New Language Leader 10 11 12 OCR

 0    77 flashcards    plk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
moda
start learning
fashion
trendy
start learning
trendsetter
ustabilizować
start learning
stabilise
stylista
start learning
stylist
marszczyć
start learning
crease
stopniowy
start learning
gradual
szczyt góry
start learning
peak
spadek (np. cen)
start learning
decline
wzrost / zwiększenie
start learning
rise
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
start learning
steady
It can be a permanent damage.
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
start learning
significant
It is a significant change in our policy.
obora
start learning
stable
dramatyczny
start learning
dramatic
bystry
start learning
sharp
stale / wciąż
start learning
constantly
polepszyć
start learning
improve
wolny
Lubię wolne melodie.
start learning
slow
I like slow melodies.
zachowanie
Ściana jest lepiej zachowana.
start learning
behaviour
The wall is in a better state of preservation.
wandal
start learning
vandal
zbrodnia
start learning
crime
udawanie
start learning
pretence
antyspołeczny
start learning
antisocial
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
porywacz
start learning
captor
łapówkarstwo
start learning
bribery
obrazić
start learning
offend
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
wandal
start learning
vandal
podejrzany
start learning
suspect
ucieczka
start learning
getaway
włamywacz
start learning
burglar
nieletni
start learning
juvenile
okup
start learning
ransom
wyrok
wydać wyrok
start learning
verdict
to pass a sentence
prokurator
start learning
prosecutor
genetyczny
start learning
genetic
występny
start learning
vicious
przestępca
Policja poszukuje niebezpiecznego przestępcy.
start learning
criminal
The police are looking for a dangerous criminal.
obrona
start learning
defence
łodyga
start learning
stalk
ława przysięgłych
Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
start learning
jury
I don't believe the jury was impartial in that case.
oskarżenie
start learning
prosecution
rabować
start learning
rob
szantaż
start learning
blackmail
kubek
start learning
mug
przemycać
start learning
smuggle
odcisk palca
start learning
fingerprint
śledztwo
start learning
investigation
nalot
start learning
raid
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
start learning
fraud
credit card fraud
pełnej długości
start learning
full-length
sitcom
start learning
sitcom
autobiografia
start learning
autobiography
dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
start learning
sequel
We're waiting for a sequel.
choreografię
start learning
choreograph
hit filmowy
“Avatar” to ostatni hit filmowy.
start learning
blockbuster
“Avatar” is a recent blockbuster.
książka biograficzna
start learning
biography
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
start learning
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
dubbing
start learning
dubbed
zapierający dech
start learning
breathtaking
dramat
start learning
drama
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
start learning
royalty
Thieves stole a very precious painting from the museum.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
start learning
documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
epicki
start learning
epic
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
start learning
sketch
Prepare a sketch of the contract.
literatura piękna
start learning
fiction
gospodarstwo domowe
start learning
household
charakter
start learning
character
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
start learning
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
outstanding
It was an outstanding achievement.
heroina
start learning
heroin
mydło
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
start learning
soap
A bar of soap is cheaper than shower gel.
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
start learning
novel
She writes novels for young people.
przezabawny
start learning
hilarious
atmosfera
Samoloty zanieczyszczają atmosferę.
start learning
atmosphere
Airplanes pollute the atmosphere.
rozdział
start learning
chapter
oszałamiający
start learning
stunning

You must sign in to write a comment