Nauka Technika

 0    273 flashcards    d247934
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anatomia
start learning
anatomy
anatom
start learning
anatomist
archeologia
start learning
archaeology
archeolog
start learning
archaeologist
astronomia
start learning
astronomy
astronom
start learning
astronomer
biologia
start learning
biology
biolog
start learning
biologist
chemia
start learning
chemistry
chemik
start learning
chemist
informatyka
start learning
computer science
informatyk
start learning
computer scientist
ekologia
start learning
ecology
ekolog
start learning
ecologist
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
economist
inżynieria
start learning
engineering
inżynier
start learning
engineer
genetyka
start learning
genetics
genetyk
start learning
geneticist
geologia
start learning
geology
geolog
start learning
geologist
językoznawstwo
start learning
linguistics
językoznawca
start learning
linguist
matematyka
start learning
mathematics
matematyk
start learning
mathematician
meteorologia
start learning
meteorology
meteorolog
start learning
meteorologist
oceanografia
start learning
oceanography
oceanograf
start learning
oceanographer
fizyka
start learning
physics
fizyk
start learning
physicist
psychologia
start learning
psychology
psycholog
start learning
psychologist
socjologia
start learning
sociology
socjolog
start learning
sociologist
antena
start learning
aerial
klimatyzacja
start learning
air conditioning
bateria
start learning
battery
lornetka
start learning
binoculars
ładowarka
start learning
charger
czajnik
start learning
cordless kettle
urządzenie
start learning
device
cyfrowy aparat fotograficzny
start learning
digital camera
zmywarka
start learning
dishwasher
odtwarzacz DVD
start learning
DVD player
odtwarzacz mp3
start learning
mp3 player
silnik
start learning
engine
gadżet
start learning
gadget
suszarka do włosów
start learning
hairdryer
mieć wpływ na coś
start learning
have an influence on
żarówka
start learning
light bulb
maszyna
start learning
machine
kuchenka mikrofalowa
start learning
microwave oven
telefon komórkowy
start learning
mobile phone
kserokopiarka
start learning
photocopier
dania gotowe
start learning
ready-cooked meals
pilot, zdalne sterowanie
start learning
remote control
nawigacja satelitarna
start learning
satnav
ekran dotykowy
start learning
touch screen
odkurzacz
start learning
vacuum cleaner
kamera wideo
start learning
video camera
pralka
start learning
washing machine
technologia bezprzewodowa
start learning
wireless technology
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować, rozwinąć się
start learning
develop
rozwój
start learning
development
odkryć
start learning
discover
odkrycie
start learning
discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzić badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow instructions
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
zapisywać, prowadzić dokumentację
start learning
keep records of
pracownia fizyczno-chemiczna
start learning
laboratory
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć
start learning
predict
przewidywania
start learning
predictions
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty, rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialise in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować na coś lek
start learning
develop a cure for
diagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać
start learning
explore
badanie, rozpoznanie
start learning
exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę
start learning
hypothesise
hipoteza
start learning
hypothesis
badać
start learning
investigate
badanie
start learning
investigation
obserwować
start learning
observe
obserwacja
start learning
observation
udowodnić
start learning
prove
dowód
start learning
proof
zarejestrować wynalazek
start learning
register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory
naładować telefon
start learning
charge your phone
wybrać numer
start learning
dial a number
wcisnąć guzik
start learning
press a button
doładować
start learning
recharge
nagrać program
start learning
record a programme
wymienić żarówkę
start learning
replace a light bulb
wysłać sms
start learning
send a text message
wysłać e-mail
start learning
send an email
włączyć alarm antywłamaniowy
start learning
set the burglar alarm
serfować w sieci
start learning
surf the Net
uruchomić silnik
start learning
switch on the engine
wyłączyć silnik
start learning
switch off the engine
zrobić zdjęcie
start learning
take a photograph
włączyć
start learning
turn on
wyłączyć
start learning
turn off
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
pisać na klawiaturze
start learning
type
regulować
start learning
adjust
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
podłączyć do zasilania
start learning
plug in
odłączyć od zasilania
start learning
unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
gniazdo elektryczne
start learning
socket
aplikacja
start learning
application
załączyć dokument
start learning
attach a document
sporządzić kopię zapasową plików
start learning
back up files
przeglądać
start learning
browse
przeglądarka
start learning
browser
czat, rozmawiać na czacie
start learning
chat
kliknąć na
start learning
click on
połączyć się z Internetem
start learning
connect to the Internet
kopiować
start learning
copy
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
usunąć
start learning
delete
pobrać
start learning
download
wrzucić
start learning
upload
przeciągnąć
start learning
drag
edytować
start learning
edit
wprowadzić hasło
start learning
enter a password
plik
start learning
file
pamięć USB
start learning
flash drive
przesłać email dalej
start learning
forward an email
twardy dysk
start learning
hard drive
słuchawki
start learning
headphones
zainstalować
start learning
install
odinstalować
start learning
uninstall
klawiatura
start learning
keyboard
link
start learning
link
zalogować się
start learning
log on
wylogować się
start learning
log off
zalogować się na stronie internetowej
start learning
log onto a website
głośnik
start learning
loudspeaker
karta pamięci
start learning
memory card
menu
start learning
menu
monitor
start learning
monitor
mysz
start learning
mouse
podkładka pod mysz
start learning
mouse mat
system operacyjny
start learning
operating system
komputer
start learning
PC personal computer
zamieścić komentarz
start learning
post a comment
drukarka
start learning
printer
odpowiedzieć na email
start learning
reply to an email
ponownie uruchomić komputer
start learning
restart
router
start learning
router
zapisać
start learning
save
zeskanować dokument
start learning
scan a document
ekran
start learning
screen
wybrać
start learning
select
wysłać email
start learning
send an email
wyłączyć komputer
start learning
shut down a computer
portal społecznościowy
start learning
social networking site
uruchomić komputer
start learning
start up a computer
przechowywać dane
start learning
store data
toner
start learning
toner
wpisać hasło
start learning
type in a password
odwiedzić stronę internetową
start learning
visit a website
sieć, Internet
start learning
web
wstawić tabelę
start learning
insert a table
komunikacja natychmiastowa
start learning
instant messaging
pisanie SMS-ów przy pomocy słownika T9
start learning
predictive texting
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
oglądać wydarzenie na żywo w Internecie
start learning
stream live events
wideo-rozmowa
start learning
video call
prowadzić wideokonferencje
start learning
video conferencing
edycja i formatowanie tekstu
start learning
word processing
wytłuszczenie
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
zamknąć
start learning
close
wyciąć
start learning
cut
nazwa czcionki
start learning
font name
podświetlić, wyróżnić
start learning
highlight
ikona
start learning
icon
wielkość czcionki
start learning
font size
kursywa
start learning
italics
minimalizować
start learning
minimise
wkleić
start learning
paste
wydrukować
start learning
print
powtórzyć, przywrócić
start learning
redo
cofnąć
start learning
undo
podkreślić
start learning
underline
wielkie litery
start learning
upper case
małe litery
start learning
lower case
wirus komputerowy
start learning
computer virus
zepsuć się
start learning
break down
zawiesić się, paść
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić się
start learning
freeze
stracić plik
start learning
lose a file
utracić połączenie
start learning
lose a connection
utracić zasięg
start learning
lose signal
zepsuty
start learning
out of order
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
zrestartować komputer
start learning
reboot a computer
odzyskać
start learning
recover
wysłać ponownie
start learning
resend
wyczerpać się o bateriach
start learning
run down
skończył się, wyczerpać
start learning
run out of
skonfigurować PC
start learning
set up a PC
odpisać
start learning
bounce back
buforować
start learning
buffer
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
chronić hasło
start learning
protect a password
serwer
start learning
server
oprogramowanie
start learning
software
załącznik
start learning
attachment
być uzależnionym od
start learning
be addicted to
być na bieżąco
start learning
be up-to-date
być wartym swojej ceny
start learning
best value for money
programy telewizyjne na życzenie w sieci
start learning
catch-up TV
nieustanny brak czasu
start learning
constant lack of time
polegać na
start learning
depend on
odległa przyszłość
start learning
distant future
elektroniczna tablica ogłoszeń
start learning
electronic noticeboard
skończyć np. gdzieś
start learning
end up
futurystyczne trendy
start learning
futuristic trends
wydać stłumiony okrzyk
start learning
gasp
ignorować
start learning
ignore
interaktywna wystawa
start learning
interactive exhibition
robić różnice
start learning
make a difference
koszmar senny
start learning
nightmare
realistyczny
start learning
realistic
punktualnie
start learning
sharp
mowa, mówienie
start learning
speech
przejąć
start learning
take over
okazać się
start learning
turn out
postęp
start learning
advancement
złagodzić ból
start learning
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
przyjść na ratunek
start learning
come to rescue
wymyślić, wpaść na
start learning
come up with
zrozumiały
start learning
comprehensible
przełomowa operacja chirurgiczna
start learning
cutting-edge surgery
wymiar
start learning
dimension
porwać osobę
start learning
kidnap
przedstawić wgląd w coś
start learning
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
start learning
raise concerns
powstrzymać
start learning
restrain
ostra migrena
start learning
severe migraine
rozbić
start learning
smash
postęp technologiczny
start learning
technological advancement

You must sign in to write a comment