrobić mi przysługę?
start learning
Can you do me a favor?
pozdrów ode mnie Gebauer!
start learning
say hi to Gebauer!
zrobiony z
z czego jest zrobiona ta sałatka?
start learning
made of...
What is this salad made of?
odwołać spotkanie
start learning
cancel a meeting
przesunąć spotkanie
start learning
postpone the meeting
wynik meczu
Jaki by wynik meczu?
start learning
score/
What was the score?
dziennie/ tygodniowo/ miesięcznie/ rocznie
start learning
daily / weekly / monthly / ANNUALLY
resztki jedzenia
start learning
leftovers
być na kogoś wkurzonym
Jesteś na mnie zły?
start learning
be angry at somebody...
Are you angry at me?
czy masz coś przeciwko jeśli...?
start learning
Do you mind if ...?
najtańszy / najdroższy
start learning
the cheapest / the most expensive
skórzane buty
start learning
leather shoes
poczucie humoru
Moja nauczycielka ma wspaniałe poczucie humoru
start learning
sense of humor
My ENGLISH teacher has great sense of humor
to jest związane z...
start learning
It is connected with
Gdzie znajdę?
start learning
Where can I find........?
ile płacę za?
start learning
how much do I pay for...?
przystanek autobusowy
start learning
bus stop

You must sign in to write a comment