NEF Elementary str. 6

 0    15 flashcards    natalijo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sylaba
start learning
syllable
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
obrane
start learning
peeled
samogłoska
start learning
vowel
wykres
start learning
chart
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
start learning
word
I can't pronounce this word.
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
start learning
write
Robert is writing another letter of complaint.
para
Mary and John to taka ładna para.
start learning
pair
Mary and John are such a nice couple.
powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?
start learning
repeat
Could you repeat the last digit, please?
kosmos
start learning
space
list
W dzisiejszych czasach niewielu ludzi wysyła listy.
start learning
letter
Few people send letters these days.
podróż
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
start learning
travel
Last year they went on a train voyage across China.
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?
start learning
coffee
Would you like a cup of coffee?
brzmieć
start learning
sound
liczba
start learning
number

You must sign in to write a comment