Nazareth - Love hurts, słówka

 0    237 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
miłość
start learning
love
kochać kogoś oddanie
start learning
to feel love for somebody
okazywać miłość
start learning
to show love to somebody
z miłości do
start learning
for love of
na miłość boską
start learning
for the love of God
za żadne skarby
start learning
not for love or money
pobraliśmy się z miłości
start learning
we married for love
być w kimś zakochanym
start learning
to be in love with somebody
zakochać się w kimś
start learning
to fall in love with sb
zero, w tenisie
start learning
love
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
love at first sight
mieć stosunek z kimś, uprawiać seks
start learning
make love, have sex
nie do zdobycia
start learning
not to be had for love or money
na miłość, czyjąś
start learning
for the love of
kochać się, potocznie spać
start learning
to make love
kochać się, potocznie spać z kimś
start learning
to make love to, with somebody
bezinteresownie
start learning
for love
dla zabawy
start learning
for love
zakochany
start learning
in love
pozdrowienia od
start learning
love from
romans
start learning
love affair
bardzo bym chciał
start learning
I would love
bardzo bym chciał to zrobić
start learning
I would love to do this
kochajcie się zamiast bić się
start learning
make love not war
kochaj mnie albo rzuć
start learning
love me or leave me
kochaj bliźniego swego
start learning
love thy neighbour
ranić
start learning
hurt
kaleczyć
start learning
scar
rana
start learning
wound
odnosić ranę
start learning
to receive wound
zadał kilka ran nożem
start learning
he inflicted several knife wound
zostać rannym
start learning
wound
został ranny w nogę
start learning
he was wounded in the leg
było wielu rannych
start learning
there were many wounded
ranić czyjeś uczucia
start learning
to wound sb's feelings
zraniona duma
start learning
wounded pride
spięty, nerwowy
start learning
wound up
otwierać stare rany
start learning
open old wounds
otwarta rana
start learning
open wound
skaza, plama, znamię
start learning
mark, surface imperfection
ślad
start learning
mark, trace
znak
start learning
mark, sign, symbol
znaki przestankowe
start learning
punctuation marks
znak zapytania
start learning
question mark
na znak dobrej woli
start learning
as a mark of goodwill
oznaka, cecha
start learning
mark, indication, feature, symptom
poziom, standard
start learning
mark
nie jest dzisiaj w formie
start learning
ha's not quite up to the mark today
być na odpowiednim poziomie
start learning
he come up to the mark
przebrać miarkę
start learning
to oversteped the mark
start
start learning
mark, starting line
wystartować
start learning
to get off the mark
szybko kojarzący
start learning
to be quick off the mark
wolno działający
start learning
to be slow off the mark
do biegu, gotowi, start!
start learning
on your marks, get set, go!
ocena, stopień
start learning
mark, assessment of performance
cel
start learning
mark, target
trafiać
start learning
to hit the mark
spudłować
start learning
to miss wide of the mark
znacznie się mylisz
start learning
you're way off the mark
brudzić, plamić, znaczyć
start learning
mark, stain, scar, scratch
rysy naznaczone cierpieniem
start learning
features marked by grief
znaczone karty
start learning
marked cards
na wszystkich produktach są zaznaczone ceny
start learning
all the goods are marked
zamówiła szampana, aby uczcić tę okazję
start learning
she called for champagne to mark the occasion
maszerować w miejscu
start learning
mark time
przeczekiwać
start learning
mark time
przeceniać
start learning
to mark down, reduce price of
wszystkie towary zostały przecenione
start learning
all the goods were marked down for the sale
obniżać ocenę
start learning
give low mark to
obniżono mu ocenę za błędy ortograficzne
start learning
he was marked down for bad spelling
wyznaczać, wydzielać, oddzielać
start learning
to mark off
wydzielono miejsce dla gości
start learning
an area was marked off for the guests
wytyczać granicę
start learning
to mark out
wytyczono granice kortu tenisowego
start learning
a tennis court had been marked out
wyznaczać
start learning
to mark out, preselect, destine
został wyznaczony do awansu
start learning
he was marked out for promotion
podwyższać cenę
start learning
to mark up, raise
spóźniać się
start learning
slow off the mark
być chętnym do pomocy
start learning
quick off the mark
pozostawić po sobie ślad
start learning
leave a mark
całkowicie w porządku
start learning
on the mark
całkowicie błędny, mylny
start learning
off the mark
być dalekim od prawdy, być niedokładnym
start learning
be wide off the mark
osiągnąć sukces
start learning
hit the mark
ponieść porażkę
start learning
miss the mark
niestosowny, nieodpowiedni
start learning
beside the mark
być poniżej wymaganego poziomu
start learning
be below the mark
oczekiwać na coś zabijając czas
start learning
mark time
zapamiętaj moje słowa!
start learning
mark my words!
twardy; wytrzymały; mocny; odporny
start learning
tough, resistant to cutting or chewing
twarde mięso
start learning
tough meat
ale z niego twardziel
start learning
he is a really tough guy
porządny, solidny
start learning
tough, strong, sturdy, hardy
potrzebujesz solidnej pary butów
start learning
you need a tough pair of shoes
trudny, ciężki
start learning
tough, difficult
ciężka sprawa
start learning
tough job
trudny problem
start learning
tough problem
trudny klient
start learning
a tough customer
ta sytuacja musi być trudna dla was obojga
start learning
this situation must be tough for both of you
trudno się z nią dogadać
start learning
she is a pretty tough nut
jest twardym orzechem do zgryzienia
start learning
she is a pretty tough nut
bezkompromisowy
start learning
tough, severe, uncompromising
dzieci trzeba trzymać krótko
start learning
you must take a tough line with the children
bolesny
start learning
tough, painful
przeżywał ciężkie chwile po śmierci ojca
start learning
it was tough on him when his father died
co za pech!
start learning
tough luck!
silny
start learning
strong
silny
start learning
strong, powerful, forceful
siłacz
start learning
strong man
silny wiatr
start learning
strong wind
zdecydowane środki
start learning
strong measures
silny argument
start learning
strong argument
poważne dowody
start learning
strong evidence
silny protest
start learning
strong protest
poważne podejrzenie
start learning
strong suspicion
przekleństwa
start learning
strong language
trwałe podstawy
start learning
strong foundations
mocna budowa ciała
start learning
strong constitution
czuję się zdrowszy
start learning
I am feeling stronger
mocne przekonanie
start learning
strong conviction
silny umysł
start learning
strong mind
ona jest dobra z włoskiego
start learning
she is strong in Italian
wyraźny smak
start learning
strong flavour
napój alkoholowy
start learning
strong drink
filiżanka mocnej herbaty
start learning
strong cup of tea
dość, dosyć, pod dostatkiem
start learning
enough
ona ma więcej ni potrzebuje
start learning
she has enough and to spare
dość!
start learning
enough!
już dość!
start learning
that's enough!
dość słów!
start learning
enough said!
mam już dość twoich kłamstw
start learning
I have had enough of your lies
wystarczający
start learning
enough
czy jest dla nich wystarczająco dużo wina?
start learning
is there enough wine for them?
jest ci wystarczająco ciepło?
start learning
are you warm enough?
dobrze wiesz
start learning
you know well enough
byli na tyle niemądrzy, żeby jej uwierzyć
start learning
thery were foolish enough to believe her
dość
start learning
enough, fairly, rather
on śpiewa dość dobrze
start learning
he sings well enough
mam już dość
start learning
I've had enough
widziałem wystarczająco dużo
start learning
I've seen enough
pożywienia wystarczy
start learning
there is enough food
wystarczająco dorosły
start learning
old enough
więcej niż potrzeba, za wiele
start learning
more than enough
to dość dziwne
start learning
oddly enough
wystarczy
start learning
that's enough
więcej nie trzeba mówić
start learning
enough said
bądź tak dobry i
start learning
be kind enough to
być na tyle głupim, aby
start learning
to be stupid enough to
mieć dość czasu, żeby
start learning
to have enough time to
ból, cierpienie
start learning
pain
jest nie do wytrzymania
start learning
he is a pain in the neck
środek przeciwbólowy
start learning
painkiller
w nagrodę
start learning
for one's pains
dołożyć wszelkich starań
start learning
take to great pains
dołożyć wszelkich starań aby coś zrobić
start learning
go to great pains to do something
starać się bardzo
start learning
be at pains
starać się bardzo coś zrobić
start learning
be at pains to do sth
być irytującym
start learning
be a pain in the neck
pod groźbą
start learning
on pain of
pod groźbą kary
start learning
under pain of punishment
zadawać sobie trud, żeby coś zrobić
start learning
to take pains to do sth
cierpieć ból
start learning
to be in pain
zadawać ból
start learning
to give pain
sprawiać przykrość
start learning
to give pain
przykro mi, że się o tym dowiaduję
start learning
I am pained to learn it
chmura, obłok
start learning
cloud in the sky
po burzy zawsze wychodzi słońce
start learning
every cloud has a silver lining
kukułka
start learning
cuckoo
zegar z kukułką
start learning
cuckoo clock
świrnięty, głupkowaty
start learning
cuckoo
chodzić z głową w chmurach
start learning
to live in cloud cuckoo land
kłąb dymu
start learning
cloud of smoke
tuman kurzu
start learning
cloud of dust
to rzuca cień na spotkanie
start learning
this casts a cloud over our meeting
w kłopocie
start learning
under a cloud
oczy pełne łez
start learning
eyes cloudeded with tears
niebo zaszło chmurami
start learning
the sky clouded over
oberwanie chmury, ulewa
start learning
cloud burst
być w siódmym niebie
start learning
be on cloud nine
być pod kreską
start learning
be under a cloud
bujać w obłokach
start learning
have one's head in cloud
odejść w niesławie
start learning
to leave under a cloud
utrzymać
start learning
hold
deszcz
start learning
rain
przelotny deszcz
start learning
a shower of rain
bez względu na pogodę
start learning
rain or shine
zdrowy jak ryba
start learning
as right as rain
padać, o deszczu
start learning
rain
leje jak z cebra
start learning
it is raining cats and dogs
mocno padało
start learning
it was raining hard
tęcza
start learning
rainbow
chmura deszczowa
start learning
rain cloud
płaszcz przeciwdeszczowy
start learning
raincoat
kropla deszczu
start learning
rain drop
opad deszczu, ulewa
start learning
rainfall
nieprzemakalny
start learning
rainproof
burza
start learning
rain storm
deszczówka
start learning
rainwater
odzież nieprzemakalna
start learning
rainwear
las tropikalny
start learning
rainforest
nieszczęścia chodzą parami
start learning
it never rains but it pours
spadać, padać, jak deszcz, na, o rzeczach
start learning
rain down
młody
start learning
young
młodzieniec
start learning
young man
jej chłopak
start learning
her young man, sweetheart
początkujący muzycy
start learning
young musicians
małe dzieci
start learning
young children
młodzi ludzie
start learning
young people
dzieci młode
start learning
young ones, children
młode zwierzęta
start learning
young animals
za moich młodych lat
start learning
in my young days
on jest ode mnie młodszy
start learning
he is younger than I
młodszy ze Smithów
start learning
the younger Smith
noc nie jest jeszcze późna
start learning
the night is young
młodzież
start learning
the young
niemniej jednak, mimo to
start learning
even so
rzecz
start learning
thing
szczęście
start learning
happiness
błogość
start learning
blissfulness
bycie razem
start learning
togetherness
oszukać
start learning
fool
odgadnąć
start learning
guess
prawdziwy
start learning
true
kłamstwo
start learning
lie
kolor niebieski
start learning
blue
granatowy
start learning
navy blue
jasny błękit
start learning
light blue
była ubrana na niebiesko
start learning
she was dressed in blue
niespodziewanie
start learning
out of the blue
grom z jasnego nieba
start learning
a bolt from the blue
melancholia; chandra; przygnębienie
start learning
the blues
przygnębiony; smutny
start learning
blue, sad
lojalny
start learning
true blue
do utraty tchu
start learning
till one is blue in the face
bardzo rzadko
start learning
once in a blue moon
podnieść wrzawę
start learning
to scream blue murder

You must sign in to write a comment