naczynia i nerwy k. dolnej

 0    79 flashcards    patrycjakrzywkowska93
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
t. głęboka uda
start learning
deep femoral a.
t. okalająca udo bocza (gałąź poprzeczna, wstępująca, zstępująca)
start learning
lateral circumflex femoral a.(transverse, ascending, descending branch)
t. okalająca udo przyśrodkowa
start learning
medial circumflex femoral a.
tt. przeszywające
start learning
perforating aa.
t. podkolanowa
start learning
popliteal a.
t. górna przyśrodkowa/boczna kolana
start learning
medial/ lateral superior genicular a.
t. środkowa kolana
start learning
middle genicular a.
t. dolna przyśrodkowa kolana
start learning
medial inferior genicular a.
t. dolna przyśrodkowa kolana
start learning
lateral inferior genicular a.
t. goleni
start learning
arteries of leg
t. piszczelowa przednia/ tylna
start learning
anterior/ posterior tibial a.
t. strzałkowa
start learning
fibular a.
t. grzbietowa stopy
start learning
dorsalis pedal a.
tt. przyśrodkowe stępu
start learning
medial tarsal aa.
t. boczna stępu
start learning
lateral tarsal a.
t. łukowata
start learning
arcuate a.
tt. grzbietowe śródstopia
start learning
dorsal metatarsal aa.
tt. grzbietowe palców
start learning
dorsal digital aa.
t. podeszwowa głęboka
start learning
deep plantar a.
t. podeszwowa przyśrodkowa/boczna
start learning
medial / lateral plantar a.
łuk podeszwowy
start learning
deep plantar arch
tt. podeszwowe środstopia
start learning
plantar metatarsal aa.
tt. podeszwowe palców
start learning
plantar digital aa.
gałęzie ścienne t. biodrowej wewnętrznej
start learning
parietal branches of the internal iliac a.
t. zasłonowa
start learning
obturator a.
t. pośladkowa górna/dolna
start learning
superior/inferior gluteal a.
t. biodrowo- lędźwiowa
start learning
iliolumbar a.
tt. krzyżowe boczne
start learning
lateral sacral aa.
ż. odpiszczelowa
start learning
great saphenous v.
ż. odstrzałkowa
start learning
small saphenous v.
ż. odpiszczelowa dodatkowa
start learning
accesory saphenous v.
żż. głębokie
start learning
deep vv.
węzły chłonne podkolanowe
start learning
popliteal lymph nodes
węzły chłonne pachwinowe powierzchowne
start learning
superficial inguinal lymph nodes
węzły chłonne pachwinowe głębokie
start learning
deep inguinal lymph nodes
splot lędźwiowo-krzyżowy
start learning
lumbosacral plexus
splot lędźwiowy
start learning
lumbar plexus
n. biodrowo- podbrzuszny
start learning
iliohypogastric n.
n. biodrowo- pachwinowy
start learning
ilio- inguinal n.
pień lędźwiowo- krzyżowy
start learning
lumbosacral trunk
n. udowy
start learning
femoral n.
gałęzie skórne przednie n. udowego
start learning
anterior cutaneous branches of femoral n.
n. udowo- goleniowy
start learning
saphenous n.
n. zasłonowy
start learning
obturator n.
gałąź przednia/ tylna n. zasłonowego
start learning
anterior/ posterior branch of obturator n.
n. skórny boczny uda
start learning
lateral femoral cutaneous n.
n. płciowo- udowy
start learning
genitofemoral n.
gałąź płciowa n. płciowo- udowego
start learning
genital branch of genitofemoral n.
splot krzyżowy
start learning
sacral plexus
splot odbytowo- guziczny
start learning
anococcygeal plexus
nn. odbytowo- guziczne
start learning
anococcygeal nn.
n. kulszowy
start learning
sciatic n.
n. piszczelowy
start learning
tibial n.
n. strzałkowy wspólny
start learning
common peroneal (fibular) n.
n. skórny przyśrodkowy łydki
start learning
medial sural cutaneous n.
n. łydkowy
start learning
sural n.
n. skórny grzbietowy boczny
start learning
lateral dorsal cutaneous n.
n. podeszwowy przyśrodkowy/boczny
start learning
medial / lateral plantar n.
nn. podeszwowe wspólne palców
start learning
common plantar digital n.
nn. podeszwowe wspólne/własne palców
start learning
common/ proper plantar digital n.
n. strzałkowy wspólny
start learning
common peroneal (fibular) n.
n. skórny boczny łydki
start learning
lateral sural cutaneous n.
n. strzałkowy głęboki
start learning
deep peroneal (fibular) n.
n. strzałkowy powierzchowny
start learning
superficial peroneal (fibular) n.
nn. skórne grzbietowe (przyśrodkowe i pośredni)
start learning
medial/ intermediate dorsal cutaneous n.
n. pośladkowe
start learning
gluteal n.
n. pośladkowy górny/dolny
start learning
superior/inferior gluteal n.
n. skórny tylny uda
start learning
posterior femoral cutaneous n.
nn. skórne pośladków dolne
start learning
inferior cluneal nn.
rozstęp mięśni
start learning
muscular space
rozstęp naczyń
start learning
vascular space
więzadło pachwinowe
start learning
inguinal ligament
więzadło grzebieniowe
start learning
pectineal ligament
więzadło rozstępowe
start learning
lacunar lig.
łuk biodrowo- łonowy
start learning
iliopectineal arch
kanał udowy
start learning
femoral canal
pierścień udowy
start learning
Femoral ring
trójkąt udowy
start learning
femoral triangle
dół biodrowo-łonowy
start learning
iliopectineal fossa

You must sign in to write a comment