Mowa zależna

 0    42 flashcards    Anaelis77
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
He agreed to take part in Earth Hour.
start learning
Zgodził się wziąć udział w Godzinie dla Ziemi.
He demanded to know who threw away the batteries.
start learning
Zażądał, aby wiedzieć, kto wyrzucił baterie.
He offered to tell me more about the charity.
start learning
Zaproponował powiedzieć mi więcej o charytatywności.
He promised to water the plants.
start learning
Obiecał że podleje rosliny.
She refused to wear real fur
start learning
Odmówiła noszenia prawdziwego futra.
He threatened to give me a fine if I didn't pick up my litter.
start learning
Groził mi dać karę jeśli nie pozbieram moich śmieci.
He claimed to had seen the tsunami coming.
start learning
Twierdził, że widział nadchodzące tsunami.
He advised me to drive carefully.
start learning
Poradził mi jechać ostrożnie.
He allowed me to use his bike.
start learning
On pozwolił mi korzystać z jego roweru.
He asked me not to throw away plastic bottles.
start learning
Poprosił mnie, aby nie wyrzucać plastikowych butelek.
He begged me to lend him some money.
start learning
Błagał mnie pożyczyć mu pieniądze.
He commanded me to stay there.
start learning
On rozkazał mi tu zostać.
He encouraged me to tell him my problem.
start learning
Zachęcał mnie, aby powiedzieć mu mój problem.
He forbade me to enter the building.
start learning
Zabronił mi wejść do budynku.
He instructed me to turn right at the corner.
start learning
On kazał mi skręcić w prawo na rogu.
He invited me to have lunch with him.
start learning
Zaprosił mnie na obiad z nim.
He ordered me to keep away.
start learning
Kazał mi się trzymać z dala.
He allowed me to leave earlier.
start learning
On pozwolił mi wyjechać wcześniej.
He reminded me to empty the compost bin.
start learning
Przypomniał mi opróżnić pojemnik na kompost.
He urged me to hurry up.
start learning
Nalegał mnie abym się pospieszyć.
He warned me not to park in the cycle lane.
start learning
Ostrzegł mnie, aby nie parkować w pasie rowerowym.
He wanted me to fill out a form.
start learning
Chciał, żebym wypełnil formularz.
He accused me of forgetting to water the plants.
start learning
Oskarżył mnie że zapomniałem podlewać rośliny.
He apologized for calling me a liar.
start learning
Przeprosił za nazwanie mnie kłamcą.
He admitted to making anonymous donation.
start learning
Przyznał się do tworzenia anonimowej dotacji.
He boasted about being more environmentally aware than all of you.
start learning
Chwalił się, że jest bardziej świadomy ekologicznie niż wszyscy.
She complained to Olaf about my wasting too much water.
start learning
Ona narzekała do Olafa o moim marnowaniu zbyt dużo wody.
He denied throwing the batteries in the rubbish.
start learning
Zaprzeczył że wyrzucał baterie do śmieci.
He insisted on my joining them for clean-up day.
start learning
Nalegał na moim dołączeniu do nich na sprzątania dzień.
He suggested joining an environmental organisation.
start learning
Zasugerował dołączenie do organizacji środowiskowej.
He agreed that charity fun run was a good idea.
start learning
Zgodził się, że zabawny bieg charytatywny to był dobry pomysł.
He boasted that he donated huge amounts to charity.
start learning
Chwalił się, że zdobył ogromne kwoty na cele charytatywne.
He claimed that he had rescued a man from drowning.
start learning
Twierdził, że uratował mężczyznę przed utonięciem.
He complained that he always got stuck in traffic jams.
start learning
Skarżył się, że zawsze utyka w korkach.
He denied that he had parked illegally.
start learning
Zaprzeczył, że zaparkował nielegalnie.
He exclaimed that it was a worthy cause.
start learning
Wykrzyknął, że jest to godna przyczyną.
He explained that the organization helped the homeless.
start learning
Wyjaśnił, że organizacja pomagała bezdomnym.
He informed me that they had issued a smog alert for the next day.
start learning
Poinformował mnie, że wydał ostrzeżenie o smogu na następny dzień.
He promised that he would give me his old bike.
start learning
Obiecał, że da mi swój stary rower.
He suggested that I should start recycling.
start learning
Zasugerował, że powinienem zacząć recyklingu.
He explain to me how to make compost.
start learning
On mi wytłumaczyć jak zrobić kompost.
He wondered whether to get a pet.
start learning
Zastanawiał się, czy dostać zwierzaka.

You must sign in to write a comment