NEF Elementary str. 15

 0    14 flashcards    natalijo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ołówek
start learning
pencil
zapalniczka
start learning
lighter
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
start learning
stamp
This document is invalid without a stamp.
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.
start learning
forty
My father is forty.
portmonetka
start learning
purse
adres
Podaj mi swój adres.
start learning
address
Give me your address, please.
czasopismo
start learning
magazine
długopis
start learning
pen
gazeta
Nie wiedziałem, że ta gazeta to dziennik.
start learning
newspaper
I didn't know this newspaper is a daily.
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
start learning
book
Will e-books replace paper books?
grupa
Moja grupa jest mniej zaawansowana niż jego.
start learning
group
My group is less advanced than his.
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
start learning
eight
There are eight boys in the group.
stół
To jest fajny stół.
start learning
table
This is a nice table.
siedem
siódemka z nieba
start learning
seven
seven from heaven

You must sign in to write a comment