NAUKA I TECHNIKA

 0    171 flashcards    pati1983
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analiza
start learning
analysis
analizować
start learning
analyse
przeprowadzić
start learning
conduct / carry out
prowadzić badania
start learning
conduct research
konstruować
start learning
construct
tworzyć
start learning
create
określać, wyznaczać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover
szacować, oceniać
start learning
estimate
dowód
start learning
evidence, proof
eksperyment
start learning
experiment
badać, zgłębiać
start learning
explore
znalezisko, odkrycie
start learning
finding, discovery
prognoza
start learning
forecast
hipoteza
start learning
hypothesis
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynalazek
start learning
invention
prowadzić śledztwo, dochodzenie
start learning
investigate
badanie, dochodzenie
start learning
investigation
prowadzić rejestr/dokumentację czegoś
start learning
keep records of sth
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
mierzyć
start learning
measure
obserwacja
start learning
observation
obserwować
start learning
observe
przewidzieć
start learning
predict
przewidywanie
start learning
prediction
dowieść, udowodnić
start learning
prove
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
wniosek
start learning
conclusion
badać, dociekać / prowadzić badania naukowe
start learning
research
dane statystyczne
start learning
statistical data
ankieta
start learning
survey
teoria
start learning
theory
powietrzny, lotniczy
start learning
aerial
przymiotnik
klimatyzacja
start learning
air conditioning
ładowarka
start learning
charger
kontrolka
start learning
indicator light
urządzenie
start learning
device
silnik
start learning
engine
gadżet
start learning
gadget
suszarka do włosów
start learning
hairdryer
soczewka
start learning
lens
żarówka
start learning
bulb
maszyna
start learning
machine
pilot
start learning
remote control
rakieta kosmiczna
start learning
space rocket
postęp technologiczny
start learning
technological advance
odkurzacz
start learning
vacuum cleaner
przystosowywać
start learning
adjust, adapt
bateria
start learning
battery
podłączyć
start learning
connect
wybierać numer telefonu
start learning
dial
płaski / rozładowany (np. o baterii) / bez powierza (opona)
start learning
flat
gwarantować / gwarancja
start learning
guarantee
uchwyt
start learning
handle
sieć elektryczna
start learning
mains
podręcznik / instrukcja obsługi
start learning
manual
panel
start learning
panel
wtyczka
start learning
plug
podłączyć coś
za pomocą wtyczki
start learning
plug sth in
wcisnąć przycisk
start learning
press/push the button
naładować
start learning
charge (up)
zapis, protokół
start learning
record
rzeczownik
zapisać, nagrać
start learning
record
czasownik
wyjąć, usunąć
start learning
remove
zamienić, zastąpić
start learning
replace
założyć, otworzyć (np. firmę)
start learning
set up
zainstalować
start learning
install
ustawić czas i datę
start learning
set time and date
umieścić / ustawić, nastawić
start learning
set
gniazdko elektryczne
start learning
socket
włączyć/wyłączyć
start learning
switch (turn) on/off
podgłośnić/ściszyć
start learning
turn the volume up/down
wyjąć wtyczkę, odłączyć
start learning
unplug
zrobić kopię zapasową czegoś
start learning
back up sth
kopia zapasowa
start learning
backup copy
przeglądarka
start learning
browser
baza danych
start learning
database
wyświetlacz
start learning
display
rzeczownik
przeciągnąć (np. ikonę na ekranie)
start learning
drag
napęd
start learning
drive
plik
start learning
file
twardy dysk
start learning
hard drive
słuchawki
start learning
headphones
ikona
start learning
icon
tusz
start learning
ink
umieścić, włożyć
start learning
insert
klawiatura
start learning
keyboard
głośnik
start learning
speaker, loudspeaker
karta pamięci
start learning
memory card
pamięć przenośna
start learning
memory stick
myszka
start learning
mouse
wybierać
start learning
select
sygnał
start learning
signal
oprogramowanie
start learning
software
przechowywać dane
start learning
store data
toner
start learning
toner
ekran dotykowy
start learning
touch screen
wpisać hasło
start learning
type in the password
bezprzewodowy
start learning
wireless
przewód
start learning
wire
awaria, usterka
start learning
failure
zepsuć się
start learning
break down, crash
rozłączyć
start learning
disconnect, break up
połączenie
start learning
connection
skasować
start learning
delete
łatwy w naprawie
start learning
easy fix
komunikat błędu
start learning
error message
zaciąć się, zawiesić
start learning
freeze
przeglądać
start learning
go through, browse
stracić plik
start learning
lose a file
uszkodzony
start learning
out of order, damaged
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
restartować komputer
start learning
reboot (restart) a computer
przywrócić, odzyskać (np. plik)
start learning
recover
cyfrowy
start learning
digital
spełnić się
start learning
come true
w oddali
start learning
(way off) in the distance
treść
start learning
contents
zaklinowany
start learning
jammed
dotyczący czegoś, odpowiedni
start learning
relevant
antena (telewizyjna)
start learning
aerial
rzeczownik
ksero
urządzenie
start learning
photocopier
obniżać, zniżać
start learning
lower
dźwiękowy, akustyczny
start learning
sonic
skarbiec
start learning
strongroom
ze złością, gniewnie
start learning
angrily
podać, wręczyć
start learning
hand
ślizgać się/wślizgnąc się
start learning
slide
uszkadzać / wyrządzać krzywdę
start learning
harm
uproszczony
start learning
simplified
zachłannie
start learning
greedily
przestrzegać (np. poleceń) / podporządkowywać się
start learning
obey
kontynuować
start learning
continue, go on
całkiem, dość
start learning
quite
scena (w filmie), otoczenie
start learning
scene
surowy, rygorystyczny
start learning
strict
dostrzec coś, dosłyszeć / zrozumieć
Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.
start learning
make sth out
I can't make out what he wants from me.
płynąć, napływać
start learning
flow
pusty, czysty
start learning
blank
zwrot, moment zwrotny
start learning
twist
kwestia szczęścia
start learning
matter of luck
na próżno
start learning
in vain
wyspa
start learning
island, isle
zawierać
start learning
contain
czynnik
start learning
factor
wywierać wpływ
start learning
influence
dojść do czegoś
start learning
come to sth
jednak, jakkolwiek
start learning
however, although
pragnienie, ochota
start learning
desire
nalegać
start learning
insist
szlachetny / szlachecki
start learning
noble
miejsce
start learning
site, place
podkreślać, uwypuklać
start learning
emphasise
być urzeczonym czymś
start learning
be taken with sth
niezdecydowany, niepewny
start learning
indecisive
początkowo
start learning
initially, first
prawdopodobnie
start learning
probably, presumably
zbliżający się, nadchodzący
start learning
upcoming
opanowany
start learning
composed
mnożyć, zwielokrotniać (się)
start learning
multiply
mamrotać
start learning
mumble, mutter
chętny, ochoczy
start learning
eager, willing
całkiem nowa sytuacja
idiom
start learning
whole new ball game
idiom
ogłaszać, oznajmiać
start learning
announce
rozlać
start learning
spill
odpowiednio, prawidłowo
start learning
properly
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział, zrobił)
start learning
echo
szelmowski (uśmiech) / chytry, cwany
start learning
sly
przypuszczać, zakładać, że
start learning
suppose, assume, presume
uruchamiać (komputer)
start learning
boot up

You must sign in to write a comment