New Matura Success, Upper Intermediete, Unit 6

 0    187 flashcards    michalpieniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wielu/wiele różnych
start learning
a range of
zupełnie nowy wymiar
start learning
a whole new dimension
akt odwagi
start learning
act of bravery
adoptować
start learning
adopt
powieść przygodowa
start learning
adventure
skierowany do
start learning
aimed at
alchemik
start learning
alchemist
ogólnie rzecz biorąc
start learning
all in all
zaanonsować
start learning
announce
uzbrojony napastnik
start learning
armed robber
założyć, przyjąć założenie
start learning
assume
zaskoczony
start learning
astonished
nagroda I
start learning
award
walka mózgów
start learning
battle of wits
być zaplątanym z coś
start learning
be caught up in sth
wyróżniać się czymś
start learning
be notable for sth
mieć na uwadze
start learning
bear in mind
ul
start learning
beehive
realistycznie przedstawiony
start learning
believable
biografia
start learning
biography
przejmująco zimny
start learning
bitterly cold
oprawiony w
start learning
bound in
ktoś na pewno coś zrobi
start learning
bound to do sth
bezkresny
start learning
boundless
odwaga I
start learning
bravery
wdychać
start learning
breathe in
błyskotliwie
start learning
brilliantly
bractwo
start learning
brotherhood
brutalny
start learning
brutal
uspokoić się
start learning
calm down
głaskać
start learning
caress
cmentarz
start learning
cemetery
ambitny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
zmienić właściciela
start learning
change hands
klasyk
start learning
classic
wyjaśnić coś
start learning
clear sth up
zamknąć, zlikwidować
start learning
close down
kryptonim
start learning
code name
ktoś całkowicie obcy
start learning
complete stranger
powiernik
start learning
confidant
zwierzyć się komuś
start learning
confide in sb
odwaga II
start learning
courage
odważny
start learning
courageous
okładka
start learning
cover
kryminał
start learning
crime (novel)
uwaga krytyczna
start learning
criticism
decydujący, zasadniczy
start learning
crucial
okrucieństwo
start learning
cruelty
odszyfrować
start learning
decipher
bronić
start learning
defend
zaprzeczyć
start learning
deny
zasłużony
start learning
deserving
rozbroić
start learning
disarm
dyskretny
start learning
discreet
dyskrecja
start learning
discretion
kopuła
start learning
dome
kurz
start learning
dust
ogromny I
start learning
enormous
kluczowy
start learning
essential
zgłębiać
start learning
explore
materiał wybuchowy
start learning
explosive
długi, wydłużony
start learning
extended
intensywnie, szeroko
start learning
extensively
stanąć twarzą w twarz z
start learning
face
fantastyczny, dziwny
start learning
fantastical
powieść fantasy
start learning
fantasy
utkwić
start learning
fix
śledzić
start learning
follow
na pewno
start learning
for certain
zabraniać
start learning
forbid
spojrzenie
start learning
gaze
efektowny, wytworny
start learning
glamorous
świecić, lśnić
start learning
gleam
plotka
start learning
gossip
pozdrowić, przywitać
start learning
greet
strażnik, opiekun
start learning
guardian
pies przewodnik
start learning
guide dog
bohater
start learning
hero
bohaterski
start learning
heroic
bohaterstwo
start learning
heroism
powieść historyczna
start learning
historical fiction
książka satyryczna
start learning
humorous (book)
ściszony
start learning
hushed
ilustrator/ilustratorka
start learning
illustrator
ogromny II
start learning
immense
ogrom
start learning
immensity
zranić
start learning
injure
utrzymać coś w tajemnicy (przed kimś)
start learning
keep sth a secret (from sb)
ukrywać coś
start learning
keep sth back
zabić
start learning
kill
uklęknąć
start learning
kneel
mina lądowa
start learning
landmine
przekartkować
start learning
leaf through
wyjawić sekret
start learning
let out a secret
wtajemniczyć kogoś
start learning
let sb in on a secret
uwolnić
start learning
liberate
dostrzec, rozróżnić
start learning
make out
wymyślić coś
start learning
make sth up
posłaniec
start learning
messenger
wprowadzić w błąd
start learning
mislead
misja
start learning
mission
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
powieść kryminalna
start learning
mystery
marynarka wojenna
start learning
navy
skinąć głową
start learning
nod
zobowiązany do zrobienia czegoś
start learning
obliged to do sth
przyjść komuś do głowy
start learning
occur to sb
z drugiej strony
start learning
on the other hand
tempo
start learning
pace
okazały
start learning
palatial
uczestnik/uczestniczka dyskusji
start learning
panellist
mijać
start learning
pass by
przekazać coś dalej
start learning
pass sth on
przejście, korytarz
start learning
passageway
zezwolić
start learning
permit
przeszywać
start learning
pierce
gołąb
start learning
pigeon
pomost, platforma
start learning
platform
fabuła
start learning
plot
cel czegoś
start learning
point of sth
potencjał
start learning
potential
dokładny
start learning
precise
zachować
start learning
preserve
głęboko poruszający
start learning
profoundly moving
chronić
start learning
protect
rozgłos
start learning
publicity
osiągnąć
start learning
reach
rekomendacja
start learning
recommendation
polecany przez
start learning
recommended by
uwolnić, wypuścić
start learning
release
niechętny
start learning
reluctant
niezwykły
start learning
remarkable
wymagać
start learning
require
ratować
start learning
rescue
szanować, respektować
start learning
respect
zdradzić
start learning
receal
recenzja
start learning
review
nagroda II
start learning
reward
romans
start learning
romantic (book)
sanktuarium
start learning
sanctuary
ocalić
start learning
save
powieść science-fiction
start learning
science fiction
skrobać
start learning
scratch
skryty
start learning
secretive
przejrzeć kogoś/coś
start learning
see through sb/sth
pozornie
start learning
seemingly
bezinteresowny
start learning
selfless
sceneria
start learning
setting
pokręcić głową
start learning
shake one's head
podzielić się z kimś tajemnicą
start learning
share a secret with sb
wyczuć zapach
start learning
smell
pracownik socjalny
start learning
social worker
określony, ustalony
start learning
specified
duch
start learning
spirit
szpieg
start learning
spy
thriller szpiegowski
start learning
spy thriller
stanowić
start learning
state
pozostać przy życiu
start learning
stay alive
ciągły
start learning
steady
wzmacniać się
start learning
strengthen
zaszokowany, olśniony
start learning
stunned
komuś udaje się coś zrobić
start learning
succeed in doing sth
szczyt
start learning
summit
ktoś ma/powinien coś zrobić
start learning
supposed to do sth
podejrzewać
start learning
suspect
powieść z suspensem
start learning
suspense
stawić czoło, opanować
start learning
tackle
nabrać kogoś
start learning
take sb in
przerażający
start learning
terrifying
historia rozgrywa się w
start learning
the story is set in
całkowicie, na wskroś
start learning
thoroughly
przemyślany
start learning
thoughtful
zbir, bandyta
start learning
thug
nieśmiało
start learning
timidly
mówiąc szczerze
start learning
to be frank/honest
traktować
start learning
treat
podstępnie wprowadzić w błąd
start learning
trick
trylogia
start learning
trilogy
ufać
start learning
trust
nierozwiązany
start learning
unresolved
nietypowo
start learning
untypically
czarny charakter
start learning
villain
tom
start learning
volume
strefa działań wojennych
start learning
war zone
ostrzeżenie
start learning
warning
mrugnąć, puścić oko
start learning
wink
cudowny, niezwykły
start learning
wondrous

You must sign in to write a comment