Most Frequrently used 7

 0    22 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
inventive
He is one of the most talented and inventive drummers in modern music.
start learning
wynalazczy; pomysłowy
by far
This is by far, my favorite show.
start learning
zdecydoanie, nieporownywalnie
including
She has published a lot of books, including novels and poetry.
start learning
między innymi
Opublikowała wiele książek, między innymi powieści i poezję.
including
In our zoo there are all sorts of animals, including lions, crocodiles and polar bears.
start learning
między innymi
W naszym zoo są wszystkie gatunki zwierząt, między innymi lwy, krokodyle i niedźwiedzie polarne.
besides
Besides being beautiful, she is intelligent too
start learning
oprócz
Oprócz tego, że jest piękna, jest również inteligentna.
besides
What do you do besides studying English?
start learning
oprócz
Czym się zajmujesz oprócz studiowania angielskiego?
set about
He set about it the wrong way.
start learning
zabierać się za coś
Zabrał się za to od niewłaściwej strony.
set about
I set about tidying my room early in the morning.
start learning
zabierać się za coś
Zabrałem się za sprzątanie mojego pokoju z samego rana.
laborious
He was assigned the laborious tasks of proofreading the manuscript.
start learning
pracochłonny
That's anyone's guess
start learning
Tego nie wie nikt, a kto to wie
your guess is as good as mine
start learning
nie mam pojęcia, wiem tyle co i ty.
No can do
He asked me to go with him but I told him no can do.
start learning
Nie dam rady / nie ma szans / nic z tego
Poprosił, abym z nim poszła, ale powiedziałam, że nie ma mowy / nie dam rady / nie mogę.
easier said than done
start learning
łatwiej powiedzieć niż zrobić
Every cloud has a silver lining.
start learning
Nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło
ain't
You ain't seen nothing yet.
start learning
am not, ar e not, is not, do not, does not, did not, have not, has not
only now
start learning
dopiero teraz
only then
start learning
dopiero wtedy
only recently
start learning
dopiero niedawno
only yesterday
start learning
dopiero wczoraj
let alone
Not to mention, as in We have no room for another house guest, let alone an entire family.
start learning
a co dopiero, nie mówiąc juz o...
nie wspominajac o tym ze nie mamy pokoi dla innych domowych gosci, a co dopiero dla calej rodziny.
preserve
The process by which food products can be preserved in tins was invented in 1810
start learning
zachować, przechować
Proces przez ktróry produkty żywnoścowe mogą być przechowane w puszkach został wynaleziony w 1810
impose oneself
We could ask my aunt for help, but I don't want to impose on her.
start learning
narzucać się

You must sign in to write a comment