N- 2/2 The Egoistic giant / Environment

 0    33 flashcards    eljegar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bezinteresowny, altruistyczny, nieegoistyczny
start learning
selfless, altruistic, unselfish
bezinteresownie
start learning
unselfishly, disinterestedly
ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
start learning
carbon footprint (total greenhouse gas emissions)
Each year we work to further reduce our carbon footprint.
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
zatroskany, zaniepokojony
start learning
concerned, anxious, worried
chciwy, zachłanny
Nie bądź zbyt chciwy i bierz co ci dają
start learning
greedy, greedy
Don't be too greedy and just take what they give you.
odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
Ona odrzuciła moje zaproszenie
start learning
turn down, reject (offer), refuse (to someone)
She turned down my invitation
skręcać, ściszać, wyłączać
start learning
turn off, twist, silence
zniechęcać/ odrzucać kogoś
start learning
turn somebody off, discourage someone
włączać
start learning
turn on
zachęta (do czegoś), atrakcja, podnieta seksualna
start learning
turn-on, incentive (to do something), attraction, sexual stimulant
srodowisko naturalne
start learning
the natural environment
sposoby ochrony srodowiska
start learning
ways to protect / ways of protecting the environment
co za marnowanie energii!
start learning
what a waste of energy!
To musiało zużyć mnóstwo paliwa
start learning
It had to use up a lot of fuel
z powodu tego co ludzie robią na ziemi
start learning
because of what people are doing on the Earth
chwiejny, niestabilny, niestały
start learning
unstable, unsteady, shaky
Jak możemy wpływać na klimat?
start learning
How can we influence/affect the climate?
chłodny
Wiatr jest raczej chłodny, więc lepiej weź szalik.)
start learning
cool
The wind is rather cool, so you'd better take a scarf.
On nie dba o to
start learning
He does not care about it.
wyrzucić coś, wyrzucać coś
start learning
throw something,
zdjąć (z siebie)
start learning
take off
Jaki jest morał tego opowiadania?
start learning
What is the moral of this story?
ledwo, prawie nie
Ona prawie cię nie zna
start learning
barely, hardly
She hardly knows you
tylko, zaledwie
Na szczęście to był tylko zły sen.
start learning
just, only
Fortunately it was just a bad dream
dużo mniej niz potrzeba
start learning
not nearly enough
niemal, prawie
Minęły prawie dwa dni.
start learning
nearly, almost
It's been nearly two days.
prawie
Jestem prawie gotowy
start learning
almost
I'm almost ready
całkiem, dość
Ten film jest całkiem dobry.
start learning
quite, quite
Ten film jest całkiem dobry.
niewiele, prawie wcale
start learning
scarcely, little, almost no
dopiero co, przed chwilą
start learning
scarcely, just before the moment
twierdzenie, komunikat, zestawienie
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji
start learning
assertion, message, statement
The company issued a statement concerning the cause of the explosion.
odnawialny (np. źródło energii)
Alkohol może być stosowany jako odnawialne źródło paliwa do samochodów.
start learning
renewable (eg energy source)
Alcohol can be used as a renewable fuel source for cars.

You must sign in to write a comment