Most Frequrently used 3

 0    20 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sincere
a sincere effort to improve
start learning
szczery, serdeczny
szczery wysiłek na rzecz poprawy
attainable
Every purpose is attainable
start learning
osiągalny, uchwytny, dościgły (to achieve or accomplish)
surround
I am surrounded by idiots
start learning
otoczony
flawless
If your English is perfect, it is flawless
start learning
nieskazitelny, bez skazy
inadequate
She rejected the 2 million dollars offer as totally inadequate.
start learning
nieadekwatny, nie odpowiadający
Odrzuciła dwu milionową ofertę jako totalnie nie adekwatną
to pursue
But if you pursue perfection all the time, you will lead a miserable life.
start learning
realizować, dążyć do
illiterate
start learning
analfabeta
perceived
A geek is perceived as a boring person
start learning
postrzegany
struggle
The guard hit him whenever he struggled.
start learning
zmagać się, walczyć, borykać się
Strażnik udeżał go za każdym razem kiedy on się szarpał
pointless
Trying to convince her is pointless. She is the kind of person who always knows better.
start learning
bezsensowny, bezcelowy
Próba przekonania jej jest bezsensowna. Ona jest typem człowieka ktory wie wszystko lepiej
inner
Kill your inner child
start learning
wewnętrzny, duchowy
bliss
ignorance is bliss
start learning
błogość, rozkosz, szczęście
ignorancja jest błogosławieństwem
fancy
Do you fancy going to the cinema tomorrow night?
start learning
mieć ochotę (na coś)
fancy
It is difficult to separate fact from fancy.
start learning
marzenie
fancy
He paints whatever his fancy suggests.
start learning
wyobraźnia, marzenie
devote
I devote about four hours everyday to learn english
start learning
poświęcać się czemuś
refer
He referred me to books on astrology.
start learning
odesłać, skierować, odwołać się
On skierował mnie do książek o astrologii.
reward
We will encourage and reward innovation and entrepreneurship.
start learning
nagroda, wynagradzać
Będziemy zachęcać i wynagradzać innowacje i przedsiębiorczość.
endure
Each trying to endure the pain the longest.
start learning
wytrzymać, wytrwać, przetrzymać, znosić
Każdy stara się wytrzymać ból jak najdłużej.
facilitate
this will facilitate our conversation
start learning
ułatwić, umożliwić
To ułatwi naszą rozmowę

You must sign in to write a comment