New matura success Unit 7 Nobody's perfect

 0    152 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pedał gazu
start learning
accelerator
wypadek
start learning
accident
aktorka
start learning
actress
dodać
start learning
add
przyznać
start learning
admit
zgodzić
start learning
agree
ambicja
start learning
ambition
złożyć podanie o prace
start learning
apply for a job
uzbrojenie
start learning
armament
ułożyć
start learning
arrange
zawstydzony
start learning
ashamed
astronom
start learning
astronomer
astronomia
start learning
astronomy
postawa
start learning
attitude
opieka nad dzieckiem
start learning
babysitting
bankier
start learning
banker
mieć kontrolę
start learning
be in control
tablica
start learning
board
szef/szefowa
start learning
boss
interes
start learning
business
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
keriera zawodowa
start learning
career
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
doradca/doradczyni do spraw zawodowych
start learning
careers advisor
prezes
start learning
chairman
twierdzić
start learning
claim
klasa; lekcja
start learning
class
odbijać kartę zegarową
start learning
clock in
firma
start learning
company
narzekać
start learning
complain
skupić się
start learning
concentrate
kucharz/kucharka
start learning
cook
trzeszczeć, skrzypieć
start learning
crunch
radzić sobie z
start learning
deal with
instruktor/instruktorka jazdy samochodem
start learning
driving instructor
rzucić (studia)
start learning
drop out of (university)
zarabiać na życie
start learning
earn one's living
zatrudniać
start learning
employ
sesja egzaminacyjna
start learning
end-of-term exams
zapisać się na uniwersytet
start learning
enrol at university
wypracowanie, rozprawka
start learning
essay
osoba zdająca egzamin
start learning
exam candidate
relegować
start learning
expel
doświadczenie
start learning
experience
wyjaśnić
start learning
explain
fabryka
start learning
factory
nie zrobić czegoś
start learning
fail to do sth
upadek
start learning
fall
współpracownik/współpracowniczka
start learning
fellow worker/workmate
ogrodzenie
start learning
fence
lot
start learning
flight
wózek widłowy
start learning
fork-lift truck
wolność
start learning
freedom
pierwsza ławka
start learning
front row
konsola do gier
start learning
games console
uzyskać stopień naukowy
start learning
get/complete a degree
ukończyć studia
start learning
graduate
obtarty
start learning
grazed
fryzjer/fryzjerka
start learning
hairdresser
mieć coś wspólnego
start learning
have sth in common
BHP
start learning
health and safety
hamować
start learning
hit the brakes
praca domowa
start learning
homework
dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
start learning
honours degree
ogromny
start learning
huge
ranny
start learning
hurt
pod wrażeniem
start learning
impressed
kierować czymś
start learning
be in charge of sth
przemysł
start learning
industry
niedoświadczony
start learning
inexperienced
inspektor/inspektorka
start learning
inspector
wywiad; przesłuchać
start learning
interview
prowadzić śledztwo w sprawie
start learning
investigate
zirytowany
start learning
irritated
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
kursant/kursantka nauki jazdy
start learning
learner driver
skończyć szkołę
start learning
leave school
ładować
start learning
load
długie godziny (pracy)
start learning
long hours
ciężarówka
start learning
lorry
stracić pracę
start learning
lose a job
stracić kontrolę nad
start learning
lose control of
zagubiony
start learning
lost
popełnić błąd
start learning
make a mistake
zarobić pieniądze
start learning
make money
dostrzec, rozpoznać
start learning
make out
kierownik/kierowniczka
start learning
manager
mieć coś naprzeciw
start learning
mind
cud
start learning
miracle
opuszczać zajęcia
start learning
miss/skip classes
prace dorywcze
start learning
odd jobs
omlet
start learning
omelette
na czas
start learning
on time
bez pracy
start learning
out of work
o zbyt wysokich kwalifikacjach
start learning
overqualified
nadgodziny
start learning
overtime
malować
start learning
paint
praca na niepełny/pełny etat
start learning
part-time/full-time job
zdać egzamin
start learning
pass (an exam)
płaca
start learning
pay
uważać
start learning
pay attention
dokonywać
start learning
perform
praca stała/czasowa
start learning
permanent/temporary job
stos
start learning
pile
plaster
start learning
plaster
wagarować
start learning
play truant
wskazywać na
start learning
point at
wskazać, zauważyć
start learning
point out
stanowisko
start learning
position
duma
start learning
pride
obiecać
start learning
promise
awansować
start learning
promote
zaprotestować
start learning
protest
zdziwiony
start learning
puzzled
czerwony na twarzy
start learning
red-faced
odpowiedzieć
start learning
reply
zrezygnować
start learning
resign
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
rewolucja
start learning
revolution
zwolnić
start learning
sack
spodek
start learning
saucer
ochroniarz
start learning
security guard
ustawić
start learning
set
trząść się
start learning
shake
sprzedawca/sprzedawczyni
start learning
shop assistant
cisza
start learning
silence
podobieńśtwo
start learning
similarity
podchodzić do egazminu
start learning
sit an exam
prędkość
start learning
speed
stoper
start learning
stopwatch
gra strategiczna
start learning
strategy game
uczeń/uczennica
start learning
student
przedmiot
start learning
subject
zaskoczony
start learning
surprised
otoczony
start learning
surrounded
basen
start learning
swimming pool
zrobić sobie rok przerwy
start learning
take a year out
postąpić według czyjejś rady
start learning
take sb's advice
brać coś na poważnie
start learning
take sth seriously
brać wolne
start learning
take time off
herbaciarnia
start learning
tea room
semestr
start learning
term
grozić
start learning
threaten
taca
start learning
tray
przejść do
start learning
turn to
bezrobotny
start learning
unemployed
w przeciwieństwie do
start learning
unlike
wypłata, dniówka (zwykle za pracę fizyczną)
start learning
wages
praca; pracować
start learning
work
pracownik/ pracownica
start learning
worker
godziny pracy
start learning
working hours
mylić się
start learning
be wrong

You must sign in to write a comment