Nauka i edukacja

 0    45 flashcards    milenakucio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nauka i edukacja
start learning
Science and Education
szkoła
jestem w szkole / przedszkole (dla najmłodszych dzieci, w wieku 2-4 lat)
start learning
a school
I'm at school / a playschool
uczyć się
uczę się tańczyć
start learning
to learn
I'm learning to dance
uczeń
uczniowie chodzą do szkoły
start learning
a pupil
pupils go to school
zdolny; sprytny
start learning
clever
głupi
start learning
stupid
uczyć; nauczać / nauczyciel
ona uczy mnie śpiewać
start learning
to teach / a teacher
she teaches me to sing
klasa
klasa (sala lekcyjna)
start learning
a class
a classroom
ławka szkolna; biurko
siedzę w ławce / mój ojciec zawsze pracuje przy biurku
start learning
a desk
I'm sitting at the desk / my father always works at the desk
lekcja
lekcja angielskiego / mamy lekcję pływania
start learning
a lesson
an English lesson / we're having a swimming lesson
temat
temat lekcji
start learning
a topic
the topic of the lesson
tablica
na tablicy
start learning
a blackboard
on the blackboard
kreda
kawałek kredy
start learning
(a) chalk
a piece of chalk
pisać
Napisz to kredą!
start learning
to write
Write it with chalk!
przerwa
Zróbmy sobie przerwę!
start learning
a break
Let's have a break!
biblioteka
start learning
a library
czytać
start learning
to read
książka
zeszyt do ćwiczeń
start learning
a book
an exercise book
słownik
start learning
a dictionary
strona
na stronie dwudziestej drugiej
start learning
a page
on page twenty-two
praca domowa
odrabiam teraz pracę domową / zawsze mamy zadawaną pracę domową
start learning
homework
I'm doing the homework now / we always have homework
wyjaśniać; tłumaczyć
wyjaśnienie; wytłumaczenie
start learning
to explain
(an) explanation
rozumieć
nie rozumiem
start learning
to understand
I don't understand
wiedzieć; znać
nie wiem / znam tego chłopca
start learning
to know
I don't know / I know this boy
pomysł
Mam pomysł! / To dobry pomysł!
start learning
an idea
I have an idea! / It's a good idea!
zapominać
Nie zapomnij tego przeczytać!
start learning
to forget
Don't forget to read it!
pytać
pytam, jak to napisać / ona pyta mnie o godzinę
start learning
to ask
I'm asking how to write it / he's asking me the time
pytanie
muszę ci zadać pytanie
start learning
a question
I have to ask you a question
powtarzać
Powtórz pytanie, proszę!
start learning
to repeat
Repeat the question, please!
odpowiadać / odpowiedź
Odpowiedzcie na pytania!
start learning
to answer / an answer
Answer the questions!
poprawny; właściwy
Masz rację!
start learning
right
You're right!
błędny; niewłaściwy
Mylisz się!
start learning
wrong
You're wrong!
test; sprawdzian
piszę dzisiaj test
start learning
a test
I'm taking a test today
łatwy
To łatwe!
start learning
easy
It's easy!
trudny
odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna
start learning
difficult
the answer to this question is very difficult
przedmiot (dziedzina)
jaki jest twój ulubiony przedmiot?
start learning
a subject
what's your favourite subject?
chemia
lubię chemię
start learning
chemistry
I like chemistry
matematyka
matma
jestem dobry w matmie
start learning
mathematics
maths
I'm good at maths
geografia
jestem słaby w geografii
start learning
geography
I'm poor at geography
fizyka
fizyka jest trudnym przedmiotem
start learning
physics
physics is a difficult subject
biologia
nienawidzę biologii
start learning
biology
I hate biology
historia / historyczny; zabytkowy
zabytkowy budynek
start learning
history / historic
a historic building
uniwersytet
na uniwersytecie / chcę pójść na uniwersytet
start learning
a university
at university / I want to go to university
studiować
student
start learning
to study
a student
kurs
chodzę na kurs językowy
start learning
a course
I'm doing a language course

You must sign in to write a comment