Nature warning

 0    47 flashcards    Joanx
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

kwaśny deszcz
start learning
acid rain

odpady przemysłowe
start learning
industrial waste

wylesianie
start learning
deforestation

przełowienie
start learning
overfishing

famine

flood

erupcja wulkanu
start learning
volcanic eruption

podnoszenie się poziomu wody
start learning
rising water levels

dziura w warstwie ozonowej
start learning
hole in ozone layer

typhoon

trzęsienie ziemi
start learning
earthquake

rubbish

wycieki ropy
start learning
oil spills

zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution

zanieczyszczenie wody
start learning
water pollution

zanieczyszczenie gruntów
start learning
land pollution

promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultraviolet radiation

Rośliny / plony
start learning
crops

zanieczyszczony
start learning
contaminated

wymazane, giną, przestają istnieć
start learning
wiped out

częste powodzie
start learning
frequent flooding

campaign

Zwolennicy
start learning
supporters

eko-wojownik
start learning
eco-warrior

jakość powietrza
start learning
air quality

zalecane poziomy
start learning
recommended levels

elderly

trudności w oddychaniu
start learning
breathing difficulties

nie złapać coś
start learning
haven't caught a thing

disease

Dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide

coal

przyczyna, powód, spowodować, powodować
start learning
cause


traps


ścieki, nieczystości
start learning
sewage

rozpiętość, rozprzestrzeniać się
start learning
spread

nie zgadzać się
start learning
disagree

Proponuję rozwiązanie
start learning
suggest a solution

wyczerpanie
start learning
depletion


podniesienie
start learning
rising

melting

supplies

decrease

wygaśnięcie
start learning
extinction


You must sign in to write a comment