My Book - my teacher chapter 3/2

 0    30 flashcards    ziolotrans
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kreda
start learning
chalk
mały, -a
start learning
small
biały, -a, -e
Chmury są białe.
start learning
white
The clouds are white.
tablica (biała)
start learning
whiteboard
pisak do na tablicy
start learning
whiteboard marker
atmosfera
start learning
atmopsphere
ponury, -a, -e
start learning
bleak
smutny, -a, -e
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
start learning
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
w ogóle, wcale
start learning
at all
kolorowy, -a, -e next
start learning
colourful
obok
start learning
next to
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
start learning
door
The car door is dented.
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
start learning
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
ludzie
Ilu ludzi na co dzień korzysta z komputerów?
start learning
people
How many people use computers on a daily basis?
zwierzęta
Królestwo zwierząt jest naprawdę niesamowite.
start learning
animals
The animal kingdom is truly amazing.
rośliny
start learning
plants
Jak wygląda twoja szkoła?
start learning
What does your school look like?
Jest świetna! Jest wspaniała!
start learning
It's great!
Nie, wcale.
start learning
No, not at all.
znajduje się, znajdują się
start learning
there is, there are
być przestraszonym, bać się
start learning
to be scared
dlaczego
Dlaczego jesteś smutna dzisiaj?
start learning
why
Why are you sad today?
obawiać się
start learning
to be afraid
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
start learning
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
dziś
Jakie masz plany na dziś?
start learning
today
What are your plans for today?
matematyka
start learning
maths
wszystko
To wszystko, co powiedziała.
start learning
all
That’s all she said.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
start learning
geography
We are taking a course on the geography of Africa.
biologia
start learning
biology
przejmować się
start learning
to worry

You must sign in to write a comment