New matura success Unit 5 What a disaster

 0    183 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zdolny do przystosowania
start learning
adaptable
albatros
start learning
albatross
popiół
start learning
ash
wymierać
start learning
become extinct
czarna dziura
start learning
black hole
przysłonić (światło słoneczne)
start learning
block out (sunlight)
zakrętka od butelki
start learning
bottle-top
napój butelkowany
start learning
bottled drink
rozpadać się
start learning
break down
przywrócić
start learning
bring back
ślad węglowy
start learning
carbon footprint
stulecie
start learning
century
pisklę
start learning
chick
zapalniczka
start learning
cigarette lighter
zmiana klimatu
start learning
climate change
chmura
start learning
cloud
autokar
start learning
coach
karaluch
start learning
cockroach
natknąć się na
start learning
come across
porównywać
start learning
compare
spożywać
start learning
consume
pojemnik, opakowanie
start learning
container
zanieczyszczony, zatruty
start learning
contaminated
poradzić sobie z
start learning
cope with/deal with
pokryć
start learning
cover
dzień
start learning
daytime
śmiertelny
start learning
deadly
śmierć
start learning
death
dekada
start learning
decade
rozkładać się
start learning
decompose
niszczyć
start learning
destroy
zniknąć
start learning
disappear
odkryć
start learning
discover
jednorazowy
start learning
disposable
delfin
start learning
dolphin
podwoić się
start learning
double
rysunek
start learning
drawing
susza
start learning
drought
pył
start learning
dust
Ziemia
start learning
Earth
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
dom ekologiczny
start learning
eco-home
ekolog
start learning
ecologist
ekologia
start learning
ecology
urządzenie elektryczne
start learning
electrical appliance
słoń
start learning
elephant
służby ratunkowe
start learning
emergency services
kończyć
start learning
end/finish up
gatunek zagrożony
start learning
endangered species
źródło energii
start learning
energy source
olbrzymi
start learning
enormous
środowisko naturalne
start learning
environment
epidemia
start learning
epidemic
wybuchnąć (o wulkanie)
start learning
erupt
wieczny
start learning
eternal
centrum wystawowe
start learning
exhibition centre
badać, przemierzać
start learning
explore
wybuch
start learning
explosion
stanąć w obliczu
start learning
face
fabryka
start learning
factory
wypaść z mody
start learning
fall out of fashion
karmić
start learning
feed
ryby
start learning
fish
dryfować
start learning
float
powódź
start learning
flood
skupić się na
start learning
focus on
czcionka
start learning
font
niedobór żywnośći
start learning
food shortage
pożar lasu
start learning
forest fire
zbieranie funduszy
start learning
fund-raising
pozbyć się
start learning
get rid of/discard
zużywać
start learning
get through
globalne ocieplenie
start learning
global warming
na skalę globalną
start learning
globally
gaz cieplarniany
start learning
greenhouse gas
Zieloni
start learning
the Greens
pismo odręczne
start learning
handwriting
szkodliwy
start learning
harmful
kierować się ku
start learning
head for
nagłówek
start learning
heading
rozdzierający
start learning
heartbreaking
rasa ludzka
start learning
human race
huragan
start learning
hurricane
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
za czyjegoś życia
start learning
in sb's lifetime
włączyć
start learning
include
rosnąć
start learning
increase
grypa
start learning
influenza
wyprzedaż rzeczy używanych
start learning
jumble sale
kluczowy
start learning
key
ląd
start learning
land
trwać
start learning
last
odpoczynek
start learning
leisure
prawdopodobny/nieprawdopodobny
start learning
likely/unlikely
lniany
start learning
linen
badać
start learning
look into
los na loterii
start learning
lottery ticket
żarówka energooszczędna
start learning
low-energy light bulb
magia
start learning
magic
tworzyć, składać się na
start learning
make up/comprise
meteor
start learning
meteor
płynna lawa
start learning
molten lava
oświetlony światłem księżyca
start learning
moonlit
moralność
start learning
morality
miejsce obsługi podróżnych
start learning
motorway service
góra
start learning
mountain
muł, błoto
start learning
mud
katastrofa (naturalna)
start learning
(natural) disaster
powiadomienie
start learning
notification
wojna jądrowa
start learning
nuclear war
ocean
start learning
ocean
platforma wiertnicza wyydobywająca ropę/gaz ziemny
start learning
oil/gas platform
w trybie gotowości
start learning
on standby
pandemia
start learning
pandemic
pieszy
start learning
pedestrian
życie osobiste
start learning
personal life
paliwo
start learning
petrol
torba foliowa na zakupy
start learning
plastic carrier bag
zatruwać
start learning
poison
niedźwiedź polarny
start learning
polar bear
premier
start learning
Prime Minister
prawdopodobieństwo
start learning
probability
projekt
start learning
project
ugasić
start learning
put out
ilość
start learning
quantity
las deszczowy
start learning
rainforest
zbierać pieniądze
start learning
raise money
rzadki (gatunek)
start learning
rare (species)
przetwarzać
start learning
recycle
pojemnik do sortowania śmieci
start learning
recycling bin
energia odnawialna
start learning
renewable energy
zastąpić
start learning
replace
użyć ponownie
start learning
reuse
skala Richtera
start learning
Richter scale
wzrosnąć o
start learning
rise by
rzeka
start learning
river
brzeg (rzeki)
start learning
(river) bank
znak drogowy
start learning
road sign
robot
start learning
robot
wysypisko śmieci
start learning
rubbish dump
wycieczka szkolna
start learning
school trip/excursion
morze
start learning
sea
ptak morski
start learning
seabird
owoce morza
start learning
seafood
używany, z drugiej ręki
start learning
second-hand
kanał ściekowy
start learning
sewer
widok
start learning
sight
podpisać
start learning
sign
sączyć
start learning
sip
niebo
start learning
sky
napój bezalkoholowy
start learning
soft drink
energia słoneczna
start learning
solar power
sortować śmieci
start learning
sort rubbish
gatunek
start learning
species
sponsorowany
start learning
sponsored
strumień
start learning
stream
zbiórka uliczna
start learning
street collection
kwas siarkowy
start learning
sulphuric acid
światło słoneczne
start learning
sunlight
powierzchnia
start learning
surface
przejąć
start learning
take over
woda z kranu
start learning
tap water
atak terrorystyczny
start learning
terrorist attack
wyrzucić
start learning
throw away
toksyczne odpady
start learning
toxic waste
trywialny
start learning
trivial
tsunami
start learning
tsunami
żółw
start learning
turtle
podwodny
start learning
undersea
wegetariański
start learning
vegetarian
wirusowy
start learning
viral
wirus
start learning
virus
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wulkan
start learning
volcano
ostrzegać
start learning
warn
odpady
start learning
waste
fala
start learning
wave
wieloryb
start learning
whale
dzika przyroda
start learning
wildlife
wiatr
start learning
wind
zniszczyć, zmieść z powierzchni ziemi
start learning
wipe out
świat
start learning
world

You must sign in to write a comment